referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Ekonomika - Téma č. 10
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 346
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
a. obchodovania – spôsob uzatvorenia obchodov a zabezpečuje bezporuchový chod transakcií ako je: registrácia zákazníkov, realizácia obchodov, poskytovanie informácií o príslušných obchodoch.

Najčastejšie obchodnými systémami sú: - kontinentálny – metóda pevného kurzu nekótovaných CP. Ponuka a dopyt sa sústreďuje pred začatím obchodovania. Kurz CP vzniká porovnaním ponuky a dopytu po jednotlivých druhoch CP v určitom okamihu. Úradne sa vyhlási a platí dovtedy, kým sa nevyhlási nový kurz. Kurz CP sa určuje metódou fixingu.

- anglosaský – metóda priebežného určovania kurzu kótovaných CP. V priebehu burzových hodín sa môže každý sprostredkovateľ dohodnúť s zákazníkom na cene.

b. vyrovnávania obchodov – vyrovnanie záväzkov medzi predávajúcim a kupujúcim – platba a dodanie CP

c. informačný – zabezpečuje prepojenosť jednotlivých podsystémov burzy tým, že spracúva informácie, kt. pochádzajú z vonk. I vnútorného prostredia

d. regulačný – jeho funkciou je premietnutie právnych predpisov do predpisov burzy a pravidiel burzy

e. kontrolný – kontrolovanie dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov 


- kolektívne investovanie:- zhromaždenie peň. prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom, takto zhromaždené prostriedky investovať do majetku na princípe rozloženia zisku

- správcovské spoločnosti – PO, kt. predmetom činnosti je zhromaždenie peň. prostriedkov od verejnosti a takto vytvárať a spravovať podiel. fondy vydávaním podiel. listov. Právna forma je len a.s., zapisuje sa do OR s ZI 50 000 00,- a musí vytvoriť a spravovať aspoň 1 podiel. fond  a musí mať depozitára (OB), kt. zverí majetok správcovskej spoločnosti a podiel. fondu

- podiel. fond – subjekt bez právnej subjektivity pôsobiaci pri správcovskej spoločnosti, kt. je aj spravovaný. Majetok v podiel. fonde je rozdelený na podiely, kt. zastupujú CP = podiel. listy (CP, s kt. je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku podiel. fondu a má právo podieľať sa na výnosoch s tohto majetku

- účastníci KI – investor, podielnik, depozitár, správcovská spoločnosť, podielový fond
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.