referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Preprava nebezpečných vecí (ADR)
Dátum pridania: 13.12.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kejsi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 131
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 15m 50s
Pomalé čítanie: 23m 45s
 
Povinnosti odosielateľa

-zabezpečiť, aby na nakládku boli pripravené iba také nebezpečné veci, ktoré možno prepravovať,
-spravovať a odovzdať písomné pokyny vodičovi, ktorých presne identifikuje prepravovanú nebezpečnú látku, stanový postup osádky vozidla pri mimoriadnych udalosti počas prepravy,
-použiť iba vhodne a schválené obaly označené príslušným kódom a bezpečnostnými značkami,
-poskytnúť špeciálnu výbavu, ak je v písomných pokynoch pre prípad nehody vyžadovaná a vodič, by ju nevedel zabezpečiť,
-vybaviť vozidlo požadovanými sprievodnými dokladmi a ku každej zásielke osobitne vyplniť a potvrdiť medzinárodný nákladný list,
-zabezpečiť, aby rôzne nebezpečné veci neboli naložené do jedného vonkajšieho obalu, ak takéto zmiešané naloženie nie je dovolené.

Podľa úpravy dohody ADR musia od 01. 01. 2003 organizácie, ktoré vykonávajú činnosti spojené s prepravou nebezpečných vecí alebo s ich balením, nakládkou, plnením alebo vykládkou vymenovať funkciu bezpečnostného poradcu, t. j. osoby, ktorá je zodpovedná za bezproblémovú prepravu nebezpečných vecí.
Bezpečnostný poradca má hľadať a najísť všetky primerané prostriedky a spôsoby vnútri vlastnej firmy, aby príprava na prepravu i samotná preprava nebezpečných vecí bola, čo najjednoduchšia a najbezpečnejšia

Medzinárodný nákladný list

Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy ako aj prevzatí zásielky dopravcom je medzinárodný nákladný list. Ak nákladný list chýba alebo má nedostatky alebo sa stratil nie je tým existencia alebo právoplatnosť prepravnej zmluvy dotknutá a vzťahuje sa na ňu aj naďalej ustanovenia dohovoru CMR. Ak je jej uzavretie preukázané inak.

Nákladný list sa vystavuje v troch farebných odlíšených originálov podpísaný odosielateľom a dopravcom:

a)červený pre odosielateľa tovaru,
b)modrý pre príjemcu,
c)zelený pre dopravcu potvrdením colným orgánom, že zásielka bola riadne preclená.

Okrem toho jeden súbor nákladného listu obsahuje aj dva až štyri čierne listy, prvý exemplár je určený ako príloha k faktúre za prepravu, ďalšie sú, napr. pre slovenskú pohraničnú colnicu.

Nákladný list musí obsahovať základne údaje:

-miesto a dátum vyhotovenia,
-meno a adresu odosielateľa,
-meno a adresu dopravcu,
-miesto a dátum prevzatia zásielky na nakládku a miesto určenia zásielky (miesto vykládky),
-meno a adresu príjemcu (aj daňové identifikačné číslo),
-označenie tovaru a druh obalu, ak ide o nebezpečné veci označenie musí zodpovedať požiadavkám ADR,
-počet kusov a ich označenie,
-hrubá hmotnosť zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru, napr. m3,
-náklady spojené s prepravou – dovozné, vedľajšie poplatky, clo, ostatné výdavky dopravcu, ktoré vznikli v čase od uzavretia zmluvy až do vydania zásielky príjemcovi,
-pokyny pre colné a iné úradné konanie, napr.: výstupné a vstupné colné úrady, cez ktoré musí vodič prechádzať,
-informácie o tom, že preprava podlieha aj keby bolo dohodnuté inak podmienkam dohovoru CMR.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.