referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Preprava nebezpečných vecí (ADR)
Dátum pridania: 13.12.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kejsi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 131
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 15m 50s
Pomalé čítanie: 23m 45s
 

Preprava nebezpečných látok a predmetov cestnou nákladnou dopravou sa odlišuje od ostatných druhov prepráv predovšetkým tým, že pri nej musí byť splnený celý rad technických, prevádzkových, prepravných a bezpečnostných podmienok a požiadaviek.

Nebezpečné veci, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva alebo zložky životného prostredia možno prepravovať za mimoriadnych podmienok.

Preprava nebezpečných vecí je upravovaná európskou dohodou o medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečných vecí ADR. platí aj na vnútroštátnu prepravu. Táto dohoda bola publikovaná vo vyhláške ministerstva zdravotníctva č. 64/1987 zbierky a ČSR k nej pristúpilo v roku 1986. Slovenská republika v rámci medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečných vecí pristúpila k tejto dohode ako následník ČSFR v roku 1993 (Oznámenie MZV SR č.243/1996 Z. z.).

Dohoda ADR pozostáva zo všeobecného textu dohody a dvoch príloh:

PRÍLOHA A – ustanovenia nebezpečných látkach a predmetov obsahuje vymenovanie nebezpečných látok, zaradených do 9 tried nebezpečnosti predpisy o ich balení, zápisy o ich preprave v nákladnom liste, podmienky prepravy vyprázdnených obálok a ďalšie potrebné informácie.
PRÍLOHA B – ustanovenia o dopravných prostriedkov a o preprave – obsahujú pokyny o dopravných prostriedkoch (technické požiadavky, schvaľovanie o označovanie vozidiel), technológií prepravy a prevádzky (nakládka, vykládka, osádka vozidla, doklady pre prevádzku vozidla, postup pri nehode, prevádzkovanie vozidiel).

Triedenie nebezpečných látok a predmetov je celosvetovo unifikované na koľko predpisy všetkých druhov doprav prevzali toto triedenie zo zoznamu spravované skupinou expertov pre dopravu nebezpečných vecí pri OSN v New Yorku.

Triedy 1; 2; 6.2; 7 sú označené ako výlučné a znamenajú, že k preprave môžu byť prevzaté iba tie nebezpečné látky a predmety, ktoré sú vymenované v ustanoveniach týchto tried a to len za podmienok uvedených v týchto ustanoveniach. Ostatné nebezpečné látky a predmety týchto tried sú z prepravy vylúčené.
Triedy označované ako voľné znamenajú, že z prepravy sú vylúčené niektoré nebezpečné látky a predmety patriace do týchto tried. Prepravovať je dovolené tie nebezpečné látky a predmety, ktoré sú uvedené v ustanoveniach jednotlivých tried a to len za podmienok ustanovených prislušními ustanoveniami.

Nebezpečné látky a predmety, ktoré nie sú uvedené v zozname látok a predmetov dohody ADR a nepatria ani pod niektoré z hromadných pomenovaní sa v súlade zo znením tejto dohody za nebezpečné nepovažujú a sú pripustené k preprave bez zvláštnych podmienok.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.