Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Humanizmus a renesancia

Koncom 13. a začiatkom 14. storočia sa začal rozvíjať humanizmus a renesancia, hnutie, ktoré prestalo rozlišovať kresťanské a pohanské názory, začalo obdivovať antiku ako celok a začalo obnovovať jej nekresťanského ducha. Vzdelanci začali prelamovať dovtedajšie kresťanské poriadky, právo a morálku a nastolovali ideál nezávislého slobodného človeka, ktorý uplatňuje svoje schopnosti bez akéhokoľvek obmedzovania. Všetko, čo pripomínalo Cirkev, pokladali za neoprávnené obmedzovanie ľudskej slobody a pokroku.

Humanizmus a renesancia zdôrazňovali právo človeka na radostné, slobodné prežívanie života, úctu k rozumu (racionalizmus), zmyslové poznanie (senzualizmus), význam jednotlivca (individualizmus).

V tomto období nachádzame viac zemepisných objavov, napr. oboplávanie Zeme, ktoré uskutočnil Magalhaes, Krištof Kolumbus objavil nový kontinent, Mikuláš Koperník, Galileo Galilei prezentovali svoje tvrdenie, že Zem sa otáča okolo svojej osi, že obieha okolo Slnka... (heliocentrický názor).

Spomedzi literárnych diel sú známe:

Dante - Božská komédia (epická báseň)
Villon - Malý a veľký testament
Shakespeare - Richard III. (historická hra), Skrotenie zlej ženy (komédia), Hamlet, Othello (tragédia).

Michelangelo Buonarotti, svetoznámy maliar a sochár, stvárnil svoju predstavu o dokonalom človeku so skutočnou harmóniou duše, rozumu a tela v soche Dávida.

Humanizmus a renesancia na Slovensku sa vyvíjali v búrlivom období tureckých vpádov, rozvoja reformácie, protireformačných bojov, protihabzburgských povstaní. Cirkev sa i napriek ťažkostiam starala aj v období humanizmu o rozvoj viery, i o rozvoj školstva, vzdelania. Na žiadosť krála Mateja Korvína pápež Pavol II. založil v r. 1467 v Bratislave univerzitu "Academia Istropolitana". Aj keď táto prvá vysoká škola v našich krajoch po smrti krála Mateja zanikla (r. 1490), zanechala u nás stopy.

Hamlet

Hlavné postavy:

Hamet – mladý princ
Claudius – brat Hamleta (kráľa)
Polónius – Oféliin a Leartov otec
Leartes – Oféliin brat
Ofélia – dcére Polonia, sestra Leartesa a princova láska
Gertrúda – Hamletova matka , Claudiusova manželka
Forma : divadelná hra – dráma - tragédia

Dánsky kráľ Hamlet je zabitý svojím vlastným bratom Claudiom, ktorý túži po tróne a po korune. Všetci si myslia, že kráľa uštipol had, ale Claudius mu počas spánku nalial do uší jed. Claudius sa ožení s Gertrúdou, vdovou po kráľovi a Hamletovou matkou. Na hradbách Elsindoru sa začne zjavovať duch nebohého kráľa. Duch Hamletovi vyjaví, kto ho v skutočnosti zavraždil a zaprisahá Hamleta, aby ho pomstil. Princ začne hľadať dôkazy proti Claudiusovi. Jeho strýko naňho pripravuje pascu, pri ktorej mu pomáha jeho hlavný kráľovský radca Polonius, ktorý je proti ľúbostnému vzťahu svojej dcéry Ofélie a princa Hamleta. Princ predstiera šialenstvo, a pritom obetuje svoju lásku.

Získa dôkazy o strýkovej vine, ale omylom zabije Polonia. Ofélia sa z toho pomätie. Preto kráľ pošle Hamleta do Anglicka s dopisom, že doručiteľa, čiže princa, treba okamžite zabiť. Hamlet vycíti sprisahanie a napíše nový list, ktorý potom vymení za ten pôvodný. Na hrad prichádza Leartes, Oféliin brat, ktorý si žiada vysvetlenie o príčine smrti svojho otca Polónia. Nový kráľ mu prisahá, že vrah jeho otca je už mŕtvy. Ich rozhovor preruší Gertrúda, ktorá oznámi Leartesovi, že Ofélia- jeho sestra, sa od žiaľu zbláznila a utopila. Leartes premohol smútok. Hamlet so svojím priateľom Horaliom sa prechádzajú okolo cintorína a vidia hrobára a smútočný sprievod, skryjú sa, lebo sú vlastne na úteku.

Po chvíli, keď Hamlet zistí, že pochovávajú jeho milú, vrhne sa k hrobu a je veľmi smutný. Prizná sa, čo k nej cítil, a ako veľmi ju miloval. Kráľ Claudius medzitým dohodne súboj medzi Hamletom a Leartesom, v ktorom má Hamlet zomrieť otráveným mečom. Prvé aj druhé kolo zápasu vyhral princ Hamlet, kráľ mu na slávu podával pohár s jedom, no Hamlet ho neprijal, v treťom kole Leartes Hamleta poškriabe a Leartes sa prizná, že sa mu do krvi dostal smrteľný jed. Gertrúda sa medzitým, netušiac, že v pôvodne Hamletovom pohári je jed, napije z toho pohára. Claudiusovi sa nepodarí ju zachrániť. Jej posledný pohľad patril kráľovi a umrie.

Hamlet má ešte trocha síl, ktoré využije na to, aby zabil Leartesa a bodol kráľa, ktorý takisto umiera. Hamlet ešte pred smrťou daruje kráľovskú korunu nórskemu kráľovi Fortinbasovi.

Mne sa postava Hamleta páčila, lebo chcel spravodlivosť, chcel potrestať zločin, ktorý bol spáchaný na jeho otcovi, ktorého mal veľmi rád. Dej Shakespearovho Hamleta je založený na motíve vraždy a pomsty. Shakespeare tu vyjadril bezohľadnú túžbu po moci, ktorá sa nezastaví ani pred násilím a intrigami. V Hamletovi uvažuje o zmysle života, ľudskej existencií a o rodinných konfliktoch.

Idea diela: každý zaplatí za svoje hriechy.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk