referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Organizácia trhu – nástroje regulácie, komoditné režimy
Dátum pridania: 14.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: baskaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 687
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 

1.Organizácia trhu a podpora trhových cien = v roku 2000 vstúpili do platnosti novelizované opatrenia Ministerstva pôdohospodárstva SR na podporu a organizovanie trhu so zemiakmi, obilininami, hovädzím a bravčovým mäsom, mliekom, cukrovou repou, cukrom a glukózou – sú to tzv. trhové poriadky, na základe ktorých sa okrem garantovania cien pre štátny intervenčný nákup vyhlásili minimálne ceny pre kvótované množstvá s kvalitatívnym vymedzením.

2. Podpora vstupov:

  • a) podpora prevádzkových vstupov (závlahy, závlahové systémy)
  • b) dotácia na zachovanie genofondu hospodárskych zvieraj (ohrozené a nové druhy plemien)
  • c) dotácie na poistné a čiastočné eliminácie škôd (sucho, nadmerné dažde)
  • d) dotácie kapitálových vstupov

3.Priame platby(podpory) – dotácie na podporu horších výrobných oblastí. Sú súčasťou každého trhového poriadku (komoditného režimu)

4.Všeobecné služby :

  • a)veda, výskum, poradenstvo
  • b)poľnohospodárstvo školstvo (stredné+ďalšie, Agroinštitút)
  • c)inšpekčné služby (SPPI, Štátna veterinárna správa SVS, Plemenárna inšpekcia SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Technický a skúšobný ústav poľnohospodársky)
  • d)infraštruktúra zahrňujúca pozemkové úpravy
  • e)marketing a propagácia

5. Podpora znevýhodnených oblastí – výnosom MP SR č 58/1/2000 sa zjednotili sadzby a sprísnili kritériá na poskytovanie dotácií

6. Enviromentálne platby – neinvestičné zúrodnenie ornej pôdy a obnova trvalých trávnatých porastov

7. Opatrenia na podporu rozvoja vidieka 3 základné oblasti:
a) zlepšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva
b) zabezpečenie dostatku pracovných príležitostí a primeraných príjmov aj pre odľahlé a znevýhodnené regióny
c) zachovať ekologický prístup a trvalo udržateľný rozvoj vidieckeho obyvateľstva
SAPARD – program, navrhla ho Európska komisia a má napomáhať kandidátskym krajinám pri riešení konkrétnych úloh pri zavádzaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a štrukturálnych zmien v jednotlivých poľnohospodárskych sektoroch a na vidieku. Nadobudol platnosť 1.1.2000 a má fungovať 7 rokov prípadne do vstupu krajiny do EÚ. Má ísť o zvýšenie pracovných príležitostí, zvýšenie ochrany prostredia a nesmie byť zameraný na rozšírenie výroby.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.