Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ideály sociálnej spravodlivosti, pokroku a mravnej čistoty v slovenskej a českej medzivojnovej dráme

Podmienky vzniku:

 • vojna; faš.; kríza;
 • vznik 1. ČSR
 • 1920 - vznik SND
 • 1. hra(opera): Libuše
 • otvoril Krasko
 • zo začiatku český herci a režiséri; postupne vzniká slovenská garnitúra (Baradáčovci; Bagar; Hana Meličková)
 • klasicist. a real. repertoár: Tajovský, Stodola, Palárik, Hollý; čes: Čapek; Shakespeare; Gogoľ
 • 2- 30. rokov - ďalšia generácia pod vedením J. Jamnického
 • 1943 - Voj. divadlo v Martine
 • stála scéna v Košiciach

JÚLIUS BARČ-IVAN

 • vplyv prostredia: trojnárodná rodina; sociálne prostredie
 • umelecky ovplyvnený modernými smermi (expresionizmus)
 • 3000 ľudí - robotnícke prostredie
 • Mastný hrniec - humornejšie, ak tiež rob prostredie
 • Dvaja - o dvoch mužoch, ktorí vraždili a ich vzťahy s vdovou
 • dráma MATKA
 • klas. dráma o troch dejstvách

Dej:

-v Krompachoch; chud. banícka rodina; zomiera otec; ostáva matka + dvaja synovia {Jano - starší, tvrdý, zanivitý, sebecký; majetok, peniaze, hrubý; on prinúti P. odísť do am. Paľo - "mäkký", citlivý; boj s J. je márny - nemôže zabrániť konfliktom Matka-vdova - ústredná postava - skromná, láskavá, obetavá, milujúca - má schopnosť predvídať čo sa stane jej najbližším (== dram napätie) a táto vlastnosť ju vytrháva zo spol. ľudí. Suseda a jej syn - má o neho strach, aby sa z neho nestal korheľ, vyvrheľ spoločnosti; robí všetko pre to, aby sa nepokazil Kata - láska k P.; neskôr k Janovi. Jano, Paľo - rozpory == P. za prácou do am. - P. sa vracia - nové spory; Jano chce zabiť Paľa. - matka - chce aby sa synovia zmierili – seba obeť - ZABIJE SA - obe matky majú spol. údel, z rovnakého prostredia, trpia a rovnako sú zmučené osudom vlastných synov - autor nám ukazuje dva svety - svet vonkajšej biedy a nedostaku (sociálna rovina) - svet vnútorného bôľu a materinskej tiesne:
Matka vdova: - súženie vyplývajúce z predvídania

 • boj so synmi
 • boj samej so sebou
 • boj s nespravodlivou prozreteľnosťou

IVAN STODOLA

 • vyštudoval v Kežmarku, Budapešti; Prahe
 • vorba: - 1.Komédie
 • pol. hry z obdobia 1. ČSR; kritika spol. a politických pomerov - satira
 • áš pán minister
 • Čaj u pána senátora
 • Jožko Púčik a jeho kariéra
 • 2.Tragédie
 • Bačova žena
 • 3.Historické hry
 • Svätopluk - obdobie pred koncom vlády
 • Katarína Havranová - obdobie 1848/49
 • Básnik a Smrť - obdobie SNP
 • dráma Bačova žena
 • Postavy: Eva - "bačova žena"
  Ondro - "1. bača" + syn
  Mišo - "2. bača" + syn
  Ondrova matka

Dej:

Ondro za prácou do am. Stane sa mu nešťastie, následkom ktorého stratí pamäť. Eva a dedina si myslia, že je mŕtvy, len matka verí, že jej syn žije. Eva si zoberie Miša - žijú šťastne, Mišo dobrý otec. Ondrovi sa vráti pamäť - rozhodne sa vrátiť domov. Spoznáva realitu; nakúpi pôdu, majetky. Domáha sa práva na Evu a syna. Rovnako sa domáha Mišo. ROZPOR. Eva - rozhodne sa riešiť situáciu seba obetou – samovražda.

Dráma JOŽKO PÚČIK A JEHO KARIÉRA (satira na falošne chápaný humanizmus)
-o 3 dejstvách
-Postavy:
-Jožko: "asi 35-ročný, dobromyseľný skromný človiečik", úradníček, pracovitý, čestný
-riaditeľ Rohatý
-predsedníčka spolku Humanitas (ochrana tých, kt. sa nie vlastnou vinou dostali do nešťastia)
-predsedníčka spolku Benevolencia (och. tých, kt. sa vlastnou vinou dostali do nešťastia)
-sestra a jej deti
-Miluška - na pracovisku
-J. - M. = Láska
-Dej: J. mal doniesť peniaze do banky; omylom prázdna obálka; J. obvinený; stredobodom záujmu charít. organizácií; keď vysvitne omyl najavo, je na vine zase len J.; stáva sa bezvýznamný.


KAREL ČAPEK
 • študoval na FF
 • pochádzal z vidieckej rodiny
 • Tvorba:
 • Spolu s bratom (Jozef)
 • Zářivé hlubiny +
 • Krakonošova zahrada --- Knihy poviedok
 • Ze života hmyzu +
 • Adam Stvořitel ---- drámy
 • samostatne
 • R.U.R. (Rossum's Univesal Robots) - dráma
 • Krakatit - román
 • trilógia Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
 • Povídky z jedné a druhé kapsy (detektívne)
 • Válka s mloky - román
 • Matka - dráma
 • Bílá nemoc - dráma

MATKA

 • dráma
 • story: náhodne videl fotku matky a dievčatka z vojny v španielsku a to ho podnietilo napísať túto drámu
  -Téma: - boj proti faš., proti vojne výzva na obranu demokracie, vlasti, slobody, pokroku
  -Konflikt: - spoločensko-politický (faš. x demokracia)
  - psychologický (matka, manžel, synovia)
  -Kompozícia: 1.rodinné prostredie - predstavuje všetky postavy okrem otca
  2.občianska vojna (v španielsku)
  3.doma, ale za vojny

Postavy: - Matka - stratí nielen manžela (koloniálny dôstojník), ale aj synov
- synovia: Ondrej – lekár, Jiří – letec, Kornel a Petr – dvojčatá, Toni - najmladší
-dramatičnosť je dosahovaná komunikáciou matky s mŕtvymi v otcovej izbe, ktorá má pre synov zvláštnu príťažlivosť. Tu vedie dialóg najprv s manželom a potom so svojimi synmi - Matka: najprv sa iba prizerá, postupne dopláca a potom "bojuje" - Muži: idú za nejakým cieľom, ktorí sa snažia naplniť " Mala som domov, deti... Prečo musím platiť iba ja?", " Ísť na smrť to by dokázal každý, ale stratiť niekoho?..."- Ondrej - lekár - zomiera ako hrdina - liečil v Afrike, - Jiří - fanatik na lietadlá - zahynie v boji, keď má preletieť ponad front.
-Dvojčatá: - spol.-polit. konflikt
- sú úplne odlišní, fyzicky aj psychicky
- nevedia sa zniesť
- Kornel - predstaviteľ fašizmu; duševne prázdny; typ. fanatik
- Peter - opačne

-Kornel: "Treba dať veci tam kde boli"
-Peter: "Treba dať veci tam, kde majú byť"
-Matka: "Treba dať veci tam, kde im je dobre"
-Toni - básnik - jemný, citlivý chalan, - odchádza do vojny: KONFLIKT s matkou - nechce ho pustiť - (posledný syn); M. počúva rádio - najprv odmieta; keď zistí že aj hlásateľka má syna vo vojne, pustí Toniho.

BÍLÁ NEMOC
-odpor voči faš.; výstraha
-Konflikt: 1. spol.-politický (2.Sv. dem. x faš.)
2. mravný: povinnosť x svedomie; u Galéna: dať liek = život x je proti vojne
3. v pozadí: dav a indivíduum
-Dej: - ľudia od 45. rokov dostávajú bílú nemoc
-dr. Galén - vynájde liek; (1.konflikt: vyhodia ho z nemocnice kde liek klinicky skúšal, lebo chce proti nemu donútiť Maršala aby prestal s vojnou) - ochorie barón Krüg (zbrojný komplex); Galén odmieta pomoc; K. sa zastrelí - Maršál: podpíše mier - dav zasiahnutý expanzívnou ideológiou zabije Galéna (nedá sa zastaviť) - Galén - pacifista - mier za každú cenu - Čapek - taktiež; v Matke toto štádium prekonáva.
-Zhrnutie: - celým svojím dielom a životom bol proti násiliu, vojne a fašizmu obával sa o prevahu techniky nad ľudskosťou tušil že dôjde k vojne, vedel však, že po nej " pevniny zase pomaly porostou nánosem řek, moře pomalu ustoupí, a všechno bude fajn. "

PETER ZVON

Hry s lyrickými a reflexívnymi prvkami, Veršovaná divadelná hra: TANEC NAD PLAČOM – komédia, satira spoločnosti – prológ, 3 obrazy, epilóg. Kritická konfrontácia rozdelenia svetov a mód spoločnosti v kultúre, politickom i spoločenskom živote. Idea: sociálny problém Starý kaštieľ, postavy z obrazov (historické) dialógy o súčasnosti, ožívajú grófi Richard, Anna, Alfréd, markíza Silvia, rytier Gejza, zajakavý sluha Barnabáš, postavy zo súčasnosti – gen. riaditeľ Kráľ, Kráľovná, syn Peter, Adela. Situácia maškarného plesu – správajú sa ku Kráľovcom ako ku kráľom, inšpektor Trdlík: Kto sú? Základ: monológy, Epilóg: popíjajú víno v obraze, rozhovor s Gejzom. Barnabáš spieva, všetci smiech, len Sylvia rozumie. Nakoniec Barnabáš spieva a plače. Je to obžaloba neľudskosti, obžaloba Slovenského štátu – hra zakázaná. Zdanlivá konfrontácia rokokového sveta a sveta s bezohľadnou spoločnosťou – vojna, fašizmus.

-VZDIALENÁ ZEM: rukopis, 3 dejstvá, 2 interm.., epilóg, strieda sa próza a verš. 3 stroskotanci nachádzajú na ostrove nový domov, narážky na svet, ktorý opustili aj alegorické postavy Poestle, Smich.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk