referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Streda, 20. októbra 2021
Alternatívne zdroje energie
Dátum pridania: 04.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: comyou
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 546
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 30m 50s
Pomalé čítanie: 46m 15s
 
2.3.1. ETANOL

Charakteristika 

Etanol je látka, ktorá sa v prírode vyskytuje len sporadicky a jej požívanie (v malom množstve) na rozdiel od metanolu, nie je pre človeka toxické. Etanol sa dnes bežne využíva ako náhrada za benzín v spaľovacích motoroch, pričom je to jedno z najstarších alternatívnych palív.

Na výrobu etanolu ale aj metanolu sa ako vhodné suroviny dajú využiť viaceré rastliny napr. obilie, zemiaky, kukurica, cukrová trstina, cukrová repa, ovocie a iné plodiny. Proces výroby alkoholu sa nazýva fermentácia prebiehajúca na roztokoch cukrov. Cukry môžu byť vyrobené aj zo zeleniny resp. celulózy (dreva). Výroba etanolu z drevnej biomasy sa ukazuje ako veľmi perspektívna. Podobne to platí aj pri výrobe etanolu z odpadnej biomasy z poľnohospodárskej produkcie. Problémom výroby etanolu fermentáciou z celulózy je, že celý proces vedie k malému výťažku pri relatívne vysokých nákladoch. V súčasnosti je zrejmé, že etanol pravdepodobne nemôže úplne nahradiť klasické palivá. Cena etanolu je dvojnásobná v porovnaní s metanolom, čo platí aj v prípade jeho syntetickej výroby. Pri tejto cene je jeho využívanie ako paliva v doprave problematické.

Využitie

Etanol vyrobený fermentáciou z biomasy je možné použiť buď ako palivo pre špeciálne skonštruované motory, alebo ako prísadu do benzínov v zastúpení 3 až 15 %. Chemicky zmenený etanol na etylterbutylén (EBTE) sa vo svete postupne stáva dôležitou prísadou do bezolovnatých benzínov. Zvyšuje oktánové číslo a zlepšuje kvalitu horenia paliva v motore. Motor na etanol sa v princípe vyznačuje asi 300 odlišnosťami od klasického benzínového motora. Najdôležitejšie rozdiely spočívajú v tom, že :

- motor má vyšší kompresný pomer,
- má odlišné valce a tvar spaľovacej komory,
- palivová nádrž býva zvyčajne pocínovaná,
- palivové čerpadlo, karburátor a palivové potrubie sú vyhotovené z nehrdzavejúcich materiálov.

Na toto palivo jazdilo veľké množstvo vozidiel už od 90-tych rokov minulého storočia. Komerčné skúsenosti s používaním etanolu v doprave majú hlavne v Brazílii (program Proalcool) a v USA (program Gasohol), kde sa toto palivo používa už dlhšiu dobu a vo veľkom množstve. Jedným z dôvodov zavedenia týchto programov bola aj snaha o zlepšenie životného prostredia. Viac ako 20-ročné skúsenosti s etanolom v Brazílii a USA svedčia o tom, že jeho používanie prinieslo viacero výhod nielen v doprave, ale aj v priemyselnej a sociálnej sfére. Etanol sa však využíva aj na iné účely ako len v doprave. Veľmi dôležité je jeho uplatnenie v potravinárskom priemysle, a práve táto univerzálnosť je jednou z jeho hlavných výhod. Pozitívny prínos pre životné prostredie má aj používanie zmesi napr. 10% etanolu a 90% benzínu. Etanol je tiež bezpečnou náhradou za toxické prísady na zvyšovanie oktánového čísla benzínu ako sú benzén, toluén a xylén. Navyše etanol tým, vyrábaný z biomasy, znižuje tvorbu kysličníka uhličitého - najdôležitejšieho skleníkového plynu.

Výhody

· etanol je dokonalejšie spaľovaný v motore
· zaručuje vyšší výkon a otáčky motora
· vykazuje nižšie emisie v spalinách
· tvorbu pracovných príležitostí v poľnohospodárstve pri pestovaní vstupnej suroviny
· zlepšenie príjmov ekonomicky slabších vrstiev obyvateľstva podieľajúcich sa na pestovaní
· zníženie závislosti na dovoze ropy


Nevýhody

· spôsobuje rýchlejšiu koróziu kovových materiálov
· má detergentný účinok (odstraňuje oleje)
· napadá plastické hmoty
· výpary majú negatívny účinok na ľudský organizmus
· horšie štartovanie motora pri nízkych okolitých teplotách
· v dôsledku nižšej energetickej hustoty v jednom kilograme paliva majú vozidlá vyššiu spotrebu,
· v prípade snahy o nahradenie väčšieho množstva klasických palív výrobou z poľnohosp. produktov by takáto veľkovýroba predstavovala konkurenciu k produkcii potravín. 
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Ing. Beata Ogrodníková,2003,Cestná doprava 3, Ing. Eva Sedlačková,2003, Cestná doprava 1, Ing.Štefan Káčer, 2002 ,Cestná doprava 2
Podobné referáty
Alternatívne zdroje energie SOŠ 2.9458 663 slov
Alternatívne zdroje energie GYM 2.9694 9276 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.