referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Slovenské diela autorov píšucich v období slovenského realizmu
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 769
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 

Začiatok realizmu vo svete,-30-te roky 19.st. (Dickens, Balzac, Stendhal, Flaubert,Bogoľ, Tolstoj).

Realistický spisovatelia obrátili pozornosť ku konkrétnemu, všednému životu, život chceli podať pravdivý a reálny obraz človeka a jeho prostredia. Ústrednou postavou je všedný človek, autori sa snažili ukázať, ako prostredie ovplyvňuje.. V literatúre sa objavili nové témy i žánre. Romantizmus sa prejavoval hlavne v poézii, v realizme prevláda próza (poviedka, novela román). Ťažisko života bolo na dedinách, a práve problémom na dedine – nevzdelanosť, zaostalosť dediny, alkoholizmus – sa zaoberá 90% spisovateľov. Na spracovanie týchto tém najviac vyhovovala poviedka – malý žáner epiky, umelecky stvárňuje jednotlivú udalosť zo života čl., malé množstvo postáv – vykreslené ako skutočné ľudské charaktery, postavy vstupujú do deja už sformované, nevyvíjajú sa.

1. Charakterizujte základné znaky poviedky, novely a románu u slovenských autorov píšucich v období slovenského realizmu

Tieto žánre majú korene v renesancii, svoj vrchol dosiahli o niečo neskôr.

Poviedka = epický žáner malého alebo stredného rozsahu, nemá presne vyhranené vlastnosti. V poviedke je spravovaná jedna udalosť a má len jednu zápletku. V porovnaní s novelou sa vyznačuje pokojnejším opisom deja, menšia intenzita dramatickosti a napätia. Postavy sú vyhranené a ich charaktery sa dejom nemenia. Významná je funkcia rozprávača, neraz v prvej osobe. Tzv. Ich-forma (Ja-roprávač)

Novela = epický žáner stredného rozsahu, kompozícia je vymedzená, bez väčších odklonov od ústrednej dejovej línie. Opisné zložky a vybočenia sú potláčané, čo je rozdiel s poviedkou. Väčšinou spracúva jednu udalosť a má jednu zápletku. Hlavný motív a zvrat sú pre tento žáner charakteristické. V poviedke vystupuje málo postáv (4-5), tie odohrávajú zväčša jednu príhodu, sú vyhranené, ich charakter sa dejom nemení.. Za zakladateľa je považovaný G. Boccaccio.

Román = epický žáner veľkého rozsahu i obsahu, stavbou a štylisticky pestrý čo sa týka použitia kompozičných a štylistických prostriedkov, zahŕňa veľa postáv so zložitými vzťahmi, obsahuje viac dejových línií, dlhší časový rozsah. Vyznačuje sa rôznymi dejovými zložkami, viaceré postavy a ich zložité vzťahy. Prvý román vznikol už v antike, bol to román s ľúbostnou tematikou. V stredoveku bol v porovnaní s eposom menej frekventovaný. Medzníkom bol Rabelaisov román Gargantua a Pentagruel. Vývin románu ešte posilnil Don Quijote de la Mancha.

2. Porovnajte postavy z dedinského prostredia v tvorbe

M. Kukučína, B. Sl. Timravy a J. G. Tajovského

Slovenský realizmus sa od toho svetového oneskoril o takmer 50r. Spôsobila to zlá ekonomická, kultúrna a hospodárska
situácia na Slovensku (vysťahovalectvo, maďarizácia, zatvorenie 3 slov. gymnázií 1874).
Najčastejšie sa v tvorbe realistických autorov využívajú obsahovo kratšie poviedky a novely. Postavy pochádzajú z ľudutúžba mravne očistiť svoju dušu, prosiť o odpustenie matku, tá mu odpustí a on o 3 dni pokojne skoná.

Poviedková tvorba J.G.Tajovského (1874-1940)

  1. zdieranie bezbranných(Maco Mlieč, Mamka Pôstková)
  2. alkoholizmusa jeho dôsledky(Apoliena, M.Pôstková)
  3. neriešiteľná soc.situácia(Horký chlieb, M. Pôstk)
  4. omienky na detstvo, st. otca (Do konca, Žliebky)

J.G.Tajovský-Maco Mlieč.človek s poškodeným sluchom, sirota, kt. gazda zneužíval, no on sa tešil, že má všetko zadarmo, po rokoch služby-keď po 60r. prvý krát vstúpi do izby gazdu, prosí ho o vyplatenie peňazí, aby mal na pohreb, ten mu vystrojí dôstojný pohreb.

Mamka Pôstková-poctivá, pracovitá, splácala dlh banke, muž bol opilec rovnako syn. Pre deti obetuje aj zdravie v práci, synovi jej nakoniec príde ľúto a tak ju vezme k sebe, tá mu odpustí a naďalej pracuje, predáva šaty, aby mali čo jesť. Horký chlieb- zúfalá matka.vdova, nedokáže sa postarať o deti, muž pil a zomrel, má dve práce, v noci ide strážiť panské deti, jej vlastné sú doma samé, 3x odbehuje na kontrolu, prechladne na zápal pľúc a zomrie Do konca-láska autora k st. otcovi Greškovi, veselý, láskavý, spomína na svoju mladosť, pomohol Tajovského matke, dcére s 10 deťmi tak, že sa staral o Jožka (najst.) a 4.brata. Bol vážený človek v dedina, vedel čítať,písať, richtárčil.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.