referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Nedeľa, 29. novembra 2020
Človek v boji proti fašizmu v próze po roku 1945. František Hečko, Dominik Tatarka, Rudolf Jašík, Vladimír Mináč, Alfonz Bednár, Ladislav Ťaťký, Madislav Mňačko, V. Šikula
Dátum pridania: 21.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 842
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 

Alfonz Bednár (1914 - 1989)

Narodil sa v Rožnovej Neporazde, gymnázium navštevoval v Nitre a Trenčíne, študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako stredoškolský profesor v Liptovskom Mikuláši a Bardejove.

Po roku 1945 pracoval na Povereníctvo informácií v Bratislave
1949 - 1960 - vydaveteľstvá Pravda a Slovenský spisovateľ
Po roku 1960 pracoval ako scénarista v Československom štátnom filme, zomrel v Blave.
Do literatúry vstúpil ako prekladateľ anglo-americkej prózy.
Alfonz Bednár bol determinista. Determinizmus - učenie o príčinnej podmienenosti javov. Dielo je neustálou konforontácoiu minulosti so súčasnosťou, lebo ani súčasnosť nemôže existovať bez minulosti, ako nemožno odtrhnú mŕtvych od živých.
Knižne dubutoval románom Sklenný vrch

Román má neobvyklú kompozíciu - formu denníka, ktorý si píše hrdinka Ema Klaasová. V ňom sa prelína minulosť s prítomnosťou.. Dôležitú ulohu v románe hrá Tichá dolina so Skleným vrchom. Nakoniec Ema zomiera nešťastnou náhodou vo chvíli keď mala na dosah osobné šťastie. Autor sa tu prejavil ako vynikajúci psychológ.
V zbierke noviel Hodiny a minúty strieda opäť dve časové pásma a odhaľuje tak charaktery ľudských osudov. Povstanie tu má podobu tragicko-heroickej skúšky. Bednára zaujíma ako človek reaguje v kritickej, hraničnej situácii. Kolíska - zaujímava psychologická štúdia, konfrontuje v nej povstaleckú epizódu so súčasnosťou.
Dvojzväzková novela Role (Hromový zub, Deravý dukát) - v románe sa prejavil ako epik širokého záberu. Vytvára príbeh niekoľkých roľníckych rodín.

Ladislav Ťažký

Autor sa vo svojej tvorbe vyrovnáva so zážitkami z vojny. Jeho hrdine je odpolitizovaný. Autor využíva lyrické prvky a jeho diela sú zväčša ponorom do duše hrdinu. Vo svojich dielach vychádzal z vlastných skúsenosti - autobiografia.

Osobné skúsenosti využil v románe Amenmária. Samí dobrí vojaci. Pomocou krátkych epizód zobrazuje rozklad slovenskej armády, ktorí odmietajú bojovať po boku Nemcov. Hlavnou postavou je Matúš Zraz. Kladie si otázky, či jeho konanie je správne. Snaží sa odstrániť pochybnosti. Skladá sa z troch častí. V prvej opisuje svoje narukovanie, dostáva sa do kurzu kartografov. Žije v Blave, stretáva sa tu s budúcimi spolubojovníkmi a spoznáva sa so stotníkom Skarčanom - Amenmária. V druhej časti ukazuje odchod a pôsobenie na Ukrajine. Spája sa s presvedčením, že by mal prebehnúť k rusom a zachovať si svoju tvár. V tretej časti opisuje ústup rýchlej divízie a jej odzbrojenie v súvislosti s vypuknitím SNP. Autor sa dostáva do zajatia.
Voľným pokračovaním je Evanjelium čatára Matúša. Ústrednou postavou je Matúš Zraza, ktorý so skupinkou slovenských vojakov utečie zo zajateckého tábora a po strastiplnej ceste sa dostáva domov.

Podobný námet má aj novela Dunajské hroby. Na postavách štyroch priateľov, ktorí sa chcú dostať domov cez zamrznutý Dunaj. Zobrazuje správanie sa človeka v hraničných situáciách.
román Pivnica plná vlkov - osudy rodiny, ktorá počas SNP pomáha partizánom a po vojne sú prenasledovaný, lebo nechcú vstúpiť do družstva
román Pred potopu - opisuje výstavbu Gabčíkova
Bol čestný predseda zväzu Slovenských spisovateľov
1993 - kanditán na prezidenta

Ladislav Mňačko (1919)

Narodil sa na Morave. Mladosť prežil v Martine a Blave. Stal sa novivárom - patrí medzi tých, ktorý sú vnútorne rozporuplný, prešli zložitým životným vývinom. Písal poéziu, prózu, drámu. Vo svojich prvých dielach bol obrancom socializmu a komunizmu.
Zbierka básni - Pieseň insota
Divadelná hra - Mosty na východ
Politické procesy považoval za spravodlivé riešenie
kniha oneskorené reportáže - aby nevinný ľudia neboli nespravodlivo odsudzovaný
V knihe Smrť sa volá Engelchen opisuje dedinu Ploštinu, ktorá pomáhala partizánom, ale keď išli na nich nemci tak partizáni utiekli do lesa a nemci 19. 4. 1945 dedinu vypálili. Zobrazuje krutosť Nemcov, ale neidealizuje ani partizánov.

Vincent Šikula (1936)

Učil na konzervatóriu a neskôr vol vydaveteľ.
V prvých dielach sa inšpiroval zížitkami z detstva a vojenčiny. Jeho diela pripomínajú košatý strom. Píše z domova, rodného kraja, jeho centrom je človek, ktorý svojou prácou a láskou poľudštuje svet. snaží sa vystihnúť mentalitu ľudí, vystihnúť spôsob ich správania. V každej knihe mení štýl, má dar rozprávať. S tým sa stretávame v poviedkovom diele S Rozárkou. Rozpráva v 1. osobe.
románova trilógia Majstri.

Slovesá : pomenúvajú deje /činnosť, stav/
Uplatňujú sa slovesné kategórie:
 1. kategória času - prítomný čas /prézent/
  - minulý čas /préteritum/
  - budúci čas /futúrum/
 2. kategória vidu - nedokonavý vid
  - dokonavý vid
 3. kategória spôsobu - oznamovací spôsob
  - podmieňovací spôsob
  - rozkazovací spôsob
 4. kategória rodu - činný rod
  - trpný rod - zvratný tvar
  - opisný tvar

 

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.