referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Ekonomika - Téma č. 11
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 820
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 

Téma č. 11

A: Emisná (centrálna) banka

- NBS – tvorí 1. stupeň a je nezávislá inštitúcia, kt. činnosť upravuje. Zákon o národnej banke, je vo vlastníctve štátu a má nadriadené postavenie ost. bánk. Má hlavnú zodpovednosť za vývoj a kvalitu meny, bezpečnosť, dôveryhodnosť a efektívnosť bankového systému ako celku

- orgány NBS

a. banková rada – naj radiaci orgán, kt. sa skladá s generála, 2 vicegenerálov, 2 vrcholných riaditeľov, 3 ďalší členovia
b. direktórium – výkonný orgán, kt. sa skladá vicegenerálov a vrcholných riaditeľov

- úlohy NBS:

- emituje bankovky a mince
- vykonáva dohľad na fin. inštitúciami bank. systému
- má právomoc v devízovom hospodárstve (vyhlasuje men. kurz, spravuje štátne, zlaté a devízové rezervy)
- vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu
- sleduje a reguluje platob. bilanciu štátu
- zabezpečuje vzťahy s NBS v zahraničí a medzinár. fin. inštitúciami
- uskutočňuje obchody s OB a štátom

- nástroje NBS – priame – 1. stanovenie minimálnej sadzby z vkladov, kt. OB primajú
2. stanovenie maximálnych sadzieb z úverov, kt. OB poskyt
3. maximálny rozsah úverov

- nepriame – regulujú množstvo peňazí v obehu a rozsah úverov obchodných bánk

1. minimálne miera povinných rezerv – OB majú v NBS vklady, kt. tvoria povinnú mieru rezervy
2. operácie na voľnom trhu – ide o nákup al. predaj štátnych CP, ak má NBS záujem zvýšiť ponuku peňazí bude štátne CP kupovať, v prípade predaja nastáva opak
3. diskontná (úroková) sadzba – regulácia úverových možnosti. Predstavuje úrokovú sadzbu, za kt. si OB požičiava peniaze od NBS

- obchody NBS:

a. obchody s OB – NBS vedie účty OB a príma ich vklady
- NBS predáva al. nakupuje od OB vybrané CP
- NBS poskytuje úver Fondu ochrany vkladov

b. obchody so SR – NBS vedie účty štátneho rozpočtu, účty pasív a aktív, účty štátneho účelového fondu, účty rozpočtových organizácií
- dáva do predaja štátne dlhopisy


- hospodárenie NBS –
hospodári podľa rozpočtu, kt. schvaľuje bank. Rada a výsledkom hospodárenia môže byť:

a. vytvorený zisk, kt. sa používa na pridelí do rezervného fondu, na úhrady straty z min. rokov, zostávajúci zisk sa odvádza do ŠR
b. strata, kt. sa uhrádza s rezervného fondu alebo sa prevedie do nasledujúceho roka

- bankový dohľad – NBS vykonáva dohľad nad fungovaním bankovým systémom, nad činnosťou OB, nad Fondom ochrany vkladov.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.