Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dedina a jej umelecké stvárnenie v prózach M. Kukučína, J. G. Tajovského a B. S. Timravy

 • a/ Porovnajte obrazy postáv z dedinského života v tvorbe Kukučína, Tajovského na základe analýzy konkrétnych diel
 • b/ Vyjadrite postoj uvedených spisovateľov k postavám z dedinského prostredia.
 • c/ Útvary administratívneho štýlu - žiadosť. Napíšte žiadosť.

REALIZMUS - je literárny smer, v ktorom autori zobrazujú svet taký aký je v skutočnosti.

 • je ovplyvnený POZITIVIZMOM (objektívne poznanie založené na faktoch)
 • vznikol v Anglicku

Znaky realizmu:

 1. hrdina je v konkrétnom spoločenskom prostredí
 2. opisuje všedný život
 3. postavy sú typizované
 4. zostáva na pôde súčasnosti

1. VLNA REALIZMU

Patria tu: Svetozár Hurban Vajanský
Martin Kukučín
Elena Mároty-Šoltésova
Terézia Vansová
Pavol Országh-Hviezdoslav
Nadväzovala na štúr. obdobie. Zaoberali sa národnostnými a mravnými otázkami.
Po rak.-maď. vyrovaní heslo: l štát, l národ, l jazyk. To hlásali maďari. Inteligencia sa snažila propagovať slovenčinu prostredníctvom zemanov (Vajanský). Ostatní spisovatelia hovorili, že zemianstvo je na úpadku a vyzdvihovali ľudové masy. Kritika bola namierené mimo vlastných radov, vlastných vyzdvihovali.

2. VLNA REALIZMU

Patria tu: Božena Slančíkova-Timrava
Jozef Gregor Tajovský

Zaoberali sa sociálnymi otázkami. Kritizujú biedu, vysťahovalectvo, mravné nedostatky, túžbu po bohatstve. Kritizovali na rozdiel od l. vlny aj vlastné rady, čiže nedostatky slovenskej inteligencie.

MARTIN KUKUČÍN

 • vlatné meno Matej Bencúr
 • narodil sa v Jasenovej na Orave
 • štúdia: ZŠ Jasenová,
  gymnázium Revúca, Martin, BB
  učiteľ. štúdium Kláštor pod Znievom
  medicína v Prahe
 • pôsobil ako lekár na ostrove Brač v Dalmácii
 • nepodarilo sa mu usadiť na SR
 • oženil sa a odišiel do Južnej Ameriky, Punta Areas v Chile
 • po l. sv. vojne prežil zimu v Martine
 • zomrel na zápal pľúc v Pankraci

RYSAVÁ JALOVICA

Zobrazuje tu osobitný typ hrdinu - humoristický. Adam Krt hlavná postava poviedky, je z tých, čo si radi vypijú, a to najmä vtedy, keď nemajú nad sebou dozor ženy. Krt ide na jarmok, kde chce predať krpce a kúpiť kravu, jeho tajným cieľom je však nerušene si vypiť. Ide predávať tovar, ale hneď rozmýšľa, ako pred ženou zatajiť časť zárobku. Na jarmoku kúpi od Trnku svojho suseda jalovicu. Jalovicu nechá pred krčmou, a ona zmizne. Spôsobí mu to dlhé trampoty so ženou. Toto trápenie v ňom vyvolá obrat a Adam Krt sa zriekne pitia. Poviedka sa končí dobre, čo svedčí o Kukučínovej láske k človeku.

Kukučín tu zobrazuje dedinského človeka verne podľa skutočnosti i s jeho zlozvkymi a chybami (sklom k alkoholizmu). Kukučín sa snaží svojim humorom liečiť a vychovávať ľud, chce ho viesť k mravnej náprave.

NEPREBUDENÝ

Zobrazuje tu dedinského pastiera Ondráša Machuľu. Je telesný aj duševný mrzák. Zaľúbi sa do Zuzky. Ona sa však vydáva za iného. Počas požiaru Ondráš zahynie.
Autor sa zameral na psychickú stránku Ondráša.


DIES IRAE

Sluduje tu ako sa hromadení bohatstva zotročuje dedinský človek. Pozadie novely tvorí cholerová epidémia. Ťažisko novely sú obrazy dvoch rodín, ktorých osud sa rozvíja pod zhubným vplyvom honby za majetkom.

Richtár Zima v maldosti zviedol chudobné dievča, potom ho opustil. Keď mu dorastie jeho vlastná dcéry, veľmi sa hanbí za svoj čin. Nevykonal nič užitočného pre obec, ani pre rodinu a kladie si otázku: " V čom som ja užitočný pre obec?".
Starý Sýkora typický dedinský boháč a úžernik. V dedine ho nenávidia. Keď chcú v dedine postaviť nemocnicu je proti tomu. Nechce pomôcť ani chudobným dedinčanom.

Jedného dňa mu ukradnú mešce s peniazmi. To ho hlboko raní. Až teraz si uvedomuje akou prácou získal tie peniaze.
Nik v slov. literatúre neodsúdil honbu za majetkou tak ako Kukučin v tomto diele. Zmyslom poviedky je zachrániť človeka pred mravným úpadkom.

KEĎ BÁČIK Z CHOCHOĽOVA UMRIE
viď otázka č. 5

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ
 • narodil sa v Tajove, otec bol remeselník a matky z chudobnej robot. rodiny
 • žil u starých rodičov
  štúdia: SŠ BB
  učiteľský ústav Kláštor pod Znievom
  OA Praha

- pôsobil ako bankový úradnik v Trnave, Martine...
- v l. sv. vojne sa ocitol na fronte, potom prešiel na ruskú stranu
- zomrel v BA
- pre svoju prenikavú kritickorealistickú metódu písania dostal pomenovanie "tupiteľ národa"
- do liter. prináša príbehy ľudí, ktorí žijú z ruky do úst, ale sú plný citov a charakteru

MACO MLIEČ

Zobrazuje tu ako hlboko vedel vystihnuť sociálny útlak a vykorisťovanie drobného nemajetného človeka Maca Mlieča. Maco slúži od l8-tich rokov u bohatého gazdu. Za svoju službu nechce nič, iba šaty, jedlo a trochu tabaku. Prespá pri kravách. Gazda nič nerobí - žije si v blahobyte. Keď Maco zomrie gazda mu vystrojí pohreb, ľudia povedia, že veď mu aj mal za čo vystrojiť ten pohreb.

MAMKA POSTKOVÁ

Mamka pôstková je 65-ročná žena. Každé tri mesiace chodí do banky po pôžičku, ktorú potom spláca. Muža má čudáka. Robiť sa mu nechce. Hovorí, že je chorý, vypýta si peniaze a ide do krčmy. Syn šiel do služby. Predáva perinu aby mohla splatiť dlh. Peniaze zarobené zberom repy si odkladá na pohreb.
Vedome znáša svoj osud.

BOŽENA SLANČÍKOVA TIMRAVA

 • narodila sa v Polichne
 • dobre poznala pomery na dedine
 • poznáme ju hl. ako prozaičku
  1. bola kritická voči vlastným ľudom, odhaľovala nedostatky, ukazovala na dôsledky nedostatkov
  2. zaoberala a sociálnymi otázkami
 • opisovala vnútorné pocity
 • dvojaký život postáv

ŤAPÁKOVCI

V strede pozornosti sú spoločneské zmeny, na dedinách. Ťapákovci nie sú neschopní, predsa sa l6 tlačia v jednej chyži. Všetko robia podľa starých zvykov. Dve ženy bojujú s lenivosťou Ťapákovcov. Anča - zmija, ktorá nenávidí svet, lebo jej nedoprial byť milovanou, hoci je na rozdiel od ostatných pracovitá. Iľa - kráľovná, chce zmeniť štýl života u Ťapákovcov. Tvrdo bojuje a zvíťazí.
Kritizuje tu zaostalosť sedliackej rodiny.

Ž I A D O S Ť

- je úradný list
- píše ho súkr. osoba inštitúcii
Náležitosti: a/ záhlavie - odosielateľ
b/ adresa prijímateľa
c/ pod to mesto a dátum
d/ VEC
e/ text žiadosti


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk