Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Romantizmus vo svetovej literatúre

Koniec 18. storočia (veľká buržoázna revolúcia r. 1789 t. j. nástup kapitalizmu) a prvá polovica 19. storočia (1848/49 revolučné obdobie aj u nás).

Heslá francúzskej buržoáznej revolúcie:
sloboda, rovnosť, bratstvo

ZNAKY:

 • vznik novej filozofie: idealizmus (Hegel, Herder) - prvotný duch, myšlienka
 • idealizácia - postavy sú dokonalé (vzhľad, rozum)
 • individualizmus - typ silného jedinca označovaného aj ako titanizmus - a subjektivizmus (uzatváranie do seba) - spôsobil rozvoj lyriky (vlastný názor, písanie vlastných myšlienok)
 • iracionalizmus - potláčanie rozumu a do popredia sa dostáva citovosť
 • sentimentalizmus
 • revolta (revolúcia) - odpor; hrdinovia túžia po slobode (orol)
 • odpor jednica (jednotlivec nič nezmôže)
 • pesimizmus
 • návrat k histórii
 • vplyv ľudovej slovesnosti (náš romantizmus)
 • kontrasty (protiklady)

Nemecký preromantizmus a romantizmus

Johann Wolfgang Goethe

- členom STARM und DRANG (búrka a odpor), ktorý túžili po zmene v spoločnosti, ale neboli organizované, a preto boli neúspešné

- poézia: Prométeus (óda) - Prométeus bol boloboh, ktorý ukradol bohom oheň z Olympu a dal ho ľuďom, a bohovia ho za to potrestajú. V tejto óde je oslava silného človeka, ktorý pre dobrých ľudí obetuje aj sám seba

- próza:

Utrpenie mladého Werthera
- inšpiroval sa ja vlastným životom
- romantický príbeh o nenaplnej láske

Dielo má 2 hlavné knihy, ktoré opisujú Wertherove listy; dej sa odohráva v dedine Wahleim na prelome 18. - 19. storočia. Werther odchádza od svojho priateľa Wilhema do tejto dediny. Je tu očarený prírodou, chce tu ostať a vzdelávať. Hľadá si priateľov, ale nie bohatých, lebo vie, že by ho nepriali medzi seba. Na históriu a minulosť spomína pri studni v záhrade. Je obľúbený, má priateľov. Rozhodol sa maľovať prírodu. Werther sa stretáva s vdovou Charlottou a pomáha jej s deťmi. Postupne sa do nej zaľúbi, ale nedá jej najavo svoje city. S dedinčanmi sa cestou na zábavu zastaví u Lothi, ktorá je už zasnúbená. No aj napriek tomu, že je zasnúbená, začnú spolu chodiť na prechádzky. Tieto ich stretnutia prekazil príchod jej snúbenca Alberta. Wether odchádza do iného mesta, aby zabudol na svoju lásku Lothy. V meste pracuje s veľvyslancom, dostal sa do bohatej spoločnosť, kde si ho len prezerajú a nepríjmu ho medzi seba, a preto dá Wether výpoveď. Neustále ho to priťahuje k Lothe. Werter nevie ako ďalej a počas búrky uvažuje, že skočí do rozbúrenej rieky a všetko to ukončí. Na Vianoce sa poslednýkrát stretáva s Lothy, rozprávajú sa, bozkáva ju, no ona odchádza. Werther je z toho veľmi smutný; doma píše listy na rozlúčku. Od Alberta si počižal pištol a vystrelil si mozog. Lothi je veľmi nešťastná, pretože ho ľúbili, ale už mala manžela. Na Wertherovom pohrebe nie je duchovenstvo (spoločnosť ho odvrhla).

Faust
Inšpiroval sa stredovekou povesťou o učencovi Faustovi. Faust bol veľmi sklamaný z toho, že nevie vysvetliť všetky skutočnosti, upadal do depresii a rozhodol sa ukončiť svoj život. No ešte predtým sa ide rozlúčiť s priateľmi. Na ceste ho sprevádza psík, ktorý sa po príchode k Faustovi domov premení na diabla Megistotela, a povie mu, že mu objasní všetko, čomu nerozumie, ale za to mu musí upísať dušu. Faust s tým súhlasí. Faustovi sa objasnenia však málili a odmietol aj lásku, ktorú mu diabol ponúkal navyše. Faust je už starý a keď hodnotí svoj život, zistil, že nič mimoriadne nedosiahol. Zmysel života našiel, až keď pomohol jednoduchým ľuďom (za pomoci diabla, ktorý vysušil močiare) a oni mu boli za to vďační. Ľudia sa modlia k Bohu, aby oslobodil Faustovi dušu od diabla. Nakoniec je jeho duša slobodná - zmluva sa zrušila.

- drámy: Torqatto Tasso (životopisná hra)
Egmont (historická hra o boji nizozemcov a španielskej nadvláde)
Ifigénia v TaurideFriedrich Schiller

hra Zbojníci - hlavný hrdina Karol Moor, ktorý pochádza z bohatej rodiny. Vedie šťastný život, kým ho jeho mladší brat krivo neobviní pred celou spoločnosťou. Na základe tejto krivej výpovede ho otec vydedí a jeho milá ho opustí a vydá sa za jeho brata. Karol sa dostane na čelo zbojníkov a túži po pomste. Po bratovej smrti zistí, že spravodlivosť treba prenechať zákonom a ide sa priznať, že je zbojníkom.

Úklady a láska - tragédia - láska chudobného muzikanta k bohatej šľachtičnej dcére (kontrast); nakoniec ju zabije, pretože si myslí, že mu bola neverná.

Francúzsky romantizmus

Victor Marie Hugo
 • zakladateľ romantizmu vo Francúzsku
 • bol ovplyvnený náboženstvom
 • písať začal ako 15 ročný a v 17 založil s bratom časopis
 • debut - Ódy na rozličné básne
 • román - Bug-Jargal - osud zotročených černochov
 • poézia - Východné spevy - opisuje súboj grékov proti turkom
 • rok 1827 (medzník) 1. óda - Óda na Napoleona
  dráma - Cromwell - predslov sa stal manifestom novej romantickej tvorby.
 • dráma - Hermani - konflikt názorov staršej (klasicizmus) a mladše generácie

Po júlovej revolúcií najplodnejšie obdobie:

 • básnické zbierky: Jesenné lístie, Spevy súmraku, Vnútorné hlasy, Svetlá a tiene (politická situácia, smútočný podtón)
 • 3 dielny cyklus Legenda vekov
 • neúspešná hra o láske kráľovnej k sluhovi Ruy Blas
 • úspešný román Chrám Matky Božej v Paríži

Ako odporca Napoleona musel odísť do Belgicka, kde napísal:
Bedári; Človek, ktorý sa smeje; Robotníci mora; Román 93

Bedári

 • 5 dielny román
 • v diele autor zobrazuje obdobie 1815 - 1853

Román má ľudí vyburcovať celú spoločnosť k zamysleniu nad životom. Ide o realistické zobrazenie chudoby, ale nejde o romantické dielo, pretože bolo napísané romantickými prvkami.

Všíma si 3 problémy - poníženie človeka v proletariáte, úpadok hladujúcej ženy a nedostatok starostlivosti o dieťa.
Charakteristiká postava - Jean Valjean (bieda ho dohnala na galeje - ukradol chlieb, odkiaľ ušiel, a potom ukradol biskupovi strieborné svietniky, ale biskup ho oslobodil. Jean sa zmenil, zmenil si dokonca aj meno na Madeleine, stal sa váženým starostom a pomáhal ľuďom. Pomáhal žene s dcérkou, ktoré živorili, matka bola prostitútkou. Madeleine sa stará o dievčatko Kozet, ktorej zomrela matka.

Chrám Matky Božej v Paríži

 • historický román s reťazovitou kompozíciou (vždy venuje pozornosť jednej postave)
 • 15. storočie (Sviatok Troch kráľov). Chrám sa nachádza na námestí De Greve. Chystá sa svadba kráľovských členov,

ktorú sprevádzajú oslavy aj voľba kráľa bláznov. Víťazstvo získava Quasimodo, ktorý je znetvorený a jeho tvár predstavuje prirodzene úškľabok. Koná vždy na základe citov nie rozumu - KONTRAST - vonkajší vzhľad (ohyzdný) a vnútro (citlivosť). Esmeralda je mladá a krásna cigánka, je zidealizovaná. Očarí Pierra Gringoria, ktorý dnes predstavil svoju hru, ale tá však nemala úspech. Esmeraldu napadnú nejaký muži a Gignorie volá o pomoc, muži však udjú. Na pomoc príde skupina lukostrelcov na čele s Phoebusom a Gignorie ktorý si všimne jednu z tvárí. Zdá sa mu, že to bol Quasimodo. Phoebus sa páči Esmeralde. Gringori sa s Esmeraldou zoznámi vtedy, keď ho zachráni pred smrťou, ktorá by mu hrozila, keby ostal na dvore divou - miesto francúzskej spodiny. Gringori bližšie spoznáva Esmeraldu, jej život.

Ako dieťa ju vymenil cigáni za Quasimoda. Keď to Esmeraldina matka uvidela, tak ho odniesla do Chrámu Matky Božej, kde sa ho ujal kňaz Claude Frollo - vzdelaný. Vychoval Quasimoda, ktorý mu bol oddaný. Quasimodo bol zvonárom, no ohluchol to zvukou zvonu, a s kňazom mali vlastnú posunkovú reč. Gringoire ide usvedčiť Quasimoda, ktorého zavrú do klietky a umiestnia ho na námestí, kde ho bičovali, uviazali reťazami, nedali mu najesť ani napiť. Esmeralda sa mu dá napiť, a tento jej čin si vryl hlboko do srdca a teraz by dal za ňu aj život. Claudio Frollo je do Esmeraldy zaľúbený a chce ju získať akýmkoľvek spôsobom. Pri stretnutí Esmeraldy a Phoebea ho prepadnú a Esmeralda si myslí, že je mŕtvy. Claudiou jej povie, že ak si ho zoberie za muža, tak on nikomu neprezradí, že ona zavinila smrť Phoebea. Kňaz ju obťažuje - KONTRAST - kňaz stratil rozum. Esmeralda ho nazýva diablom. Claudio sa jej chce za to pomstiť a vyhlási ju za čarodejnicu a hrozí jej poprava. No, kňaz sa ešte rozhodne, že Esmeraldu zavrie ku Gudule, to je žena, ktorá nenávidí cigánov. Najskôr sa vrhne na Esmeraldu, no keď sa porozprávajú, zistia, že Esmeralda je jej dcéra, ktorú uniesli cigáni. Gudula pri bránení svojej dcéry pred vojakmi príde o život. Quasimodo pochopil, že za jej popravu je zodpovedný kňaz Claudo Frollo a zhodí ho z veže. O 18 mesiacov neskôr popravení dostali milosť, čo znamenalo, že ich mohli pochovať. Našli v pivnici 2 kostry, ktoré sa obímali - Esmeradla a Quasimodo.


Anglický romantizmus a preromantizmus

George Noel Gordon Byron
- Childe Haroldova púť - opisuje tu pútnika, teda seba pri cestovaní po Európe, je rozčarovaný spoločnosť, no súčasne sa búri proti tyranii a neslobode. Nájdeme tu bohenizmy (Česko - Bohémia).

Úryvok z knihy:
Childe sa lúči so svojou vlasťou, je mu smutno (znak romantizmu). Nevie, čo mu prinesie budúcnosť. Neustále myslí na manželku a deti, ktoré opustil - pesimizmus, ale jeho myseľ je slobodná. Snaží sa vystupovať ako silný a necitlivý človek, ktorý dokáže myšlienky o minulosti prekonať.
- Džaur; Korzár; Manfréd (Manféred je romantická básnická poviedka)
Don Juan - básnická skladba so satirou na negatívne spoločenské javy; orientálna romantika je prepletená dobrodružstvami
Chillonský väzeň - idea slobody

Vytvoril nový typ romantického hrdinu (tulák, väzeň), silnú osobnosť (titana), ktorý nemôže zvíťaziť v nerovnom boji so spoločnosťou, pretože je osamelý.

