referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Paulína
Sobota, 22. júna 2024
Jazykové štýly, slohové postupy a ich žánre
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 117
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Jazyk – spoločenský jav, plní rozličné funkcie:

1.poznávaciu funkciu (kognitívnu)
2.dorozumievaciu funkciu (komunikatívnu)
3.výrazovú funkciu (expresívnu)

Jazykový štýl – výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu prejavu. Funkčné jazykové štýly rozdeľujeme na:

Štýly súkromného styku          Verejného styku

- hovorový                          - náučný (odborný)
                                          - administratívny 
                                          - rečnícky
                                          - publicistický
                                          - umelecký 

Slohový postup      Obsah                                               Žánre

1. informačný        Stručné fakty na otázky (kto, čo?)       Správa, oznámenie, bežné rozhovory
2. rozprávací         Udalosti, príbehy                                Rozprávanie, fejtón, bájka, rozprávka, poviedka, novela, román
3. opisný               Vonkajšie vzťahy, vlastnosti                Opis, návod, životopis, posudok, cestopis
4. a.) výkladový    Konfrontácia hodnotenia                      Odborný referát, prednáška
    b.) úvahový      Vnútorné vzťahy                                 Úvaha, esej


Náučný štýl

Využíva sa všade tam, kde sa treba presne, odborne vyjadriť. Sprostredkúva odborné informácie a vedecké poznatky, niekedy je blízky len úzkemu okruhu odborníkov. Vyjadrovanie musí byť presné – odborné termíny, ustálené názvy a cudzie slová.

Administratívny štýl

Má predovšetkým písomnú podobu. Hlavné znaky: vecnosť, stručnosť, presnosť, prehľadnosť, ustálená forma. Používame ho pri životopise, žiadosti, posudku.

Publicistický štýl

Používa sa v novinách, časopisoch, televízii a v rádiu (v oznamovacích prostriedkoch). Je to kombinácia štylistických prostriedkov – všetkých štýlov (prvky umeleckého, hovorového, administratívneho štýlu – záleží od druhu článku).

Rečnícky štýl

Je verejný štýl. Musí mať zaujímavý obsah a presnú štylizáciu, aby zaujal pozornosť poslucháčov. Používajú sa prostriedky umelecké, veľmi dôležité sú mimojazykové prostriedky (gestikulácia, mimika) a technika prednesu.

UMELECKÝ ŠTÝL

Používa slová expresívne, frazeologizmy, obrazné pomenovania. Cieľ – pôsobiť na city. Použitie – báseň, balada, román.

Hovorový štýl

- je to jediný štýl súkromného styku, realizuje sa zväčša ústne. Je charakteristický spontánnosťou a nepripravenosťou.

Využíva všetky slová slovnej zásoby – slangové, vulgárne, nárečové a podobne.

V oblasti tvorby viet sa spontánnosťou prejavuje pomocou intonačných štylistických prostriedkov – melódia, prestávka. Špecifickou črtou hovorového štýlu je možnosť používať mimo jazyčné prostriedky – gestikulácia, mimika.

Hovorový štýl sa využíva v rozprávacích slohových postupoch. Niekedy sa hovorový štýl môže dostať aj do literárnej tvorby – najmä v modernej literatúre.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.