referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Osvietenstvo a klasicizmus
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 511
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 

Klasicizmus

-vzorový
-opiera sa o filozofiu
-zdôrazňuje úlohu rozumu pri poznaní sveta

Znaky:

-racionalizmus
-dobro, krása, pravda
-konflikt morálky
-žánre: epos, tragédia, komédia, bájka

-v tomto období sa v Anglicku zrodil nový smer OSVIETENSTVO
-osv. bolo protifeudálne
-prekonávanie feudálnej spoločnosti
-v Uhorsku rozvoj priemyslu, obchodu, vzdelania
-vedúca myšlienka v tomto období bola idea slovanskej vzájomnosti
-predstavitelia: A. Bernolák, J. Hollý, J. I. Bajza, J. Fándly, Ján Kollár

Jozef Ignác Bajza

René mládenca, príhodi a skúsenosti

-prvý výchovný román
-kritika spoloč. pomerov, opis cesty a zážitky Reného
-dobrodružné príhody počas cesty v Turecku, Egypte, Tal., Viedni a na Slovensku
-René je syn benátskeho kupca, kt. cestuje so svojím učiteľom cez tieto mestá

Dvojnásobné epigramata

Juraj Fándly

Pilní domajší a poľný hospodár, Zelinkár, Slovenský včelár, O úhoroch a včelách v rozmluvání, Ovčár, Duševná zmluva medzi mníchom a diablom

-obviňuje Mníchov z udržiavania ľudí v zaostalosti

Anton Bernolák

-kodifikoval spis. slov. v r. 1787 

Jazykovedno-kritická rozprava o slov. písmenách

-vypracoval tu pravopisnú sústavu nového jazyka

Slov. gramatika

-zamerané na pravopis
-gramatika bernolákovčiny

Slovár Slovensko-Česko-Latinsko-Nemecko-Uhorsky

OSVIETENSTVO

-usilovalo sa vytvoriť novú ideológiu, o kt. by sa mohlo národné hnutie oprieť
-túto oporu videli v myšl. slovanskej vzájomnosti
-myšlienku slov. vzájomnosti rozpracoval Kollár

Ján Chalupka

-najúspešnejší autor divadelných hier

Ján Hollý

-pôsobil v Dobrej vode , kde ho Štúr, Hodža a Hurban navštevovali
-došlo k rozhodnutiu uzákoniť spis.jazyk podľa stredoslov. nárečia
-eposy: Svätopluk, Cyrilometodiáda, Sláv

Svätopluk

-12 spevov
-opisuje Svätoplukovu cestu k víťazstvu
-vyzdvihuje zápas celého národa za slobodu, nezávislosť, samostatnosť, ideál rovnosti, spravodlivosti, lásky k vlasti

Selanky

-21 idylických básní
-zachytil ľud. prostredie, dedinský život, slov. prírodu a ľud. zvyky

Ján Kollár

-hlavný predstaviteľ klasicizmu
-evanjelický kňaz
-zákl. osou tvorby je myšlienka slov. vzájomnosti

Slávy dcéra

-vyjadril tu myšl. slov. vzáj.
-skladba o láske k žene a vlasti
-inšpirovaná láskou k Frederike Schmidove,j s ktorou sa zoznámil počas štúdia
-ústrednými témami sú ľúbostný cit a vlastenectvo
-v 1. vydaní mala 3 spevy: Sála, Labe, Dunaj
-potom ju rozšíril: Sála, Labe-Rén-Vltava, Dunaj, Léthe, Acheron
-básnik žiali nad osudom ponemčeného slovan. kmeňa

Sála:

-vyzdvihuje lásku, spája lásku k žene s láskou k prírode
-vytvoril z nej ideál slovan. devy

Labe,Rén,Vltava:

-úvahy o živote, národe, vlastenectve, minulosti
-zaoberá sa problémom lásky
-odchádza z Nemecka a príde do Česka

Dunaj:

-prichádza na Slovensko, vidí tu biedu, krivdu a utrpenie
-jeho milá sa zjavuje mŕtva a túži umrieť

Lethé:

-oslavuje tých, čo urobili niečo pozitívne pre Slovanov

Acheron:

-kritizuje odrodilcov, zradcov
-do neba posiela vynikajúcich slovan. dejateľov

Idea slovanskej vzájomnosti

-mala na našom území čeliť sile maďarizácie a cenzúre
-mala byť opora národu

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.