referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Ekonomika - Téma č. 10
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 346
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
a. – najednoduchšia právna forma podniku. Vlastníkom podniku je jednotlivec, kt. vkladá do podniku majetok, rozhoduje sám a nesie celé riziko spojené s podnikaním. Vlastník ručí za záväzky svojej firmy neobmedzene celým svojim majetkom

- živnosť – sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne, pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.
- všeobecné podmienky pre živnosť: - dosiahnutie veku 18 
- spôsobilosť na právne úkony 
- bezúhonnosť

-osobitné podmienky pre živnosť: - odborná al. iná spôsobilosť, kt. si vyžaduje vykonávanie niektorých činnosti
- podľa spôsobu získavania živnosti poznáme:

a. ohlasovacie – po splnení podmienok treba ohlásiť živnostenskému úradu v mieste bydliska al. v mieste podnikania. Potom mu živnostenský úrad vydá do 15 dní živnostenský list.

Môžu byť: - remeselné - činnosti, pri kt. sa odborná spôsobilosť získava vyučením a praxou v danom odbore

- viazané – odborná spôsobilosť s a získava vykonaním odbornej špeciálnej skúšky
- voľné – nevyžadujú žiadnu odbornú spôsobilosť

b. koncesované – vyžadujú si plnenie určitých dodatočných podmienok ako spoľahlivosť, kt. sa posudzuje vo vzťahu predmetu podnikania zo zreteľom na ochranu života, zdravia, majetku a verejných záujmov. Uskutočňujú sa len na základe udelenia koncesie živnostenským úradom (60 dní) 


B: Inštitúcie finančného trhu

- burza – inštitúcie kapitálového trhu, kt. organizuje ponuku a dopyt CP na určitom mieste a v určitom čase a vykonáva  s tým súvisiace činnosti.
- základne črty burzy: - musí mať licenciu na výkon svojej činnosti a to ako PO  a zapisuje sa do obchodného registra
- právnou formou môže byť len a. s., akcionárom môže byť len PO
- musí mať minimálne 10 členov a ZI je 100 000 000,-
- môžu na trh vstupovať iba subjekty, kt. majú členstvo na burze
- má presne vymedzené aké druhy obchodov môže vykonávať
- tovar nie je predmetom obchodu, nie je fyzicky prítomný
- trh je pod štátnym dozorom  

- členenie burzy: a. podľa predmetu obchodu  - všeobecné – rôzne druhy tovarov 

- špecializované – peňažné
- burzy služieb

b. podľa významu  

- národné
- medzinárodné 

- účastníci burzy: - dohodcovia – makléri – vystupujú v mene a na účet svojho klienta
- díleri – burzový obchodníci, kt. uzatvárajú obchody na vl. účet vo vl. mene

- úradníci – osoby, kt. majú povolenie v určitom čase uzatvárať burzové obchody v mene a na účet firmy, v kt. pracujú
- investori – bežný zákazníci, kt. cez dohodcov nakupujú al. predávajú CP s cieľom najvhodnejšie umiestniť svoj kapitál a získať peň. prostriedky
- market-makers – profesionálny obchodníci, kt. vlastnia väčšie množstvo CP
- insiders – účastníci s radou firiem a politikou, kt. vďaka svojím konexiám získavajú informácie o možnom vývoji na burze
- hostia – prístup na burzu ale nemôžu obchodovať   


- systém burzy CP – organizuje obchody s CP a to: - kótovaním (na základe žiadosti emitenta), kde sa stanovuje úradný kurz každého CP a na voľnom trhu, kde kurz CP nie je určovaní
- podsystémy burzy CP:
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.