referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
Slovenská poézia po roku 1945
Dátum pridania: 09.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: enaj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 635
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 50s
Pomalé čítanie: 19m 15s
 
Andrej Plávka

b. zbierka: Z noci i rána - cítiť príklon k ľudovým tradíciám a básne majú piesňový charakter.

b. zbierka: Vietor nad cestou - zamýšľa sa nad sebou a zmyslom svojho života. Nachádzajú sa tu verše s tematikou mesta a dedinskou tematikou, cudziny a domova.

b. zbierka: Tri prúty Liptova - ústrednou témou je Liptov a prostredníctvom neho vyjadruje vzťah k celému Slovensku. Vyjadruje lásku ku kraju, detstvu, prírode. Zobrazuje duchovné a kultúrne hodnoty.

Pôvodne sa b. zbierka skladala z 3. spevov: 1.spev: Návrat- zobrazuje Liptovskú prírodu a ľud, ktorí tu žije
                                                                2.spev: Pri kozube- zobrazuje his. ľudu na východe
                                                                3.spev: Tieseň krásy- zobrazuje vzťah ľudí na Liptove s tvrdou zemou, ktorá tu je.
Neskôr doplnil túto o cyklus Po rokoch = Liptovská píšťala (nový cyklus), predstavuje návrat syna domov k matke a rodákom.

Najvýznamnejšia báseň: Po rokoch - vyjadruje stretnutie s rodným krajom pomocou symbolického rozhovoru s matkou. Matka sa mu prihovára šumom ihličia, vánkom, vetrom, všetkými krásami prírody (personifikácia - kvety ho volajú svojim synom). Autorove slzy premieňa matka na bystriny a z nich počuť matkinu reč.

b. zbierka: Tri vody - podobá sa Hájnikovej žene. Na úvod je báseň Pieseň o hore a končí básňou Pozdrav. Skladá sa z 8 spevov, v ktorých zobrazuje hrdinu vrchára a povstalecké udalosti s ktorými je viazaný. Autor vzdáva hold rodnému kraju a celému Slovensku.

b. zbierka: Domovina moja - zobrazuje rodný Liptov a poukazuje na premenu v slovenskej dedine.

b. zbierka: Palmy a limby - vznikla na základe autorovych ciest po cudzine. Zážitky kompozične spojila do jedného celku s motívom domova a rodného kraja. Záver - vzťah k rodnému kraju spája s láskou k Slovensku. V rodnom Liptove zabúda na starosti a problémy, naberá nové sily. Rodný kraj spája s obrazom matky.

Miroslav Válek

b. zbierka: Dotyky - odmietol čieno-biele videnie reality. Nechcel písať schematicky, v popredí stojí človek so svojím citovým životom a každodennými problémami. Všíma si vzťah muža a ženy, v ktorom cítiť určité napätie, čo signalizuje odcudzenie a rozchod. Dotkol sa aj tematiky I2. svetovej vojny v básni Osudy - v centre záujmu je človek, jeho intímne city a problémy. Lyrický hrdina zápasiaci s nehostinnosťou sveta, sklamaním a smútkom. Zobrazil vzťah muža a ženy, ktorý je plný napätia, dokazujú to básne: Jablko, Smutná ranná električka. V obidvoch vyjadril sklamanie z nevyjadreného citu.

b. zbierka: Príťažlivosť - zamýšľa sa nad osudom človeka, konfrontuje ho s modernou civilizáciou. Poukazuje na vplyv civilizácie, na deformovanie psychiky človeka.
básne: Vzducholoď
           Robinson
Obsahujú epické jadro - čiže mikropríbeh, na ktorom autor naostril množstvo lyrických obrazov. Ich význam však nemožno jednoznačne určiť. Autor tu poukazuje na pocit ohrozenia zeme, prevláda cyklickosť. Pohyb človeka vo večnom kruhu narodenia a smrti. Najvýznamnejšia je báseň: Domov sú ruky na ktorých smieš plakať.
Vyjadruje odpor voči vojne a poukazuje na krutosť fašizmu. Zobrazuje tragédiu lásky, ktorá sa končí násilným rozdelením a smrťou židovského dievčaťa v koncentračnom tábore.

b. zbierka: Nepokoj - poukazuje na problémy súčasného človeka, prechádza od zdanlivo nezáväzného tónu k filozofickým reflexiám (úvahy). Nikdy však nie je iba pozorovateľom daných javov, vždy je zainteresovaný do osudov ľudí. Bojuje proti pretvárke, zrade a zotročeniu človeka v akejkoľvek podobe. Zisťuje, že človek je nielen obeťou ale aj pôvodcom utrpenia (báseň: Zabíjanie králikov).

b. zbierka: Milovanie v husej koži - nadväzuje na predchádzajúcu zbierku. Autor pokračuje v analýze človeka a sveta a orientuje sa viac na vlastné vnútro. V zbierke reaguje na konkrétne udalosti napr. v básni: Skaza v Titanicu- zavraždenie Kenedyho. V zbierke podáva aj ironickú odpoveď na rozpornosť sveta.

b. zbierka: Z vody - návrat k intímnym témam. Ľúbostná tematika reflexívneho zamerania poukazuje na mnoho podôb lásky od nehy, krutosti, radosti, melanchólie. Spracoval aj prírodné motívy.

Tvorba pre deti:
Do tramtárie
Pozrieme sa do prírody
Čo osoží a čo škodí
Veľká cestovná horúčka pre malých i veľkých

Vzťah k rodnému kraju spája s ľúbostnou tematikou a zdôrazňuje sociálne problémy.

Milan Rúfus

Označovaný je ako autentický autor, pretože to, o čom písal, aj sám prežil. Je básnikom sociálneho cítenia a filozofickej reflexie. Dominanty v jeho tvorbe sú úprimnosť, ľudskosť, pokora, hľadanie pravdy a hlboká mravnosť.

b. zbierka: Až dozrieme - je polytematická. Spracoval v nej osobné pocity, rozčarovanie z lásky, pocit samoty, vzťah k matke a otcovi. Ďalším okruhom sú sociálne témy, zobrazuje SNP. Vyjadruje odpor voči vojne a reaguje na aktuálne politické problémy (vojna v Kóreii). Celá zbierka vyznieva ako posolstvo v živote ľudstva. Básne majú zväčša baladický tón a nútia čitateľa zamyslieť sa nad ich obsahom. Sú zväčša nerýmované. Neskôr do danej b. zbierky zaradil básne, v ktorých kritizuje spoločnosť. Tieto básne vyznievajú ako individuálna vzbura. Neskôr tieto básne vydal pod názvom: Chlapec maľuje dúhu

b. zbierka: Triptych - zaradil sem výber z b. zbierky Až dozrieme a výber z b. zbierky Chlapec maľuje dúhu. Doplnil zbierku o filozofické úvahy o zrode človeka, o smrti človeka a pominuteľnosti ľudstva, a tú vydal pod názvom V zemi nikoho.

b. zbierka: Zvony - zobrazil jednoduchého človeka, zápasiaceho s každodennými problémami. Spomína na detstvo a vyjadruje názor, že detstvo je najdôležitejším obdobím pri formovaní človeka. V zbierke sa objavujú aj básne s prírodnou tematikou. Celú zbierku ukončil básňami, v ktorých žiali nad smrťou najbližších.

b. zbierka: Ľudia v horách - písaná je voľným veršom. Autor zobrazil roľníka a jeho prácu. Poukazuje na jeho zápas o chlieb v drsnom horskom prostredí. To formuje charakter človeka. Táto zbierka je sprievodným textom k fotografiám Martinčeka.

b. zbierka: Stôl chudobných - nadväzuje na b. zbierku Zvony, ale doplnil ju o problematiku súčasnosti. Súčasnosť hodnotí z pozície morálnych postojov jednoduchého človeka. Zobrazuje horské prostredie, ľudí z Liptova, ktorí zápasia s prírodou od jari do jesene. Zobrazenie prírody nemá charakter jednoduchých opisov, ale stáva sa východiskom vo filozofickej pointe básní. Núti čitateľov zamyslieť sa. Najznámejšia báseň: Ovocie dozrieva

Tvorba pre deti:
Medovníkový domček
Mechúrik koščúrik
Modlitbičky
Zvieratníček
Lupienky

Kniha rozprávok – inšpiroval sa Dobšinského rozprávkami, venoval ich svojej dcére Zuzke

Rúfus vo svojej tvorbe vzťah k rodnému kraju spája s láskou k jednoduchým ľudom a vzdáva hold ich práci.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Slovenská poézia po roku 1945 GYM 2.9558 1112 slov
Slovenská poézia po roku 1945 GYM 2.9870 4139 slov
Slovenská poézia po roku 1945 GYM 2.9595 2570 slov
Slovenská poézia po roku 1945 SOŠ 2.9685 996 slov
Slovenská poézia po roku 1945 SOŠ 2.9675 1338 slov
Slovenská poézia po roku 1945 SOŠ 2.9938 3216 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.