referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Personálny manažment
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 000
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Získavanie zamestnancov

-sú to činnosti zamerané na získavanie potrebného počtu zamestnancov v požadovanom zložení, čase a primeraných nákladov
-pracovníkov možno získať z rôznych zdrojov. Rozlišujeme:

1.interné zdroje – (vnútorné) mali by sa uprednostňovať, je to výhodné najmä preto, že:

-pracovníka možno dôkladne poznať a je väčšia pravdepodobnosť dobrého zhodnotenia jeho pracovnej spôsobilosti
-znížia sa náklady súvisiace s výberovým konaním
-zvýši sa motivácia pracovníkov a ich pracovná morálka

2.externé zdroje – (vonkajšie) v malých podnikoch sú interné zdroje obmedzené, preto podnik používa zdroje externé pričom výhoda je aj v tom, že pre podnik môžu byť prínosom nové pohľady, názory a skúsenosti pracovníkov získaných z externého prostredia. Externé zdroje predstavujú najmä:

-absolventi škôl a iných inštitúcií pripravujúcich mládež na povolanie
-voľné pracovné sily na trhu práce
-pracovníci iných podnikov, ktorí sa rozhodnú zmeniť zamestnanie

Metódy získavania zamestnancov:

-inzercia v masovokomunikačných prostriedkoch
-sprostredkovanie prostredníctvom úradov práce, vzdelávacích inštitúcií
-vývesky, letáky a plagátová reklama
-využitie vlastnej evidencie bývalých zamestnancov a náhodných žiadateľov

Výber zamestnancov

-ide o posúdenie a selekciu súboru uchádzačov o pracovné miesto
-používa sa stupňovitý systém výberu – uchádzači sa postupne vylučujú na základe sprísňovania kritérií

-používajú sa nasledujúce metódy posudzovania uchádzačov:

-rozhovor
-dotazník
-skúšky odbornej spôsobilosti
-psychologická diagnostika – formou testov
-referencie – niečo už o nás počuli
-analýza osobných dokumentov a iné

Výber uchádzačov sa obyčajne začína posúdením požadovaných osobných dokumentov:

-životopis
-pracovné hodnotenia z predchádzajúceho pracoviska
-žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
-dotazník
-doklady o vzdelaní a praxi

Pri výbere pracovníkov plní významnú úlohu rozhovor s uchádzačom – tzv. výberový rozhovor. Cieľom je získať ďalšie informácie o uchádzačovi o pracovné miesto. Rozhovor môže viesť jedna osoba alebo skupina posudzovateľov. Pri tom sa môže použiť:

-neštruktúrovaný rozhovor – štruktúra otázok nie je vopred pripravovaná
-štruktúrovaný rozhovor – štruktúra otázok je vopred pripravená. Je efektívnejší a spoľahlivejší, vyžaduje však náročnejšiu prípravu. Zamestnávateľ môže vyžadovať len také informácie, ktoré súvisia s prácou.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Personálny manažment SOŠ 2.9190 1779 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9570 1204 slov
Personálny manažment GYM 2.9630 2715 slov
Personálny manažment 2.9721 5341 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9871 440 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.