Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika - Téma č. 5

Téma č.5

A: Trh, trhový mechanizmus
       
- trh – miesto, kde sa stretávajú výrobcovia a spotrebiteľa - ponuka a dopyt. Oblasť ekonomiky, v kt. dochádza k výmennej činnosti (predaj-kúpa) medzi jednotlivými ekonom. subjektmi.

Formy trhov:

a, územné hľadisko – miestny, oblastný, regionálny, národný, svetový
b, vecné hľadisko – trh tov. a služieb 
- trh výrobných faktorov – trh prírodných zdrojov, práce a kapitálu
c, z hľadiska rozsahu
– čiastkový – 1 druh tov.
- agregátny – trh vš. tov. a služieb
d, z hľadiska zákona
– legálne trhy
- nelegálne trhy 


- subjekty trhu:

a, domácnosti- trh tov. a služieb – kupujúci
- trh výr. faktorov – predávajúci

b, podniky – predávajúci
- kupujúci

c, štát – špecifickým subjektom trhu, pretože jeho cieľom je ovplyvňovať trh, zmenšovať jeho negatívne dopady na ekonomiku

- dopyt – množstvo tov., kt. sú kupujúci ochotný kúpiť za určitú cenu, vyjadruje kúpyschopnosť ľudí
- ponuka – množstvo tov., kt. podniky vyrábajú a dodávajú na trh
- trh. rovnováha – keď sa P = D nastáva ideálna cena pri ktorej sa kupuje a predáva ideálne množstvo tovarov
- trh. nerovnováha – P> D – cena je vysoká a vzniká prebytok tov


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk