referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anežka
Sobota, 2. marca 2024
Jazykové štýly, slohové postupy a ich žánre
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 117
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Úvaha

- je slohový útvar, ktorý vysvetľuje, rozoberá už známu otázku z nového hľadiska.

Autor sa opiera o známe poznatky a skúsenosti, ale otázke zaujíma vlastné stanovisko. V úvahe je autor v popredí, má subjektívny charakter. Kým vo výklade ide o vysvetľovanie a poučenie, v úvahe ide o subjektívne zhodnotenie toho, čo je čitateľovi známe, autor uplatňuje svoj názor na vec.

Cieľom úvahy je priviesť čitateľa k uvažovaniu o istej otázke, môžu sa v nej vyskytnúť prirovnania, zvolacie vety, rečnícke otázky, jednočlenné vety a pod. V úvahe sa necituje a nedokazuje.

Skladá sa z úvodu, jadra a záveru. Predeľ medzi nimi nie je výrazný ako pri výklade. V úvode je vzbudenie záujmu o daný problém, v jadre sa rozoberá a vysvetľuje a v závere je konečné autorovo stanovisko.

Pri úvahe vychádzame zo skúseností, zo štúdia, uvažujeme o známych faktoch, nehodnotíme ich. Úvaha má filozofický ráz. Časté sú úvahy v umeleckých dielach a významným druhom úvahy je novinárska úvaha, ktorá rozoberá, vysvetľuje a hodnotí dôležité politické, hospodárske, kultúrne a svetonázorové otázky.

Výklad

- je slohový postup, v ktorom sa niečo vysvetľuje, vykladá. Jeho cieľom je vysvetliť nejakú otázku, ktorá je známa iba odborníkom, ale neodborníci ju nepoznajú. Je to najzložitejší slohový postup. Jednotlivé sa javy v ňom odborne pomenúvajú.

Výklad má byť úplný, správny a jasný. Musí sa zhodovať s výsledkami vedeckého bádania, musí sa podávať v takej podobe, aby bol prístupný chápavosti ľudí, ktorým je určený. Musíme nielen dôkladne ovládať vec, o ktorej podávame výklad, ale je aj potrebné, aby sme poznali duševnú vyspelosť a vedomostnú úroveň tých, ktorým svoj výklad podávame.

Objednávka

– je to úradný prípis, ktorý obsahuje, kto, čo a od koho si objednáva, v akom množstve, v akej kvalite a cene, do kedy a ako má byť tovar dodaný a ako bude zaplatený. Objednávku si píše odberateľ buď vyplnením pretlače alebo ju napíše ako list. Objednávka musí byť štylizovaná presne a jasne a má obsahovať tieto údaje:

-opis výrobku alebo materiálu, prípadne objednanej služby
-množstvo materiálu
-miesto dodania (alebo vykonania služby)
-cena za jednotku (za prácu, materiál)
-spôsob dodania (poštou, autom, železnicou) alebo vykonania služby
-termín dodania alebo vykonania služby
-spôsob platby
-dátum a číslo objednávky

Urgencia

– je to posúrenie, ktorým pripomíname dodávateľovi, že nesplnil objednávku. Mala by byť dôrazná a naliehavá, aby si dodávateľ uvedomil dôsledky, ktorý vyplývajú z neplnenia záväzku.

Reklamácia

– je to žiadosť o nápravu alebo sťažnosť na kvalitu alebo žiadosť o výmenu alebo opravu. Dôvodom na reklamáciu môže byť napríklad úchylka v kvalite, v druhoch, v množstve alebo v cene tovaru, nedostatočná úprava, nevyhovujúci spôsob balenia, spôsob odoslania tovaru, nedodržanie dodacej lehoty alebo chyby vo faktúre.

Potvrdenka

– je to písomný doklad, ktorý obsahuje vyhlásenie o prijatí tovaru, peňazí a podobne. Suma sa musí uviesť slovom i číslom, alebo to môže byť aj doklad o prevzatí vykonanej práce. Musí tu byť meno a bydlisko príjemcu, dodávateľa, dôležitý je dátum a podpisy.

Splnomocnenie

– je písomné poverenie prevziať tovar, peniaze alebo balík, doporučený list, alebo niekoho zastupovať.

Pracovný príkaz

– je to príkaz, kto, čo, kde, kedy a ako má spraviť.

Úradný list

– má ustálenú úpravu a píše sa strojom. Štylizácia je jasná, presná a vecná. Obsah úradného listu môže tvoriť buď oznámenie, žiadosť, objednávka, urgencia, reklamácia, ...
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.