Ruský romantizmus a preromantizmus

Alexander Sergejevič Puškin
 • otvorene vystupoval proti ruskému cárovi a stal sa členom DEKÁBR (december) - túžba po slobode, boli porazený a hrozil mu Sibír. Ako známeho spisovateľa si ho dal zavolať cár, kde sa chystalo sprisahanie - na jednom bále začal Puškinovej manželke dvoriť francúz Dantéz, a Puškin bránil jej česť, no v súboji bol zastrelený.
 • poézia (sociálne motívy) - Cigáni
  Kaukažský zajatec
 • próza - veršovaný román Eugen Onegin
  historický román Kapitánova dcéra
 • dráma - Boris Godumov

Eugen Onegin

Postavy:
Eugen Onegin - typ zbytočného človeka
Tatiana Larinová - nie pekná, ale statočná
Oľga Larinová - jej sestra, presný opak
Ide o veršovaný román.

Eugen je znechutený spoločnosťou v Petrohrade, žije bohémskym spôsobom života. Odchádza na vidiek, kde zdedil majetok po strýkovi, no život na dedine sa mu zdá nudný, nevie si nájsť miesto. Zoznamuje sa s Vladimírom Lenským - opak Onegina, citlivý, nadšený prírodou.

Lenský ho zoznámi s rodinou Lariských, kde sa Lenskému páči Oľga. Onegin ich navštevuje častejšie a častejšie a Tatiana sa do neho zaľúbi, no myslí si, že si nezaslúži jej lásku, pretože je necitlivý, no aj tak ho má rada (cit víťazí nad rozumom). Tatiana urobí prvý krok, napíše mu list, v ktorom mu vyzná lásku. Onegin je jej vyznaním prekvapený, ale nepodá jej žiadnu odpoveď a Tatiana si myslí, že ohrdol jej lásku. Onegin sa tvári, akoby list nikdy neexistoval a Tatiana je smutná a uzatvára sa sama do seba. No, príde na Tatianinu oslavu narodenín, pretože ho tam zavolal Lenský. Tu z nudy začne dvoriť Oľge, hoci tá je zasnúbená s Lenským. Lenský ho vyzve na súboj, aby obránil česť svojej milej. Onegin ho zabije, čím spôsobí smútok celej rodine. Už ho v dedine nič nedrží, a preto odchádza. Oľga sa onedlho vydala za iného, a Tatiana má stále Onegina rada. Tatiana s matkou odchádzajú do Petrohradu, aby sa tam dcéra s niekým zoznámila. Vydá sa za knieža Generála (spolu navštevujú akcie vyššej spoločnosti, kde sa stretáva aj s Oneginom).

Onegin dospel, zmenil sa, uvedomil si, čo je cit a keď uvidel Tatianu rozbúchalo sa mu srdce. Vyzná jej lásku, no ona ho odmieta a chce ostať verná svojmu manželovi. Onegin je smutný.
Hl. myšlienka: Všeto zlé sa nám vráti.

Poľský romantizmus

Adam Mickiewicz

 • Kollár ho vo svojom diele Slávy dcéra umiestnil do pekla, pretože odišiel prednášať do Paríža, a tým zradil Poliakov
 • organizoval aj poľské légie a odchádza do Turecka, kde umiera na choleru
 • zbierka básní: Poézia - báseň Óda na mladosť (nadchla štúrovcov) - autor túži po vedomostiach, nových info. Starí ľudia už neuvažujú pružne a chcú, aby sa okolo nich už nič nemenilo. Mladosť a jej ideály sú nad všetkým a mladosť má preniknúť do smutného života, do života mnohých sebcov. Mladosť je krásne aj preto, lebo ľudia túžia byť veselí a spolu.

Maďarský romantizmus

Sandor Petofi
- po matke je slovák
- umiera počas revolúcie v Pešti, kde bojoval
- básne - Víťaž Janko

Nížina
- revolučná báseň Hor sa, Maďar!


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk