referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Elena, Helena
Štvrtok, 18. augusta 2022
Personálny manažment
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 000
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Pracovné podmienky

-je to komplex, ktorý ovplyvňujú výkon zamestnanca. Patria sem:

-časové podmienky práce
-pracovné prostredie
-technologická vybavenosť
-technologické postupy a iné

Časové podmienky práce

-predstavujú dĺžku a štruktúru pracovného času a účelné striedanie práce a odpočinku v rámci pracovnej zmeny, pracovného týždňa a roka

Najvyšší rozsah týždenného pracovného času je podľa Zákonníka práce 40 hodín. Tento čas neobsahuje prestávky v práci. Najvyšší prípustný týždenný pracovný čas vrátane práce nadčas je 48 hodín.

Spôsob rozvrhnutia pracovného času označujeme ako pracovný režim. Rozlišujeme:

1.rovnomerné rozvrhnutie pracovného času – 5 pracovných dní v týždni
2.nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času – môže ísť napríklad o:

-pružný pracovný čas – zamestnávateľ neurčuje presný začiatok a koniec denného pracovného času
-skrátený (neúplný) pracovný čas – napr. zo zdravotných dôvodov

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín prestávku 30 minút – to sa volá prestávky v práci

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku – to je nepretržitý odpočinok v týždni

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok 12 hodín – to je nepretržitý denný odpočinok.

Okrem času práce existujú aj tzv. straty času:

-osobné straty
-technicko-organizačné straty – súvisiace so zlou organizáciou
-straty spôsobené živelnými udalosťami

Pracovné prostredie

-je to skladba určitých faktorov, ktoré vplývajú na výkon zamestnanca

1.fyzikálne faktory

-osvetlenie
-farebná úprava pracoviska
-vlhkosť
-teplota
-čistota ovzdušia
-hluk a pod.

2.sociálno-psychologické faktory

-vlhkosť pracoviska
-veľkosť pracovnej skupiny
-vzťahy medzi zamestnancami
-štýl vedenia ľudí a iné

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

-je zakotvená v Zákonníku práce ako stav, ktorý vylučuje pôsobenie nebezpečných a škodlivých faktorov na zamestnancov. Ide o predchádzanie úrazom a chorobám z povolania.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6   
 
Podobné referáty
Personálny manažment SOŠ 2.9190 1779 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9570 1204 slov
Personálny manažment GYM 2.9630 2715 slov
Personálny manažment 2.9721 5341 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9871 440 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.