Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Problémy kultúry a umenia na Slovensku

Divadlá na Slovensku:

SND
Nová scéna Bratislava
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
L+S v Bratislave
...

Literárne časopisy:

Romboid

- meno má podľa Novomeského zbierky
- vznikol v roku 1966
- prílohou boli Dotyky (Válkova zbierka), ktoré sa neskôr osamostatnili
- vychádza nepravidelne, keď sú peniažky
- nezmyselné básničky mladých autorov, erotika
- kedysi tu bola poradňa pre začínajúcich autorov

Bibiana

- časopis o literatúre pre deti a mládež
- nie je ako napr. Včielka, trochu vedeckejší

Revue svetovej literatúry

- je to časopis pre zahraničnú literatúru
- vychádza 4 – krát do roka

Fragment

- revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku
- vychádza od roku 1987, do novembra 1989 vychádzal ako samizdat

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život

– mesačník
- začal ho vydávať Vajanský v roku 1846

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk