referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
Ekonomika - Téma č. 8
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 637
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 

Téma č. 8

A: Obchodné spoločnosti

- združenie 2 alebo viacerých podnikateľov, kt. vzniká na základe zmluvy s cieľom vykonávať podnik. činnosť pod spoločným názvom. Spoločne sa podieľajú na zisku ale aj prípadnej straty.

- členenie:

A: osobné spoločnosti

1. verejné obchodné spoločnosti (V.O.S)
2. komanditné spoločnosti (K.O.S)

B: kapitálové obchodné spoločnosti

3. spoločnosť s ručením obmedzením (s.r.o.)
4. akciová spoločnosť (a. s.)

- spoločenská zmluva – keď zakladá spoločnosť viacej spoločníkov
- zakladateľská listina – ak spoločnosť zakladá 1 spoločník 

- V.O.S – osobná spoločnosť, v kt. aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojim majetkom
- K.O.S – osobná spoločnosť, kt. združuje 2 druhy spoločníkov s iným právnym postavením a to komplentárov a komandistov. Komplantár – spoločníci, kt. zakladajú spoločnosť a preto zabezpečujú správu a riadenie spoločnosti. Komandista – do spoločnosti vstupujú počas jej činnosti a majú právo kontroly

- s.r.o. – kapitálová spoločnosť, kt. spoločníci ručia za záväzky spoločnosti obmedzene a to do výšky svojho vloženého kapitálového vkladu, pričom ako celok za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom.

- orgány spoločnosti: - valné zhromaždenie – naj orgán s.r.o., kt. zvolávajú konateľa. Členmi sú všetci spoločníci, pričom každý má 1 hlas. Schvaľuje ročnú účtovnú závierku, rozdelenie zisku, volí a odvoláva konateľov a členov dozornej rady

- konatelia – štatutárny orgán
- dozorná rada – kontrolný orgán, členov volí valné zhromaždenie. Dohliada na činnosť konateľov, kontroluje účtovné doklady a predkladá doklady valnému zhromaždeniu

- a.s. – kapitálová spoločnosť, kt. získava kapitál vydávaním a predajom akcií veľkému počtu ľudí, zodpovedá za plnenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. Jednotlivý akcionári za záväzky spoločnosti neručia a nezodpovedajú
- založenie spoločnosti:

a. bez výzvy na upísanie akcií – sa uskutočni vtedy, ak zakladateľ v zakladateľskej zmluve sa dohodne, že v určitom pomere splatí celé ZI
b. výzva na upísanie akcií – upisovaním akcií získavajú zakladatelia ZI, ak na jej vytvorenie nestačia ich vlastné vklady. Upísanie sa zapisuje do listiny upisovateľov

- orgány spoločnosti:

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.