referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Geografia ako veda
Dátum pridania: 09.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pauli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 463
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 

V historickom kontexte ozrejmite názov vedného odboru geografia

 • geografia – slovo starogréckeho pôvodu (ge- zem, grápho – píšem, opisujem)
 • Eratosthénes – v tomto diele „Geographica“ zhrnul všetky dovtedajšie geo. poznatky a vyčlenil geografiu. Prelom 3. a 2. storočia pred Kr. – G jedna z najstarších vied

Formulujte významné zmeny v geografii počas jej vývoja

V histórii prekonala významné zmeny:

 • zúžil sa objekt štúdia z celej zeme na pripovrchovú časť.
 • zmenila sa poznávacia povaha ( z opisnej vysvetľovacia)
 • zmenilo sa zameranie a význam (veda všeobecná – praktická; prírodné katastrofy)

Hlavné úlohy:

 • v minulosti – objavovanie nových krajín, javov, zhromažďovanie poznatkov.
 • v súčasnosti – čoraz lepšie skúmať už známe oblasti, usmerňovať rozvoj a využitie krajiny.

Analyzujte objekt štúdia geografie a ohraničte ho

Zem má 3 koncentricky usporiadané vrstvy – geosféry

 • 1. prírodné: litosféra a reliéf
  atmosféra
  hydrosféra anorganické
  biosféra organická
  pedosféra anorganická-organická

Sú prepojené vzájomnými vzťahmi (kolobeh, výmena látok a energií)
-príroda – FGS – fyzická geografia , je objektom štúdia fyzickej geografie


2. umelé: HGS – objekt štúdia humánnej geografie (obyvateľstvo, sídla, priemysel, poľnohospod.)

OBJEKT GEOGRAFIE: FGS+HGS+vzájomné vzťahy prírody a človeka – KSZ – krajinná
sféra zeme.

Ohraničenie KSZ

 1. horná hranica – na rozhraní troposféry a stratosféry v pr. výške 10-12 km na zemskom povrchu (nad pólmi 8-9 km nad rovníkmi 16-18 km)
 2. dolná hranica – v hĺbke 4-5 km
  Krajina je ľubovoľný komplexný výrez (segment) z KSZ (tzv. obsahuje časti vľšetkých geosfér)

Zóna hypergenézy je zóna fyzikálnej a chem. premeny minerálov vo vrchnej časti litosféry vplyvom vody, vzduchu a živých organizmov. (4-5 km, spodná hranica zóny hypergenézy).

Krajina je ľubovoľný komplexný výrez z KSZ. Musí obsahovať časti všetkých geosfér.

Ohraničenie KSZ

 1. horná hranica – na rozhraní troposféry a stratosféry v pr. výške 10-12 km na zemskom povrchu (nad pólmi 8-9 km nad rovníkmi 16-18 km)
 2. dolná hranica – v hĺbke 4-5 km
  Krajina je ľubovoľný komplexný výrez (segment) z KSZ (tzv. obsahuje časti všetkých geosfér)

Definujte pojem krajina vo vzťahu ku krajinnej sfére Zeme.

Krajina môže byť ohraničená hranicami:

 • prírodnými: nížinatá – hornatá, lesnatá – nazalesnená, stepná-púšť
 • politickými: štát – okres – obec
 • človekom vytvorenými: mestská – vidiecká, priemyselná – poľnohospodárska

Namiesto pojmu krajina možno použiť výraz región, oblasť, teritórium. Ten istý objekt môžu študovať viaceré vedy, ale každá pri tom uplatňuje svoje hľadisko, tzv. predmet štúdia. Predmetom štúdia geografie sú zákonitosti stavby, vývoja a fungovania KSZ.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.