referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Ekonomika - Téma č. 7
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 993
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 

Téma č. 7

A: Podnik v trhovej ekonomike

- podnik – samostatná hospodárska jednotka, kt. využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky al. poskytuje služby určené na predaj
- základné znaky podniku:

a. ekonomická samostatnosť – štát nezasahuje priamo do činnosti podniku, ale určuje všeobecné pravidlá v rámci, kt. sa môže uskutočniť podnikanie
b. právna subjektivita – je predpokladom ekonomickej samostatnosti podniku, podnik má právo uzatvárať zmluvy vo vlastnom
mene s inými subjektmi a nadobudávajú ju zápisom do obchodného registra al. získaním živnostenského oprávnenia 

- podnikateľské prostredie – zahŕňa všetky subjekty, kt. na podnik pôsobia a ovplyvňujú
- podnikateľské vzťahy

a. horizontálne – vzťahy podniku k iným podnikom, kt. majú podoby obchodných, záväzkových a konkurenčných vzťahov
b. vertikálne – vznikajú pôsobením štátu ako ekonomického centra

- ciele podniku – rozhodovací proces, s kt. treba zosúladiť zaujmi rôznych skupín ľudí – záujmové skupiny: - interné – vlastníci, manažéri 
- externé – dodávateľa, odberateľa, štát, samosprávne organizácie, veritelia

- členenie:

a. podľa významu – vrcholový – vyjadruje želaný budúci stav podniku
- čiastkový – konkrétne ciele na kratšie časové obdobie

b. časového hľadiska – dlhodobé 
- krátkodobé

c. podľa obsahu – ekonomické – súvisia s ekonom. činnosťou podniku a sú zamerané na dosiahnutie určitého výkonu podniku
- sociálne – podriadený ekonom. cieľom, pretože úspešné plnenie ekonom. cieľov vytvára predpoklad na plnenie sociálnych cieľov 

- stratégie podniku – určenie spôsobov a postupov ako možno vytíčené ciele dosiahnuť
- členenie: - ofenzívna stratégia  - jej cieľom je dosiahnuť vedúce postavenie na trhu

- mierne ofenzívna – jej výsledkom je, že podnik je schopný prispôsobiť sa zmenám konkurencie a zabezpečiť dobré postavenie na trhu
- defenzívna – zameriava sa na udržanie už dosiahnutej pozícií na trhu
- zostatková – jej cieľom je zlepšenie existujúceho postavania podniku na trhu

- založenie podniku – na začiatku treba dobrý nápad, kt. umožní využiť existujúce možnosti na trhu, kt. potom treba prepracovať do podoby podnik. zámeru. Mal by obsahovať zakladateľský rozpočet, kt. odhaduje potrebu kapitálu a HV budúceho podniku. Prepracovaný podnik. zámer sa konkretizuje do podnik. Plánu, kt. má tieto časti:

1. prehľad (súhrnná charakteristika podniku)
2. charakteristika podniku (poskytovanie informácií o podniku s hľadiska vývoja)
3. ciele podniku
4. trhy a konkurencia
5. marketing (informácie o trhu a o možností umiestniť sa na tomto trhu)
6. výroba al. poskytovanie služieb (výrobné zámery)
7. organizácia a manažment (riadenie a organizácia podniku)
8. fin. zabezpečenie
9. dodatky a prílohy (prospekty, opis výroby, schéma...)

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.