Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Lyrizovaná próza, predstavitelia

Lyrizovaná próza vrcholí v rokoch 2. sv. vojny. Znaky:

- zobrazovanie prírody, človeka, dediny
- odklon od spoločenských problémov
- prienik do vnútorného sveta postáv
- záhadnosť, tajuplnosť, rozprávkovosť
- uplatňovanie postupov z lyriky
- nadväzovanie na ľudové prvky

- témy: príroda, domov, česť, priateľstvo, láska, detstvo, šťastie

ĽUDO ONDREJOV

- Zbojnícka mladosť - Jerguš Lapin vyrastá v samote v prírode. Dávala mu voľnosť, chcel pracovať v meste v továrni a odišiel tam. Autor píše o jeho vlastnostiach, ktoré v ňom podmieňovala príroda. Zobrazuje postupné zaradenie Jerguša medzi chlapcov a ukázal, že je schopný sa stať ich vodcom. Zbojník Turoň je vraj Jergušov otec, ale nikdy sa pravdu nedozvedel. V diele Jerguš Lapin opisuje dospelého Jerguša a jeho život, bojoval na fronte.

DOBROSLAV CHROBÁK

- Drak sa vracia - hlavná postava je tajomná. Ľudia z dediny vytušia zlú Drakovu povahu, s jeho menom sa spája hlad, choroby v dedine. Musí z dediny odísť, chce sa ale vrátiť a získať dôveru obyvateľov. Podarí sa mu to, keď vyvedie dobytok cez požiarom ohrozené doliny. Drak je symbol obetavej snahy pomôcť iným.

MARGITA FIGULI

- Tri gaštanové kone - Magdalénu nechceli dať Petrovi, dali ju Zápotočnému, majetok získal pašovaním koní z Poľska. Bol surový, zlý. Jano si ale zoberie Magdalénu, lebo ju znásilnil a bola tehotná. Magda je nešťastná, lebo je k nej zlý, potratila. Týra zvieratá, až nakoniec kôň nevydržal bolesť, kopol ho a Jano zomiera. Kôň ale Magde neublížil. Vykonávateľ spravodlivosti je kôň, lebo ostatné postavy sú pasívne.

FRANTIŠEK ŠVANTNER

- Nevesta hôľ - dôležitú úlohu hrá príroda, zasahuje do deja a života človeka. Hájnik Libor sa po rokoch vracia do dediny a chce zistiť, či Zuna, ktorú mal kedysi rád, na neho čaká. Zuna bola tajomná dcéra slepého mlynára, chodila do prírody. Chcel ju krčmár, aby získal mlyn. Ona však milovala postavu bez mena “on“. Liborovi povedali, že na neho už asi nečaká. Najreálnejší je začiatok deja, vystupujú tu nadprirodzené postavy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk