Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Maturitné otázky z podnikovej ekonomiky

Maturitné otázky z podnikovej ekonomiky
na rok 2007

 1. Dlhodobý majetok podniku
 2. Zásobovacia činnosť v podniku
 3. Normovanie a plánovanie materiálových zásob
 4. Personálna činnosť podniku
 5. Odmeňovanie pracovníkov
 6. Finančné riadenie podniku
 7. Finančná analýza a plánovanie
 8. Náklady, výnosy, ceny a cenová politika (Metódy tvorby cien) – ekonomická stránka činnosti podniku
 9. Priame dane
 10. Nepriame dane
 11. Marketing a odbyt
 12. Menová politika
 13. Bankovníctvo (Aktívne a pasívne BO)
 14. Poisťovacie vzťahy
 15. Manažment
 16. Zahraničný obchod
 17. Colná politika
 18. Vnútorný obchod (MO a VO)
 19. Platobný styk (Tuzemský aj medzinárodný)
 20. Výrobná činnosť
 21. Finančný trh (CP)
 22. Právne formy podnikania
 23. Zmluvné vzťahy- zrušené, teraz je maloobchod
 24. Hospodárska politika štátu
 25. Národné hospodárstvo

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk