referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lukáš
Pondelok, 18. októbra 2021
Maturitné otázky zo slovenského jazyka
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: duckling77
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 838
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 11.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 19m 40s
Pomalé čítanie: 29m 30s
 
8B
Ako postupovať pri písaní vlastnej slohovej práce

1. Objasniť si tému
2. Vyberanie faktov a informácii potrebné na tému
3. Usporiadanie podľa logického postupu – osnovy
4. Písanie konceptu – myšlienky rozpisujeme do viet
5. Upravenie konceptu – tejto etape sa venuje najviac času a pozornosti
6. Koncept sa prepíše na čisto – čistopis. Skontroluje sa pravopis, gramatická správnosť, úprava a čitateľnosť písma

9B
Interpunkčné znamienka


Rozdeľovacie znamienka

Rozdeľovacie (interpunkčné) znamienka sa používajú v písomnom prejave, aby sa pomocou nich naznačilo jeho členenie a odstupňovanie jeho častí. V slovenčine používame tieto rozdeľovacie znamienka: bodka (.), výkričník (!), otáznik (?), čiarka (,), dvojbodka (:), bodkočiarka (;), úvodzovky („“), pomlčka (--), spojovník (-), tri bodky (…), zátvorky ().

Bodka - sa píše na konci oznamovacej vety, napríklad: Neprídeme. Bodka sa píše za skratkami ( atď., napr., t.j.), ale sa nepíše za značkami (SR, km, kW). Bodka sa píše za radovými číslovkami (2.2.2000).

Výkričník - sa píše na konci zvolacích viet. Niekedy sa píše aj na konci želacích viet napr.: Beda!

Otáznik - sa píše na konci samostatných opytovacích viet: Kde si bol včera?

Čiarka - sa môže vyskytnúť buď v jednoduchej vete, alebo v súvetí. V jednoduchej vete sa čiarkou oddeľujú rovnorodé výrazy, ak nie sú oddelené spojkou a, i, aj, ani alebo, či. Rovnorodé výrazy tvoria viacnásobný vetný člen: Najväčšie mestá na Slovensku sú Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra.
Čiarkou sa oddeľujú od vety aj vysvetľlvacie výrazy, ktoré z nejakej príčiny stoja mimo vety. Napríklad: Všetky ovocné stromy, jablone, hrušky i čerešne, sme ošetrili hneď na jar.

Dvojbodka - píšeme vtedy, keď uvádzame heslo, citát, priamu reč alebo niekoľko výrazov. Príklad: Učiteľ povedal: „Ohybné druhy slov sú: podstatné mená, prídavné mená, zámená …“.

Bodkočiarka - píšeme v dlhších vetách na takých miestach, kde by mohla byť bodka alebo čiarka. Príklad: Dlho do noci sme o tom rozprávali; nikdy na to nezabudnem.

Úvodzovky - sa píšu na začiatku a na konci priamej reči. Ak je priama reč prerušená uvádzacou vetou, treba písanie úvodzoviek opakovať: Igor sa sťažoval: „ Hrozná je tu horúčava, na zadusenie.“ = „Hrozná je tu horúčava,“ sťažoval sa Igor, „na zadusenie.“

Pomlčka - je znamienko, ktorým sa vyjadruje najmä prestávka v reči. čakali sme slnko, a prišiel - mráz.

Spojovník - pomlčka je znamienko, ktoré sa používa v rámci vety, a spojovník je znamienko, ktoré sa zasa používa v rámci slova. Kladie sa aj medzi časti zloženín. Žlto-čierne.

Tri bodky sa píšu na konci nedokončenej vety, ale aj na začiatku alebo vnútri na miestach, kde sú vynechané slová. Keď sme sa vracali, zrazu … ;…a ústa pili sneh.

Zátvorky
Do zátvoriek sa dávajú časti, ktoré sú do vety vložené kvôli vysvetleniu alebo doplneniu.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Maturitné otázky zo slovenského jazyka SOŠ 2.9911 10581 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.