referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Ekonomika - Téma č. 9
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 004
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 

Téma č. 9

A: Operácie obchodných bánk

- tvoria rozhodujúcu časť 2 stupňa bankovej sústavy, ich činnosť má mikroekonomický podnikový charakter a hlavným cieľom je dosahovanie zisku

- pasívne operácie –
vklady – peňažná suma, kt. vkladateľ za určitú náhradu (úrok) zapožičiava banke. Výška úroku závisí od doby na ktorú sa vklad poskytol a od jeho výšky. Vklady sú zverené peň. Prostriedky od vkladateľov a preto predstavujú záväzok banky voči vkladateľovi.

- aktívne operácie – úvery – poskytnuté peň. Prostriedky na určitú dobu za určitú náhradu (úrok). Sú to peň. Prostriedky, kt. OB poskytla klientovi a predstavuje záväzok klienta (dlžníka) zaplatiť banke svoj dlh spolu s úrokom.

- kroky získavania bank. úveru:

1. žiadosť o úver – na predtlačenom formulári, kt. musí obsahovať: - presnú identifikáciu klienta 
- predmet požadovaného úveru
- čerpanie úveru
- spôsoby čerpania
- splácanie úveru
- formy a spôsoby zabezpečenia úveru
- prehlásenie, že klient nečerpá iné úvery
- prílohy k žiadosti (slúžia na posúdenie bonity klienta)

2. hodnotenie žiadateľa obch. bankou
– banka zhodnotí všetky úverové riziká a musí byť presvedčená, že klient má reálnu šancu úver splatiť

3. OB požaduje dostatočne
- zabezpečenie úveru zo strany klienta
– opatrenia, kt. umožňujú banke uplatniť sv. nároky voči dlžníkovi alebo voči 3 osobe (ručiteľ) a dosiahnuť tak uhradenie úveru a úroku

4. uzatvorenie úver. Zmluvy – vzniká úverový vzťah je záväzný právny dokument a preto v prípade neplnenia zmluvy môže OB
uplatňovať sv. práva 

- Zákon o ochrane vkladov – úprava ochrany vkladov FO uložených v OB a poskytovanie náhrad za tieto vklady ak sa stanú nedostupnými. 
 - Aktívne operácie sa definujú ako:

a. úverové operácie

b. investičné činnosti
c. finančno-úverové operácie: - finančný leasing – 3 strany medzi výrobcom (obchodník), leasingovou spoločnosťou (prenajímateľom) a nájomcom. KZ sa uzatvára medzi výrobcom a leasing. spoločnosťou, LZ sa uzatvára medzi leasing. spoločnosťou a nájomcom, daná vec sa dá odkúpiť

- faktoring – forma krátkodobého financovanie, kt. podstatou je odkúpenie kratk. pohľadávok špecializovanou inštitúciou – faktorom pred lehotou splatnosti bez spätného postihu majiteľa pohľadávok.   
- forfaiting – forma odkúpenia stredno a dlhodobých pohľadávok, kt. vznikli pri zahranično-obchodnej operácie forfaiterom pred lehotou splatnosti a bez spätného postihu predávajúceho.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.