Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Umelecký obraz spoločnosti v tvorbe európskych realistov

 • Porovnajte romantizmus a realizmus ako literárne zobrazovacie metódy z hľadiska umeleckého a filozofického
 • Stručne charakterizujte vrcholné zjavy európskeho literárneho realizmu, hlbšie sa zamerajte na základné východiská kritickej morálky buržoáznej spoločnosti v diele OTEC GORIOT
 • Zaraďte ukážku z hľadiska slohových útvarov alebo sloh. postupov a z hľadiska epiky a drámy ako literárneho žánru
 • Aké typy viet prevládajú a prečo?

Uveďte expresívne slová a zaraďte ich do systému slovnej zásoby

Realizmus - literárny smer, v ktorom autory zobrazujú svet taký aký je v skutočnosti

 • je spojený so vznikom kapitalizmu a so vznikom filozofie POZITIVIZMU (zdôrazňoval objektívne poznanie skutočnosti, založený na faktoch)
 • nevznikol vo všetkých krajinách v rovnakom čase
 • ako prvý v Anglicku začiatkom l9. stor.
 • u nás v 7O-tych rokoch

ZNAKY REALIZMU:

 1. hrdina je v konkrétnom spoločenskom prostredí. Odhaľuje spojenie osobného a spoločenského v charaktere. Realizmus objavil postavy zo všetkých sociálnych prostredí
 2. realista zostáva na pôde súčastnosti
 3. opisuje všedný život na základe vlastných skúseností

ZNAKY ROMANTIZMU:

 1. fantázia, snovosť
 2. Idealizmus (považuje myšlienku, vedomie, ducha za prvotné a hmotu, bytie za druhotné(
 3. Sentimentalizmus (opiera so o city, citové zážitky)
 4. Individualizmus

Realizmus je reakcia na romantizmus, popiera jeho estetické pricípy, ale zároveň naň nadväzuje.

ANGLICKÝ REALIZMUS:
CHARLOTTE BRONTEOVÁ - Jana Eyrová
EMILI BRONTEOVÁ - Búrlivé výšiny

CHARLES DICKENS

 • zobrazoval angl. spoločnosť humorom cez slzy
 • humor bol veľmi kritický
 • prežil zlé detstvo
 • námetom jeho diel sú statoční ľudia, ktorí bojujú proti spoločnosti

PAMATI KLUBU PICKWICKOVCOV
OLIVER TWIST
DAVID COPPERFIELD

RUSKÝ REALIZMUS:
NIKOLAJ VASILIJEVIČ GOGOĽ - Revizór, Mŕtve duše

IVAN SERGEJEVIČ TURGENEV
FIODOR MICHAILOVIČ DOSTOJEVSKIJ - Zločin a trest
LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ - Vojna a mier, Anna Kareninová
ANTON PAVLOVIČ ČECHOV


NÓRSKY REALIZMUS:
HENRIK IBSEN

BJORNSTEN BJORNSON

MAĎARSKÝ REALIZMUS:
IMRE MADÁCH - Tragédia človeka

FRANCÚZSKY REALIZMUS:
STENDHAL - Červený a čierny

GUSTA FLAUBERT

EMIL ZOLA

GUYDE DE MAUPASSANT

HONORÉ DE BALZAC
 • pochádza z vidieckej rodiny, vyštudoval právo
 • chcel sa venovať vydávateľskej činnosti, a tým sa zadĺžil
 • chcel dlh splatiť písaním kníh
 • od r. l83O sa venuje romanovej spisbe

OTEC GORIOT

V Paríži na ulici sv. Genovíny stojí meštiacky dom vodovy Vauguerovej. Už 4O rokov slúži tento dom ako penzión. Chodí tu málo zákazníkov, lebo izby sú nevkusne zariadené a každý zákazník je obklopený starostlivosťu svojej pani. Otec Goriot prišiel do penziónu ako jeden z najbohatších zákazníkov. Za pánom Goriotom často prichádzajú mláde dámy, o ktorých tvrdil, že su jeho dcéry. O 4 roky veľmi schudobnel. Nemal peniaze na zaplatenie nájmu. V penzióne býval aj mladý študent Eugene de Rastignac. Prostredníctvom svojej tety sa zoznámil so svojou sesternicou Vikontesou de Beausbán. Na plese sa zoznámil s maladou grófkou de Resland. Eugene navštívil mladú grófku, kde sa stretol s otcom Goriotom.

Po návrate do penziónu vyhlásil, že otec Goriot je čestný človek a nik mu nesmie ubližovať. Rastignac začal skúmať Goriotovu minulosť. Dozvedel sa, že Goriot bol zo začiatku obyčajný robotník. Neskôr si kúpil závod svojho majstra a zbohatol. Veľmi ľúbil svoju ženu. Po siedmych rokoch zomrela a zanechala dve dcéry. Keď dorástli, našli si ženíchov podľa chuti. Väčšie šťastie mali Anastázia, ktorá sa vydala za grófa de Resland. Delphina sa vydala za bankára Mucingena, ktorý sa neskoršie od zúfalstva ubytoval v penzióne. Eugen dostal od matky list, v ktorom mu posielala peniaze, aby si mohol dať ušiť veľa šiat. Vautriu mu povedal, že najskôr musí doštudovať a zabezpečiť si dobré miesto. Eugen sa prostredníctvom sesternice zoznámil s Delphinou. Goriot dal dcéry postaviť byt, kde sa stretávala s Eugenom.

Deň predtým, čo sa mali sťahovať, prišla Delphina utrápena. za chvíľu prišla Anastázia zveriť sa otcovi, že chtiac zatknúť svojho milenca predala rodinné šperky. Jej muž na to prišiel a ona je teraz nešťastná. Otec sa od zúfalstva zrútil na posteľ a dostal infarkt. Jeho stav bol vážny. To však neprekážalo jeho dcéram, aby sa zabávali na plese. Na druhý deň chcel otec uvidieť svoje dcéry. Tie však neprišli. Keď nemá pre nich peniaze a dary, tak zo nepoznajú. Eugen dal do záložne hodinky, aby sa mohol postarať o umierajúceho. Otec Goriot zomrel. Jeho smrť si nikto nevšimol. Dcéry poslali na pohreb len prázdny koč.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk