referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anabela
Sobota, 20. augusta 2022
Romantizmus na Slovensku
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 877
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

ZNAKY:

-ovplyvnené myšlienkami Štúra
-idea slobody
-rozpor sna a skutočnosti
-harmónia kontrastov
-titanizmus
-autoštylizácia
-odmietanie individualizmu
-vplyv ľudovej slovesnosti

ĽUDOVÍT ŠTÚR

-básnik, novinár, jazykovedec
-odmietal feudalizmus, útlak a maďarizáciu
-1843 uzákonil s Hodžom a Hurbanom spis. Slovenčinu

Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí

-popísal tu dôvody písania: jazykový, politický, pomocou jazyka zjednotiť národ

Náuka reči slovenskej

-gramatika novej slovenčiny

O národných piesniach a povestiach plemien slovanských

-podľa štúra sú Slováci najspevavejší národ na svete
-vo svojich piesniach a povestiach vyslovujú svoje najvrúcnejšie pocity

Slovanstvo a svet budúcnosti

-vyjadril tu sklamanie z revolúcie, kritizoval Rakúsko a prestal veriť, že národ sa oslobodí vlastnými silami
-východisko videl v zjednotené Slovanov pod vedením Ruska

Spevy a piesne

-obsahuje epické skladby a osobnú lyriku /téma rodného kraja, ideál mladosti, smútok nad stratou blízkych/

SAMO CHALUPKA

-najstarší Štúrovec
-brat Jána Chalupku
-pôsobil ako kňaz

Mor ho!

-hrdinská ep. báseň
-zobrazuje tu ideu slobody, vlastenectva, demokracie
-slová mor ho sa stali heslom bojovníkov SNP
-ukazuje tu aj dobyvačnosť Rimanov
-vlastnosti slovanov: mierumilovný, pohostinný, vďačný, pracovitý
-kompozičným postupom je kontrast

Likavský väzeň

-zachytil tu uväzneného Janošíka, kt. uvažuje o svojom osude
-verí v možnosť vybojovať slobodu pre slov. národ

Kráľohoľská

-zbojnícka tematika, opisuje, aby sa postavili proti krivde

Boj pri Jelšave

Branko

Turčin Poničan

ANDREJ SLÁDKOVIČ

-vl. Menom Andrej Braxatoris

Marína

-má 2 časti

-1 časť: má lyr-ep. charakter, básnik vyslovuje svoj ideál krásy, kt.stelesnením je Marína
-nad láskou sa začínajú sťahovať mraky
-prilieta motýľ, kt.symbolizuje zvodcu, prelieta z kevetu na kvet
-potom prichádza skutočný zvodca had, kt.ju vystríha pred životom
-hrdina jej verí a vyznáva jej lásku

2 časť: reflexívno-symbolický charakter
-láska naráža na neprekonateľné spoloč.prekážky
-pokračovaním jeho lásky k Maríne sa stáva láska k vlasti
-autor Marínu predstavuje ako bohyňu

Detvan

-vznikol ako reakcia na neprestavajúce maď.útoky
-vyzdvihuje vlastnosti ľudu: čestntý, odvážny, verný, spravodlivý
-vyzdvihuje krásy Slovenska: opisuje detviansku prírodu
-vyzdvihuje kultúru národa: upozorňuje na tradície a zvyky
-do popredia sa dostáva národná a sociálna problematika
-hl. postavy Martin a Elena: ľudové typy, sú obrazom jarnej sily a zárukou národnej budúcnosti
-5 spevov: Martin, družina, slatinský jarmok, vohľady a lapačka

JANKO KRÁĽ

-najevolučnejší št. básnik

Duma Bratislavská

-ohlas na Štúrovo zosadenie
-je nespokojný s tým, že je málo tých, kt. obhajovali Štúra
-revolučná lyrika: Orol vták

Šahy

-baladická tvorba:Kríž a čiapka, Bezbožné dievky, Zverbovaný, Zabitý, Pán v tŕni, Kvet

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

-vyzdvihuje odvahu vzbúriť sa proti obyč. životu
-poukazuje na spol. rozpory doby a nespokojnosť so svetom
-dielo je písané v 1os., j.č., autoštylizácia
-má 3 časti 

1 časť:úvahová- opis kraja o akom sníva, kde niet nenávisti
2 časť:balad.príbeh- vykreslil tu obraz nespokojenca, kt. chce vyslobodiť zakliatu pannu z vôd Váhu
3 časť:záverečný epilóg- zobrazuje splynutie hrdinu s prírodou

-idyla víťazí nad tragikou, Janko zomiera v zápase uskutočnenia sna

JÁN BOTTO

Žltá ľalia

-rieši tu mravný konflikt
-balada, v ktorej sa hovorí o porušení manželskej prísahy
-Eva sa však po Adamovej smrti vydá
-mŕtvy Adam potrestá Evu tak, že o polnoci príde pre ňu a zomiera v jeho náručí

Margita a Besná

-rieši tu morálny konflikt
-príbeh o smrti siroty, kt. musí zomrieť pre žiarlivosť macochy

Smrť Jánošikova

-najväčšie dielo J. Bottu
-písal o Janošíkovi, ako o ňom rozprával ľud
-Jánošík žije v ústach ľudu ako symbol túžob, predstáv po slobode a spravodlivosti
-je to Jánošik, kt. bohatým bral a chudobným dával
-Botto ho predstavil ako bojovníka za náronú slobodu
-úvod+9 spevov

JOZEF MILOSLAV HURBAN

Korytnické poháriky

-zamýšľa sa tu nad rôznymi svet.problémamy – čo pohárik to problém

Od Silvestra do 3 kráľov

-kritizuje odrodilectvo, nevzdelanosť, honbu za majetkom
-krátke časové obdobie v maste Bruchoslavice,kde prevláda pýcha a klebety

Slovensko a jeho život literárny

–prehľad dejín slov.lit.

Olejkár

-opisuje M. Čáka a jeho záujmy
-získava na svoju stranu vlastencov, ale popudzuje odporcov
-Hurban ho idealizuje, zobrazuje ho ako silného pána Tatier a Váhu
-využíva tu typ. rom. motívy: láska, vášeň, intrigy, pomsty, tajomstvo
-hl. postava je Hrabovec, lekár známy ako Olejkár
-záver je tragický, Hrabovec napriek Čákovej milosti zomiera
-postavy majú čierno-biele charaktery

JÁN KALINČIAK

-poviedky: Bozkovci, Bratova ruka, Púť lásky, Mládenec slovenský, mních
-povesti: knieža Liptovske, Svätý duch, Orava, Milkov hrob

Reštavrácia

-obraz župných volieb, zobrazil zanikajúci svet zemianstva
-zemania, aj keď vyšli na mizinu, sedliakmi pohŕdajú
-konflikt medzi Bešeňovskými, Levickými, Potockými
-Levickí sa prikláňajú na jednu a raz na druhú stranu
-láska medzi Štefanom L. a Aničkou B.
-záver: 1 vicišpán Potocký, 2 Štefan Levický
-využíva tu ľud. príslovia, porekadlá, hovorovú slov., poukazuje na mravný a hosp. úpadok

 
Podobné referáty
Romantizmus na Slovensku SOŠ 2.9772 1070 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.