referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Maturitné otázky zo slovenského jazyka
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: duckling77
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 838
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 11.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 19m 40s
Pomalé čítanie: 29m 30s
 
5B
Vysvetlite pomocou ukážky podstatu frazeologizmov, ich druhy a funkciu vo vyjadrovaní

- ustálené slovné spojenia najmenej dvoch slov, ktoré má spravidla obrazný, prenesený význam napr. mať maslo na hlave = nebyť bez viny, nemať čisté svedomie...
- funkcia: bližšie priblížiť, charakterizovať

a) ľudové (porekadlá, príslovia)
b) intelektuálne (čítať v knihe života)
c) europeizmy (vziať nohy na plecia, rozťať gordický uzol)
d) idiomy (od buka do buka, dínom dánom)

6B
Čo sú viacvýznamové slová, homonymá, synonymá, antonymá + príklady


1. Viacvýznamové: oko, kohútik,
2. Synonymá (rovnoznačné) : krásny, nádherný
3. Homonymá (rovnozvučné) : stopky-stopky;
4. Antonymá (opozitá, protikladné) :dobrý, zlý

7B
Administratívny štýl, osobný posudok, životopis, žiadosť – obeh dokladov


Administratívny štýl
- formalizovaný
- používajú sa knižné slová, termíny, skratky, značky, skrátené slová, termíny...
- predtlačené formuláre, rubriky, tabuľky

Administratívne útvary - osobný posudok, žiadosť, životopis - tvoria komplex písomností, ktoré vypracúva alebo potrebuje človek v rozličných dôležitýczh životných situáciach. Okrem vecnosti, presnosti a výstižnosti informácie a opisu obsahujú aj prvky hodnotenia. Musia byť prehľadné a čitateľné.

Osobný posudok - druh administratívnej charakteristiky, hodnotenia osoby. Musí byť objektívny, komplexný, zodpovedne vypracovaný. Prikladá sa k žiadosti o zamestnanie. Píše ho ten, kto osobu dobre pozná.

Životopis - V životopise ide o rozšírenie informačno - opisných častí ako osobný posudok. Nie je v ňom správna ani prílišná skromnosť, ani prehnané vychvaľovanie sa.

Žiadosť - má rovnakú formu ako úradné listy. Vecnú, kompozičnú jazykovú stránku tu dopĺňa okrem informácie aj odôvodnenie, prečo sa žiada

Obchodná korešpondencia – Reklamačný list, Dodací lisť, Dohoda o zmluve = zmluva má osobitné postavenie medzi útvarmi administratívneho štýlu. Zmluva zaväzuje najmenej zásoby napr. pracovná zmluva
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Maturitné otázky zo slovenského jazyka SOŠ 2.9911 10581 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.