Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Synchrónne motory

Synchrónne stroje

- výhodou SS je to, že frekvencia ich svorkového napätia je priamoúmerná otáčkam

SS podľa účelu rozdeľujeme na:

1.alternátory

- požívajú sa na výrobu striedavého prúdu

a, hydroalternátory- poháňané vodnou turbínou
b, turboalternátory- poháňané plynovou alebo parnou turbínou

2. SM

- synchronné stroje na premenu elektr. energie na mechanickú pri stálych S otáčkach

3. S kompenzátory

- pracujú ako nezaťažené SM a podľa nastaveného budenia dávajú do siete iba jalový výkon. Používajú sa na riadenie napätia a účinníka v elektrizačnej sústave

Podľa usporiadanie rotora rozlišujeme:

1.SS s vyniknutými pólmi
2.SS s hladkým rotorom

Spúšťanie SM

- synchrónne motory majú na rotore rozbehové vinutie, tieto motory nazývame autosynchrónne

Spúšťanie malých SM

- stator sa pripojí na sieť alebo priamo alebo prepínačom statorového vinutia Y/D

Spúšťanie veľkých motorov

1. cez tlmivku
2. rozdelením statorového vinutia
3. cez autotransformátor

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk