referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Personálny manažment
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 440
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
-tá časť manažmentu podniku, ktorá sa sústreďuje na problematiku zamestnancov – ľudské zdroje
-funkcie:

-personálne plánovanie
-analýza práce
-získavanie a výber pracovníkov
-rozmiestnenie a kariéra pracovníkov
-kvalifikačná príprava a rozvoj pracovníkov
-hodnotenie pracovníkov
-motivácia a stimulácia pracovníkov
-odmeňovanie pracovníkov
-pracovné vzťahy
-pracovné podmienky
-personálny-informačný systém

Pracovný proces

-viac pracovných úloh, ktoré sú založené na rovnakých pracovných operáciách

Zdroje získavania pracovníkov

-môžu byť:

-interné
-externé

Interné

-predstavujú vnútorné zdroje pracovníkov v samotnom podniku
-vznikajú v dôsledku organizačných zmien

Výhody

-znižujeme riziko omylu
-poznáme človeka, jeho schopnosti, vlastnosti
-zníži sa čas adaptácie
-ušetríme peniaze v súvislosti so získavaním, výberom, zapracovaním nových pracovníkov
-zvýši sa motivácia pracovníkov a ich pracovná morálka

Nevýhody

-neprinesie sa kreativita

Externé

-v malých podnikoch sú interné zdroje obmedzené
-v niektorých prípadoch môže byť vhodnejšie získať pracovníka z mimo samotného podniku
-ext. zdroje predstavujú najmä: absolventi škôl, voľné pracovné sily, pracovníci iných podnikov

Výhody:

-nové pohľady, názory, skúsenosti
-väčší počet vhodných uchádzačov

Nevýhody

-uchádzač je neznámy
-dlhší čas adaptácie
-možnosť konfliktu

Prípadová štúdia

-inzerát
-osobný dotazník, životopis, žiadosť, doklad o kvalifikácií, výpis z registra trestov, zdravotné potvrdenie, zápočtový list z predchádzajúcich zamestnaní, platový výmer, pracovná zmluva
-evidencia v priebehu: osobná karta, mzdový list, prihlášky do poisťovní
-pri ukončovaní PP: dohoda, výpoveď, zápočtový list

Faktory pracovného prostredia

-pracovné prostredie tvoria:

-vybavenie, náradie, prostriedky, technické vybavenie
-fyzikálne podmienky
-sociálne podmienky

-faktory PP:

-individuálne predpoklady
-soc.podmienky
-fyzikálne podmienky
-riadenie a organizácia práce
-odmeňovanie pracovníkov
-vlastná technológia práce
-psychologické aspekty výkonu:

a)vnútorné

-odborná kapacita /vzdelanie, prax, vedomosti, spôsobilosti, špeciílne znalosti.../
-fyzická kapacita /zdravotný stav, telesná zdatnosť../
-intelektová kapacita /IQ.../
-výkonnostná kapacita /pracovné tempo, unaviteľnosť.../
-osobnostná kapacita /morálny profil, zrelosť, temperament, vlastnosti.../
-spoloč.-interakčná kapacita /schopnosť nadväzovať kontakty, asociálne vzťahy, prispôsobivosť.../

b)vonkajšie

–sú dané pracovným prostredím
-nepriamo pôsobia na jeho pracovné správanie

Fyziologické podmienky

1.svetelné podmienky

-výrazne ovplyvňujú psychiku človeka, spoluurčujú kvalitu zrakového vnímania, kt. je hlavným zdrojom informácií človeka
-jednotkou svetelných podmienok je 1 lux, meradlo je luxmeter
-1 lux je množstvo svetla na danej ploche

Zásady osvetlenia

-nesmie oslňovať
-dostatok denného svetla doplnené bodovým svetlom
-nesmie vznikať ostré rozhranie medzi tmou a svetlom
-dopad svetla má byť spredu a zľava alebo zhora

Ergonomické zásady
 
Podobné referáty
Personálny manažment SOŠ 2.9190 1779 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9570 1204 slov
Personálny manažment GYM 2.9630 2715 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9787 2000 slov
Personálny manažment 2.9721 5341 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.