referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Utorok, 17. mája 2022
Rúfus, Plávka, Válek
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 625
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Milan Rúfus

-jeho básne často hovoria o tom, čo cíti muž po odchode ženy
-motívy: bolesť sveta, ohrozenie človeka, bolesť lásky, bolesť básnika, boží súd
-za najväčšiu hodnotu považuje materinskú lásku, kt. súvisí s ďalšími motívmi: rodný kraj, detstvo, domov, príroda
-všetko je prchavé, večný je kresťanský humanizmus človeka

Až dozrieme

-zb. básni, kritika mu vyčítala, že nepísal schématicky
-u čitateľa bol obľúbený, pretože jeho pohľad na človeka nebol povrchný
-vyjadroval obavy o budúcnosť človeka vo svete plnom násilia a ľútosti
-v duši vidí zmätok, strach, smútok, neistotu, obavy – pesimizmus, tragika
-písal fil. básne
-podľa autora pochopíme zmysel vecí, až keď dozrieme, dozrieť, teda pochopiť zmysel života
-už v tejto zbierke využil humánne a sociálne cítenie, tiež kresťanské motívy, čo je neskôr typické pre jeho tvorbu
-opisuje sklamanie v láske, pocity samoty

Modlitbičky

Kniha rozprávok

Sobotné večery

Chlapec maľuje dúhu

-zdôrazňuje tu najdôlež .veci – láska, pominuteľnosť, potrebu lásky

Zvony

-zobrazuje prostého človeka, nie však ako hrdinu, ale ako jednotlivca zápasiaceho s každodennými problémami a starosťami
-básnik zároveň potvrdzuje spätosť človeka s prírodou, detstvo
-hovorí o ľudskej bolesti, vyplývajúcej zo straty blízkeho človeka

Miroslav Válek

-znaky :-mnohovýznamovosť, moderná metafora, o jeho básňach je potrebné premýšľať, nenaznačuje veci priamo
-motívy:-láska+poézia, človek a svet
-žánre:reflexia /úvahy, zamyslenia/, epigramy, polit. lyrika, ep.básne,
-jeho poézia je hravá a ľubozvučná, niektoré jeho básne sú zhudobnené

Dotyky

-vyvolala veľký ohlas kritiky, lebo odmietol čiernobiele videnie reality
-zaoberá sa človekom, jeho vnútrom, intímnymi citmi a problémami
-jeho lyr. hrdina prežíva sklamanie, smútok, zápasí s neprijateľnosťou sveta
-poeticky rozoberá vzťah muža a ženy, kt. je plný napätia – ochladnú city, odcudzenie, strata lásky, hroziaci rozchod
-svet ukazuje plný napätia a úzkosti
-táto zbierka zaujala hlavne mládež
-vydal ju znova a doplnil ju o ľúb. básne, kt. tvoril v mladosti = Zápalky
-do tejto zb. patrí báseň Dotyky
-ospevuje tu rodný kraj
-báseň začína ľúbostnou poéziou, využíva hyperbolizáciu, slová z hovor. štýlu, paradoxy /horiaca voda, tečúci plyn/
-má znaky rozprávky, zvláštne prirovnania /večer modrý ako starý automobil/, zvláštne metafory, technické metafory
-prichádza k tomu, že ľudia sa menia aj technika, ale jeho rodný kraj ostáva rovnaký

Milovanie v husej koži

-intímna lyrika, znepokojuje sa nad ľudstvom, nájdeme tu iron. básne
-človeka vidí ako indivíduum zmietané vo svete

Andrej Plávka

-básnik, regionalista – stvárňuje región Liptov
-žil v Ba, ale vo svojej poézii sa neustále vracia k svojmu rodnému kraju
-v porovnaní s ostatnými básnikmi, nadväzoval viac na národné tradície
-štýlom sa približoval viac ku tvorbe štúrovcov a Hviezdoslava než súčasníkov
-témy:

1.ľúbostné básne - Z noci i zrána – cítiť tu vplyv ľudových tradícii
2.vzťah k domovu i matke

Tri prúty Liptova

-symbolizujú prírodu, ľud i históriu
-dielo je jedinečnou oslavou rodného kraja a ľudí zrastených s ním
-spomína tu na svojho otca a matku
-k tejto zbierke pridal koncom 50 rokoch poému Po rokoch+ Tri prúty Liptova= Liptovská píšťala

3.SNP - Ohne na horách
4.človek - Zrelosť

Reflexívna lyrika

-je taká lyrika, v ktorej prevažujú úvahy
-uvažuje nad životom, jeho hodnotami, človekom vo svete

Lyrika

-básne, kt. vyjadrujú pocity básnika
-jeho myšlienky a nálady
-lyrika je zákl. lit. druh
-vyjadruje city, nálady, nemá dej, túžby
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.