referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Ľudová slovesnosť
Dátum pridania: 28.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hasr
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 881
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 

Ľudová slovesnosť- charakteristickou vlastnosťou je ústnosť, šíri sa ústnym podaním z jedného pokolenia na druhé.

 • špecifickou vlastnosťou ľudovej slovesnosti je kolektívny charakter, hoci nie každý člen konkrétneho kolektívu mal na tvorbe a tradovaní folklóru rovnaký podiel.

Ľudová slovesnosť je mnohorozmerným a syntetickým javovom. Slovo sa často spája s hudbou, tancom, gestami, mimikou. Zobrazuje slovenský ľud v mnohostoročnom dejinnom raste, v jeho myslení, cítení, názoroch, a pod. Folklór je zdrojom národnej tradície. Pri rozvoji našej kultúry zohrala ľudová slovesnosť dôležitú úlohu.
Selekcia- je výsledkom uplatnenia folklórnych javov v istej konkrétnej situácii

Folklór

 • označuje všetko to, čo súvisí s tradičnou ľudovou kultúrou, ktorej tvorcom sú rôzne sociálne vrstvy (roľníci, remeselníci, študenti)

Kalendárny obradová folklór- viaže sa k jednotlivým obdobiam roka (vynášanie Moreny, pálenie jánskych ohňov)
Rodinný obradový folklór- viaže sa na rodinu a s ňou spojené oslavy, v kruhu najbližších, nie oslavy celej dediny.

Žánre ľudovej slovesnosti:

 1. ľudové piesne: - vojenské
  - regrútske
  - zbojnícke
  - trávnice: ťahavé piesne, ktoré spievali ženy pri letných poľných prácach, ľúbostný obsah, niekedy sú smutné a žalostné
  - uspávanky: možno nazvať piesňové skratky, do ktorých vkladala matka lásku k svojmu dieťaťu, pokojný rytmus dopĺňal pohyby kolísky
  - ľúbostné: najrozšírenejšie, spievajú o šťastnej, vernej, ale častejšie o nešťastnej láske, stroskotanom cite, trápení v láske. Podáva sa v obraze dievčiny a šuhaja na pozadí ich životných podmienok
  - historické: významné udalosti dejín, historické postavy, ktoré zohrali dôležitú úlohu, témy boj proti Turkom, povstania proti feudálom a zbojnícky život
  - rodinné piesne – krstové, pohrebné, svadobné
  - pastierske a valašské: zobrazujú spätosť človeka s prírodou, túžbu po voľnosti, slobode, vznikali pri pasení dobytka, časté sociálne tóny
  - žartovné
  - banícke, hutnícke: zobrazovali v minulosti ťažkú prácu ľudí
 2. Krátke útvary: -príslovia: ľudový poetický výtvor, ktorý obsahuje uzavretú myšlienku, zovšeobecnenie ľudových skúseností, majú poučný charakter, delím ich do 4 skupín: a) príslovia o práci ( Kto chce žať, musí siať)
  b) príslovia o človeku a spoločnosti (Sýty lačnému neverí)
  c) Príslovia o rodinnom živote a priateľstve (Všade dobre, doma najlepšie)
  d) Príslovia o fyzickej a duševnej stránke človeka ( Žena muža jazykom bije a muž ženu päsťou)
  -porekadlá: sú blízke prísloviam, ale nemajú poučný charakter, sú obrazným pomenovaním určitej situácie, deja (Išiel s bubnom na zajace, Prischlo to na ňom)
  - hádanky: umelecké zobrazenie určitého predmetu alebo javu, pri ktorom sa využívajú zhodné črty medzi skutočným predmetom alebo javom a medzi zobrazením, ktoré ho v hádankách nahrádza. Rozlišujeme 2 typy: a) hádanky metaforicko-metonymické- doplnené otázkami (Kto je to? Čo je to?)
  b) hádanky- priame otázky (Do čoho nemožno dieru vyvŕtať?, Ktorý vták má na chvoste raka?)
  - pranostiky: určité ľudové skúsenosti alebo pozorovania javov v prírode, predpovede počasia, rady týkajúce sa prác na poli
 3. Rozprávky- fantastické (čarodejné, čarovné): popri ľudských postavách vystupujú nadprirodzené bytosti
  - démonologické: podobné fantastickým, démonické postavy (čerti, víly, škriatkovia, strigy)
  - o zvieratách: patrí k najstarším, zvieratá sa stali nositeľmi ľudských vlastností, človek je vždy vedľajšou postavou
  - legendové: rozprávajúce o rôznych príbehoch súvisiacich s kresťanstvom, vznikli na základe biblických tém, ktoré postupne zľudoveli. Vysvetľujú Božiu múdrosť, rozprávajú o odmene a treste za ľudské skutky.
  - realistické: poetický výmysel, ale chýba im znak čarodejných rozprávok, jednoduchší dej sa odohráva v reálnom svete miest a dedín, hrdina je jednoduchý človek
  - dobrodružné: opisujú obyčajne vojaka, remeselníka, ktorí putujú po svete, prežívajú rôzne príhody
  - humoristické: zobrazujú komické udalosti v živote jednotlivcov, vtip a múdrosť jednoduchého človeka
  - satirické: zvýrazňujúce záporné črty nejakých javov, hlavným cieľom je bojovať proti predsudkom

 4. Ľudová balada- patrí k epickému žánru, základ často tvorí ľudová povesť s tragickým koncom, dej má rýchly spád bez odbočení, tragické rozuzlenie a ukončenie
  - zbojnícke a vojenské balady

 5. Povesti- viažu sa na konkrétne historické udalosti alebo postavy, väčšina slovenských povestí pochádza zo 17. a 18. storočia, najväčšiu skupinu tvoria miestne historické povesti ( hrady, zámky). K najstarším patria boje proti Turkom, boj poddaných proti feudálom, ....
  - majú veľa spoločných čŕt s legendami a mýtmi

 6. Ľudové hry- obradové hry: spojené s predkresťanskými zvykmi pri svadobných a pohrebných udalostiach, využívajú masky, spev a rekvizity
  - koledové: pevný, prevažne veršovaný text, obsahujú spievané a tanečné zložky, spojené s fašiangami- pochovávanie basy

 

 
Podobné referáty
Ľudová slovesnosť SOŠ 2.9332 1046 slov
Ľudová slovesnosť SOŠ 2.9638 782 slov
Ľudová slovesnosť GYM 2.9739 1608 slov
Ľudová slovesnosť 2.9851 512 slov
Ľudová slovesnosť GYM 2.9641 983 slov
Ľudová slovesnosť SOŠ 2.9934 1860 slov
Ľudová slovesnosť SOŠ 2.9921 1238 slov
Ľudová slovesnosť GYM 2.9830 767 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.