referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Ekonomika - Téma č. 4
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 714
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 

Téma č. 4


A: Potreby, statky a služby

- potreba – najzákladnejší podnet k ekonom. činnosti. Má svoju subjektívnu stránku ide o pocity, prania a túžby a objektívnu
stránku je daná vonkajšími činiteľmi a klimatickými podmienkami

- členenie potrieb:

a. náležitosti ich uspokojenia – životné nevyhnutné
- luxusné

b. subjektov – individuálne
- kolektívne
- spoločenské

c. z hľadiska charakteru – hmotné (bývanie)

- nehmotné (láska)


- životná úroveň – stupeň uspokojenia hmotných a nehmotných potrieb ľudí a súhrn podmienok, za kt. sa potreby uspokojili
- statky – všetky veci, kt. vznikli výrobou – výrobky, ale aj veci, kt. sú dané dispozícií prírodou, kt. človek neupravuje ale môže použiť (voda)

-
členenie statkov:

a. voľné statky – neobmedzené
b. vzácne – obmedzené
c. kapitálové – vo výrobe sa buď priamo spotrebúvajú (múka na výrobu chleba) al. sa opotrebúvajú (pec na pečenie chleba)
d. spotrebné – priamo uspokojujú potreby ľudí

- služby – cieľavedomá činnosť, kt. výsledkom nie sú materiálne statky, ale je to cudzia činnosť človeka
- členenie služieb:

a. vecné – majú priamy vzťah k veciam (opravy, doprava)
b. osobné – priamo smeruje k človeku, uspokojenie jeho fyzických a duševných potrieb (kultúrne zariadenia)

- výrobné faktory:

1. prírodné zdroje – všetko, čo človek získava z prírody a využíva vo výr. procese
2. práca – cieľavedomá ľudská činnosť, kt. je zameraná na tvorbu statkov a služieb
3. kapitál – hodnota, kt. prináša vlastníkovi určitý výnos v dôsledku toho, že sa v ekonomickej činnosti zhodnocuje. 


- deľba práce –
proces osamostatňovania sa rôznych druhov prác v spoločnosti
- formy deľby práce

vnútropodniková – vytvára sa v rámci 1 podniku, kde každý pracovník vykonáva určitý druh práce
- medzipodniková
- vnútro odvetvová – horizontálna špecializácia, kde jednotlivé podniky podávajú výkony na rovnakom stupni
- medzi odvetvová – vertikálna špecializácia, kde dochádza k nadväznosti jednotlivých odvetví
- medzinárodná  - prerastá hranice jednotlivých krajín

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.