referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anabela
Sobota, 20. augusta 2022
Národnobuditeľská a vlastenecká literatúra v slovenskom klasicizme, preromantizme a romantizme
Dátum pridania: 13.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yeanie
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 370
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 

- Národno-obranný charakter, šírená nár. buditeľmi- kňazi, učitelia
- ciele: uzákoniť spisovnú slovenčinu, vzbudiť národné povedomie- uvedomovanie si slov. národa, vydávať diela a časopisy

Európska osvietenská a klasicistická literatúra

Klasicistická literatúra

európski klasicistickí autori:

- tragédia - Pierre Corneille – Cid
- Jean Racin – Faidra
- komédia - Jean- Baptist Poquelinin= Moliere - Misantrop, Lakomec, Meštiak šľachticom, Zdravý nemocný
- bájky- Jean de la Fondaine

Znaky klasicizmu:

- racionalizmus
- hrdina - šľachtic alebo mešťan 
- objektívny pohľad na svet 
- konflikt v mravoch - povinnosť a cit 
- žánre – vyššie (tragédia, epos, óda a elégia – oslavná pieseň), nižšie (bájka, satira, komédia) – nesmú sa prelínať žánre 
- estetický ideál = dokonalý človek 
- inšpirácia z antiky 
- autori sa sústreďujú na všeobecné črty človeka
- autor nevyjadruje subjektívny postoj k skutočnosti
- za literárny prameň sa pokladá antika
- konflikty v mravnej oblasti medzi láskou a povinnosťou
- súlad prírody, pravdy, krásy, dobra a mravnosti
- uprednostňujú podstatné a nemenné v prírode
- Despreaux – Poetika klasicizmu – harmonickosť, logickosť, prenesenosť a jednoduchosť
- teória klasicistickej drámy – 3 jednoty – času, miesta, deja

Osvietenská literatúra:

Znaky osvietenstva: vzniklo v rámci klasicizmu vo Francúzsku, dôraz sa kladie na cit a osvietený rozum - proti feudalizmu, zdôrazňuje rovnosť, slobodu - v myslení, presvedčení, oslobodenie sa od starých hodnôt, predsudkov a povier - ľuďom sa musí vládnuť rozumne, osvietene a nie despoticky, zvýrazňujú sa individuálne hodnoty človeka, základom šťastia je poznanie a vedomosti, často krát kritika Cirkvi, ale na Slovensku naopak, osvietenci boli katolícki kňazi

Osvietenskí autori:

Charles - Louis Montequieu, Jean - Jacques Rousseau, Denis Diderot, Daniel Defoe, Jonathan Swift, Francois Marie- Arouet = Voltaire, Jozef Jungman, Jozef Dobrovský

Slovenské národné obrodenie – 4 etapy

1. 1780-1820 - Jozef II. Vydal Tolerančný patent- zrovnoprávňuje katolícke a evanjelické vyznanie, nové jazykové nariadenia- nahradiť mŕtvu latinčinu živými jazykmi
- bernolákovci = kat. duchovenstvo

A. kodifikujú spis. slovenčinu
B. uvádzajú ju do života
C. zakladajú spolok Slovenské učené tovarišstvo (1789,1792)

- spolok katolíkov, vznik v Trnave
- na čele Bernolák, Fándly- tajomnik,
- ciele: šírenie nového spisovného jazyka, vydávanie vlasteneckých a ľudovýchovných kníh v spis. jazyku

2. 1820-1835: Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej - zbližovanie katolíkov (Hollý, Hanuliak) a evanjelikov (Šafárik, Kollár)

3.1835-1843: spolok Katedra reči a literatúry česko-slovenskej – riešenie otázky jazyka

4. 1843-1848: 2 dôležité udalosti - revolúcia

- uzákonenie spis. Slovenčiny (v Hlbokom, 1843, Ľ. Štúr; podľa stredoslovenského nárečia)

Pokusy o uzákonenie spisovnej slovenčiny:

- kamaldulskí mnísi
- Jozef I. Bajza - mal vlastný systém jazyka
- Anton Bernolák - 1787 uzákonil spis. jazyk na základe západoslovenského nárečia, zjednodušenie pravopisu- píš ako počuješ

Slovenská osvietenská a klasicistická lit. 1780-1830

Osvietenská próza - snaha o uzákonenie slovenčiny za spis. jazyk, starostlivosť o povznesenie slovenského ľudu, vzdelávať a vychovávať pomocou náučných diel z hospodárstva, vzbudiť emócie

- vecná (odborná) - jazykovedná - A. Bernolák
- ľudová spisba - J. Fándly
- národno-obranná - J. Papánek- Dejiny slovenského národa
- J. Sklenár- Najstaršia poloha Veľkej Moravy
- umelecká - J. Fándly

Anton Bernolák

- katolícky kňaz
- teoretická práca: Jazykovedno- kritická rozprava o slovenských písmenách (=Dissertatio philologico-critica de literis slavorum) 1787
- gramatická príručka: Slovenská gramatika
- Slovár Slovenskí- Česko- Laťinsko- Ňemecko- Uherskí (6 zväzkov)
- Etymológia slovanských slov 
- tento jazyk prijali len katolícki vzdelanci

Jozef Ignác Bajza

- podporoval národnobuditeľské úsilie
- 1. slov. román - René mládenca príhody a skúsenosti - kritický pohľad na nedostatky v slov. spoločnosti, použil vlastný pravopis (pozri zošit)
- Slovenské dvojnásobné epigrammata

Juraj Fándly

- predstaviteľ' národno-uvedomelých vzdelancov, propagoval Bernolákov spisovný jazyk, išlo mu o rozširovanie vzdelanosti pospolitého ľudu
- Zelinkár, Ovčár, Slovenskí včelár – ľudovýchovný charakter
- Piľní domajší a poľní hospodár – z roľníckeho života
-  O úhoroch aj včelách rozmlúvání
-  Dúverná zmouva medzi mňíchem a ďáblem – podporuje cirkevné reformy Jozefa II. , schvaľuje zrušenie žobravých reholí, mnísi sa musia venovať predovšetkým ľudu, rozhovor medzi mníchom Atanáziom a diablom Titunilom

Osvietenská poézia

- Augustín Doležal – Pamětná celému svetu tragédia
- Juraj Rohoň – Kratochvílne spevy pre mládež roľníkov
- Bohuslav Táblic - Poezye

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.