referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Personálny manažment
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 000
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Pracovno-právne vzťahy (Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru)

Pracovný pomer – pracovno-právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Základnou právnou normou, ktorá upravuje pracovný pomer je Zákonník práce. zamestnanci a zamestnávatelia sú povinný riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov.

Na vzťahy pri výkone štátnej služby (štátno-zamestnanecké vzťahy) a pracovno-právne vzťahy vyplývajúce z verejnej funkcie sa vzťahujú osobitné predpisy. (Zákon o štátnej službe a Zákon o verejnej službe)

Vznik pracovného pomeru

Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. Pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne a jedno vyhotovenie pracovnej zmluvy musí dostať zamestnanec.

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy:

-druh práce – stručná charakteristika pracovných činností
-miesto výkonu práce
-deň nástupu do práce
-mzdové podmienky – ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve

Skúšobná doba

V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac 3 mesiace. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná. Počas skúšobnej doby môže zamestnanec aj zamestnávateľ zrušiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Pracovný pomer na určitú dobu

-možno dohodnúť najdlhšie na 3 roky
-pracovný pomer možno dohodnúť aj na dobu neurčitú

Preradenie na inú prácu

Môže nastať so súhlasom zamestnanca, príp. aj bez súhlasu v prípade mimoriadnych udalostí.

Skončenie pracovného pomeru

Zaniká právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Musí mať písomnú formu.

Pracovný pomer môže skončiť:

-dohodou
-výpoveďou
-okamžitým skončením pracovného pomeru – vážne zdravotné problémy, vážne porušenie pracovnej disciplíny
-skončením v skúšobnej dobe
-uplynutím dohodnutej doby pri pracovnom pomere na dobu určitú
-smrťou pracovníka
-zánikom podniku
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Personálny manažment SOŠ 2.9190 1779 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9570 1204 slov
Personálny manažment GYM 2.9630 2715 slov
Personálny manažment 2.9721 5341 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9871 440 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.