referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Personálny manažment
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 000
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Vzdelávanie pracovníkov (kvalifikačná príprava zamestnanca)

Vystupuje v troch formách:

1.adaptácia nových zamestnancov – ide o prispôsobenie sa zamestnancov pracovným a sociálnym podmienkam v podniku
2.zvyšovanie kvalifikácie – je to rozvíjanie doteraz nadobudnutých vedomostí a zručností
3.rekvalifikácia (úplná alebo čiastočná) – je to zmena kvalifikácie, ktorá môže viesť k novému uplatneniu zamestnanca

Hodnotenie pracovníkov

Vykonáva vedúci resp. iné útvary na základe vopred stanovených kritérií a metód hodnotenia.

Kritéria hodnotenia:

-pracovné výsledky – spokojnosť zákazníkov, počet reklamácií
-pracovné správanie – rešpektovanie pokynov, dochádzka
-sociálne správanie – úroveň spolupráce, štýl vedenia
-znalosti, spôsobilosti, schopnosti – spoľahlivosť, samostatnosť, fyzická zdatnosť

Metódy hodnotenia:

-číselné – bodmi, známkami
-verbálne – formou správy
-na základe hodnotiacich dotazníkov a pod.

Záverom hodnotenia je hodnotiaci rozhovor, v ktorom nadriadený oboznámi podriadeného s výsledkami hodnotenia a umožní mu vyjadriť sa k hodnoteniu.

Motivácia zamestnancov – sú to vnútorné podnety, ktoré aktivizujú človeka a vedú ho k určitému správaniu
Stimulácia zamestnancov – sú to vonkajšie podnety, ktoré pôsobia na motiváciu zamestnanca, napr. mzda, práca, ktorá uspokojuje

Výpočet mzdy

Tarifný plat: 15000,-Sk
Počet pracovných dní v mesiaci: 20
Skutočne odpracované dni: 18
Dovolenka: 2
Náhrada mzdy za dovolenku: 600,- Sk/deň

Hrubá mzda = Základná mzda + náhrady miezd + osobné ohodnotenie
(15000/20)*18 + 2*600
HM = 13500 + 1200 = 14700,- Sk

Výpočet poistných odvodov (PO): 14700 * 13,4 % = 1970,-Sk

Výpočet základu dane (ZD):
ZD = HM – PO = 14700 – 1970 – nezdaniteľná časť na daňovníka = 14700 – 1970 – 6736 = 5994,-Sk
Výpočet výšky dane:
D = 19 % zo ZD
19 % z 5994 = 1139,-Sk

Daňový bonus: 400,-Sk na 1 dieťa
DB = 2*400 = 800,-Sk

Čistá mzda (ČM)
ČM = HM – PO – D + DB + prídavky na deti – iné zrážky + dávky nemocenského poistenia
ČM = 14700 – 1970 – 1139 + 800 = 12391,-Sk
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Personálny manažment SOŠ 2.9190 1779 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9570 1204 slov
Personálny manažment GYM 2.9630 2715 slov
Personálny manažment 2.9721 5341 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9871 440 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.