Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Krasko a Smrek

Znaky vitalizmu:

-oslava života
-nechcú a vracať do minulosti
-dôležitá je pre nich súčasnosť a budúcnosť
-ospevovanie mladosti, krásy

Ján Smrek

-básnik lásky a životného optimizmu
-vo svojej tvorbe využíva vitalizmus

Básnik a žena

-napísaná v podobe dialógu
-vyjadruje tu obdivný vzťah k žene vo všetkých ročných obdobiach
-žena je podľa neho bytosť, kt. skrýva mnohé tajomstvá
-na básnika a muža pôsobí tak, že sa mu život vidí zázrak alebo sen
-okrem dialógu využíva monologické časti, úvahy, opis
-odráža sa tu básnikov pohľad na poéziu
-skladá sa z 5 častí, kt. súvisia s ročnými obdobiami
-uvedomuje si, že vojna a tragika už skončila, preto si váži každodenné životné radosti tela i ducha
-vychádzal ako všetci vitalisti z čara okamihu, z chvíľkových vnemov, pocitov

-1. v zasneženom parku
-2. pokračovanie jarné
-3. letná noc na vode
-4. padajú listy
-5. po 10 rokoch

Cválajúce dni

-témy: príroda, dedina, mesto, žena, láska, očarenie životom, cudzie kraje
-vyjadruje radosť zo života, spontánnosť, optimizmus
-vyjadril tu spontánne pocity mladej generácie v novej spoločenskej situácii
-sú tu zreteľné stopy poetizmu

Iba oči

-cítiť tu senzuálne vnímanie skutočnosti
-zobrazuje tu podobné témy ako v ostatných zbierkach

Božské uzly

-obsahuje ľúbostné a prírodné motívy
-opisuje tu silné citové zážitky, očarovanie vidí aj v nevšedných detailoch života

Odsúdený k večitej žízni

-prevažujú tu odozvy symbolizmu späté zo smútkom z ťažkého detstva a čias vojny
-dominujú tu pocity nepochopenia a samoty

Dnes milujem svoj deň

-deň je symbolom striedania času, ale aj symbolom životného kolobehu
-noc symbolizuje smútok, samotu, tmu
-deň je začiatkom optimistického vnímania sveta

Ivan Krasko

-patrí do slovenskej literárnej moderny
-zakladateľ modernej slovenskej lyriky
-jeho verše sú farbisté a ľubozvučné, využíva symboly, metafory, bohatý rým, epitetá, hudobnosť verša
-hrdina je rozorvaný, skĺza do pesimizmu, nevidí lepšiu budúcnosť- týmto pripomína romant. hrdinu
-prvé básne písal už na gymnáziu

Nox et solitudo

-noc a samota
-28 básni
-jeho poézia neodráža skutočnosť, ale opisuje básnikovu dušu
-zbierka je charakteristická pocitmi smútku, beznádeje, samoty, opustenosti
-sú tu symbolicky ladené básne
-obrazy prírody vyjadrujú stav jeho duše –čierna noc, hmla, daždivo, topole bez lístia
-témy: ľúbostný cit, príroda, spomienky na matku a domov, úvahy nad vlastným osudom, básne plné beznádeje
-v 1 básni vyjadril tiež kritiku politickej pasivity v predvojnovom slovenskom živote
-autor svoj život prirovnáva sivej mútnej kaluži a k pustej čiernej noci
-jeho básne sú hlboko precítené

Verše

-venoval svojej snúbenici- v básni je menej smútku a pesimizmu, básnik sa už vyrovnal s dávnymi bolesťami a sklamaniami
-uvedomuje si, že nemôže podliehať náladám a opustenosti, že je potrebné bojovať a žiť
-predsa ho však trýznia výčitky svedomia a tajomnosť
-žena pre neho zn. svetlo
-symboly v tejto zbierke majú aj nábož. význam /svetlo –viera, tma – neviera/
-patria sem aj básne so soc. tématikou otrok – symbolizuje utrpenie národa
-Otcova roľa- symbol domova
-Baníci- predstavuje celý národ, hovorí o vzdore a odboji

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk