referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
Maturitné otázky z gramatiky zo slovenčiny č. 2 - 8
Dátum pridania: 17.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mari
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 868
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

2. MO – Porovnajte úvahu v umeleckom diele s úvahou v odbornom a publicistickom štýle:

Úvaha je subjektívny variant výkladového slohového postupu a útvaru, v ktorom autor zaujíma postoj k spoločenským alebo filozofickým problémom. Východiskom úvahy sú známe poznatky, ktoré si autor osvojil štúdiom, ale aj životné skúsenosti a bezprostredné zážitky, ktoré autor vysvetľuje a hodnotí z nového hľadiska. Subjektívnosť autorovho postoja však neznamená, aby v úvahe predkladal nelogické závery.

Úvaha sa vyskytuje v náučnom štýle (literárna kritika, recenzia, esej), v publicistickom štýle (komentár) a v umeleckom štýle, a to poézii (reflexívna lyrika), v próze a v dráme (v reči rozprávača i v reči postavy).

Na úvahe možno pozorovať hybridizáciu štýlov – náučného, umeleckého, publicistického, prípadne rečníckeho, ale aj iných slohových postupov ako výkladového.

Pri porovnaní úvahy v umeleckom diele s úvahou v odbornom a publicistickom štýle zisťujeme, že v úvahe v odbornom štýle prevládajú odborné termíny, pričom v umeleckom prevládajú rečnícke otázky, prirovnania, je tam voľnejšia kompozícia a štylizácia, obraznosť.

3. MO – spracujte úryvok Mateja Bela do osnovy:

O s n o v a je najstručnejší a najprehľadnejší záznam obsahu textu: v bodoch, heslách, vetách. Jednotlivé heslá osnovy obsahujú zväčša základné, tzv. kľúčové pojmy textu. Formy osnovy závisí od obsahovej a kompozičnej náročnosti textu.
K o n s p e k t (výťah) je záznam základných údajov, hlavných myšlienok, príkladov, dôkazov i doslovných citátov z počutého alebo prečítaného odborného textu. Konspekt je zhustený, ale presný obsah textu, zachováva jeho logickú štruktúru. Forma konspektu môže byť rozličná podľa obsahu textu – dvojčlenné i menné vety, heslá, skratky, značky, musí však byť prehľadná – číslovanie, podčiarkovanie, rámčeky, krúžky, šípky, rozličné veľkosti a typy písma a pod.
T é z y - niekedy treba vyjadriť obsah textu formou ucelených viet – hlavných myšlienok textu. Túto formu nazývame tézy alebo sylaby. Píšu ich najmä autori odbornej prednášky pre svojich poslucháčov alebo vysokoškolskí učitelia ako pomôcku študentom pri príprave na skúšky.

4. MO – Rečnícke útvary – prejav k Slávy dcéra – oslovenie, úvod, jadro, záver
Útvary rečníckeho štýlu:

 1. Agitačné – propagačné prejavy:
  a) politické-zjazd. al. par. prejav
  b) súdna reč – obhajca, žalobca
 2. Náučné prejavy – referáty, cirkevné prejavy – kázeň, príspevky –
  diskusné, politické a prednášky
 3. Príležitostné prejavy:
  a) verejné – slávnostný-jubilejný, spomienk.
  Gratulačný
  -rámcový – privítací, otvárací,
  zatvárací
  -informačný – rozkaz, výzva,
  výstraha
  b) rodinné – sobášny, pohrebný, stolový

Znaky rečníckeho štýlu:
Ústnosť – útvary rečníckeho štýlu využívajú mimojazykové prostriedky a situáciu v ktorej sa prejav realizuje
Verejnosť – útvary rečníckeho štýlu sú určené širokej verejnosti
Sugestívnosť – cieľom rečníckych prejavov je zapôsobiť citovo na poslucháča
Názornosť – každý prejav musí byť podložený faktografickými údajmi
Presnosť – väčšina rečníckeych útvarov má kolektívneho prijímateľa

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.