referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Piatok, 27. mája 2022
Personálny manažment
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 000
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Výpovedná doba

Je rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca – najmenej 2 mesiace. Ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa najmenej 5 rokov, je výpovedná doba najmenej 3 mesiace.

Odstupné

Výška nie je obmedzená. Najmenej vo výške dvojnásobného priemerného mesačného zárobku zamestnanca za mesiac. Zamestnanec, ktorý odpracoval najmenej 5 rokov má dostať odstupné najmenej trojnásobku jeho mesačného zárobku.

Odchodné

Patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok, alebo dôchodok na výsluhu rokov. Minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku.

Mzda

Zákon o mzde vymedzuje mzdu ako peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi. Zákon o mzde predstavuje len základný rámec pre dojednávanie miezd. Podniky majú voľnosť pri tvorbe vlastného mzdového systému (spôsob stanovenia miezd) pri rešpektovaní minimálnych mzdových nárokov.

Formy miezd:

1.základné formy miezd

a)časová – je to súčin odpracovaných časových jednotiek a sadzby
b)úkolová – je to súčin úkolovej sadzby na jednotku výroby v Sk a počtu vyhotovených (kvalitných) kusov výrobku
c)podielová (provízia) – sa používa tam, kde možno merať výkon iba súhrnnými ekonomickými ukazovateľmi (napr. pri poskytovaní služieb – podiel z tržieb)
d)kombinovaná (zmiešaná) – vzniká vhodným kombinovaním časovej a úkolovej mzdy alebo časovej a podielovej mzdy
e)zmluvná (manažérska) – je to dohodnutá mzda medzi zamestnancom a zamestnávateľom
f)naturálna – len so súhlasom zamestnanca, časť mzdy je formou výrobkov, prác a služieb

2.doplnkové formy miezd

– sú to nesamostatné formy miezd, ktoré sa kombinujú so základnými formami miezd. Ich cieľom je stimulovať zamestnanca k vyššiemu výkonu i ďalšiemu odbornému rastu. Napr. osobné ohodnotenie, odmeny, prémie, podiely na výsledku hospodárenia …

V otázkach odmeňovania má mimoriadny význam kolektívne vyjednávanie, ktorého výsledkom sú kolektívne zmluvy. Tieto upravujú individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a stanovujú práva a povinnosti zmluvných strán.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Personálny manažment SOŠ 2.9190 1779 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9570 1204 slov
Personálny manažment GYM 2.9630 2715 slov
Personálny manažment 2.9721 5341 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9871 440 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.