referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Podnik a podnikateľská činnosť
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 674
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 

Charakteristika podniku

Podnik je samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov, vyrába výrobky alebo poskytuje služby, určené na predaj. Fungovanie podniku si vyžaduje takzvanú ekonomickú samostatnosť. To znamená, že štát nezasahuje priamo do činnosti podniku, ale určuje len všeobecné pravidlá, v rámci ktorých sa môže uskutočňovať podnikanie. Podniku sú právnymi subjektmi, to znamená, že majú právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektmi. Zároveň však sú podniky zodpovedné zo záväzky, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv a zákonov.

Podniky možno rozčleniť:

1.Trhové subjekty – ich hlavným cieľom je dosahovanie zisku
2.Podniky, ktoré nie sú trhovými subjektmi – bývajú čiastočne alebo úplne financované zo štátneho rozpočtu.

Podľa toho sa potom delia:

1.Rozpočtové organizácie – odvádzajú všetky svoje príjmy do štátneho rozpočtu a ich výdavky sa v plnej miere kryjú zo štátneho rozpočtu.
2.Príspevkové organizácie – svoje príjmy využívajú na krytie svojich výdavkov, ale vlastné príjmy im obyčajne nestačia, a preto sú odkázané aj na príspevky zo štátneho rozpočtu.

Obchodný názov a obchodný register

-jednotlivé podniky sa od seba odlišujú obchodným názvom. Pod týmto názvom sú zapísané v obchodnom registri

Zákon umožňuje vytvárať 3 druhy obchodných názvov:

1.osobné obchodné názvy – názov firmy je meno podnikateľa (Ján Novák) – majú ho väčšinou živnostníci
2.vecné obchodné názvy – názov firmy je podľa predmetu podnikateľskej činnosti – majú ho väčšinou obchodné spoločnosti a družstvá
3.zmiešané obchodné názvy – kombinácia predchádzajúcich dvoch – majú ho väčšinou živnostníci

Súčasťou obchodného názvu je aj právna forma (a. s., s.r.o.). Jednotlivé údaje týkajúce sa podnikateľských organizácii sa potom zapisujú do obchodného registra.
Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:

-obchodný názov a sídlo právnických osôb a bydlisko fyzických osôb
-identifikačné číslo organizácie (IČO)
-predmet podnikania
-právna forma právnickej osoby (a. s., s. r. o.)
-meno a bydlisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom podniku- tí ktorí jednajú a konajú v meno spoločnosti
-meno prokuristu a jeho bydlisko- ten kto má splnomocnenie konať v meno spoločnosti

Rokovanie v mene podniku

-ak je podnikateľom fyzická osoba, koná v mene podniku osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Právnické osoby rokujú prostredníctvom štatutárnych orgánov alebo za nich rokujú zástupcovia. Štatutárnymi orgánmi podniku sú tí pracovníci, ktoré sú oprávnení konať menom podniku vo všetkých veciach. Môže to byť jednotlivec ( napríklad riaditeľ ) alebo kolektív ( predstavenstvo ). V právnych úkonoch môže podnik zastupovať aj iné osoby na základe splnomocnenia. Splnomocnením označuje podnik určitú osobu za svojho zástupcu.

Rozlišujeme dva druhy splnomocnení:

1.špeciálne – iba v určitých prípadoch
2.generálne – týka sa všetkých právnych úkonov

Zvláštnym druhom splnomocnenia je prokúra. Podnikateľ splnomocňuje prokuristu, na vykonávanie všetkých právnych úkonov (s výnimkou likvidácie podniku ) súvisiacich s činnosťou podniku.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.