referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Preprava nebezpečných vecí (ADR)
Dátum pridania: 13.12.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kejsi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 131
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 15m 50s
Pomalé čítanie: 23m 45s
 
Preprava za osobitných podmienok

Preprava v cisternových vozňoch

Na prepravu kvapalných a plynných látok sú určené cisternové vozne. Pri preprave nebezpečného tovaru v cisternových vozňoch musia byť zachované tiež osobitné podmienky pre prepravu v týchto vozňoch určené ustanoveniami Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).

Cisternové vozne musia mať okrem predpísaných značiek a nápisov na oboch pozdĺžnych stranách vozňa alebo osobitných tabuliach umiestnené čitateľné nápisy značiek druhu tovaru, pre ktorý sa používajú.

V cisternových vozňoch (okrem prenajatých a súkromných vozňoch) je dovolené prepravovať len tieto druhy tovaru:

- benzíny a benzínové zmesi,
- liehoviny,
- metanol,
- motorová nafta,
- rastlinné oleje a tuky,
- oleje z ropy a dechtu - na kúrenie,
- odpadový olej,
- zvieracie a rybie tuky,
- víno.

Cisternové vozne pristavené odosielateľovi na plnenie musia byť vhodné pre tovar, ktorým sa majú naplniť. Odosielateľ je povinný pred plnením cisternového vozňa skontrolovať, či je vhodný na plnenie, vyskúšať funkčnosť stredového a bočných výpustných ventilov. Ak odosielateľ zistí chyby, upozorní na ne dopravcu. Ak dopravca nezabezpečí odstránenie týchto chýb, odosielateľ môže cisternový vozeň odmietnuť.

Ak je odosielateľovi pristavený cisternový vozeň so skrytou chybou, ktorú pred plnením nemožno zistiť (napr. netesnosť nádrže) a pre ktorú treba cisternový vozeň po naplnení pred odoslaním prečerpať, môže odosielateľ požadovať, aby sa takýto vozeň považoval za oprávnene odmietnutý. O poškodení vozňa spíše dopravca všeobecnú zápisnicu.

Dopravca na žiadosť odosielateľa zaplatí len tarifný poplatok za prečerpanie, ak nedokáže, že chybu cisternového vozňa zavinil odosielateľ. Odosielateľ je povinný preskúšať správnu činnosť vykurovacích hadov pred plnením cisternového vozňa tovarom silne viskóznym a ľahko tuhnúcim.

Netesnosť vykurovacích hadov nemožno považovať za skrytú chybu, je však dôvodom na odmietnutie cisternového vozňa. Pri plnení cisternového vozňa musí byť uzatvorený stredový ventil, otvorené bočné výpustné ventily a nenasadené prevlečné matice na vypúšťacom potrubí.

Ak odosielateľ pred plnením cisternového vozňa zistí nevyčerpaný zvyšok tovaru, môže vozeň odmietnuť. O chybe spíše dopravca všeobecnú zápisnicu, v ktorej uvedie vzniknuté poplatky podľa tarify a odošle ju, doporučene prostredníctvom pôvodnej stanice vykládky, prepravcovi na uznanie.

Ak sa po zistení nevyčerpaného zvyšku cisternový vozeň musí odoslať na vyprázdnenie do inej stanice, zaplatí prepravca, ktorý zvyšok nevyčerpal, aj dovozné za prepravu do stanice, kde bude cisternový vozeň vyprázdnený, a tiež tarifný poplatok spojený s vyprázdnením vozňa.

Ak odosielateľ bez súhlasu dopravcu naplní vyčistený cisternový vozeň tovarom iného druhu, než pre ktorý je cisternový vozeň určený, a ak sa preto bude musieť pred opätovným naplnením tovarom, pre ktorý je určený, vyčistiť, odosielateľ je povinný zaplatiť dopravcovi dovozné do stanice, v ktorej bude vozeň vyčistený, a tarifný poplatok spojený s vyčistením. Za čas zdržania cisternového vozňa z dôvodu jeho čistenia až do času jeho vrátenia dopravca účtuje poplatok za prestoj vozňa podľa tarify. O chybe spíše dopravca všeobecnú zápisnicu.

Tovar prepravovaný v cisternových vozňoch sa plní a stáča zásadne na iných než všeobecných nakládkových a vykládkových koľajach. Plniť a stáčať cisternové vozne na všeobecných nakládkových a vykládkových koľajach je dovolené len so súhlasom dopravcu, ak tomu nebránia bezpečnostné dôvody, najmä požiadavky protipožiarnej ochrany a ochrany povrchových a podzemných vôd.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.