Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Konspekt, osnova, tézy

Konspekt

Je to záznam podstatného, dôležitého z počutého alebo čítaného textu. Je to zhustený, presný obsah textu. Musí byť zachovaná logická štruktúra textu. Musí byť prehľadný, čo dosiahneme číslovaním, podčiarkovaním, krúžkovaním, môžeme dať do rámčekov, použiť šípky, rôzne veľké písmená. Dôležité sú odseky. Píšu sa na kartotečné lístky, do zošita, na papiere, ....

Osnova

Je to najstručnejší a najprehľadnejší záznam obsahu textu v bodoch, heslách, vetách. Jednotlivé heslá osnovy obsahujú základné, tzv. kľúčové pojmy. Forma osnovy závisí od obsahovej sa kompozičnej náročnosti textu.

Tézy

Inak sylaby. Vyjadrujú formou hlavnej myšlienky obsah textu. Majú tvar ucelenej vety, používajú sa na vysokých školách, pri príprave študentov na skúšku alebo pri odborných prednáškach.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk