Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Téma č.8 Ostatní Štúrovci

Téma č.8 Ostatní Štúrovci

Samo Chalúpka: T: Branko – veršovaná povesť
Mor ho! – epická báseň
Andrej Sládkovič: T: Detvan – lyricko-epická báseň
Marína – L-E báseň
Janko Kráľ: T: Duma bratislavská – L.
Zakliata panna vo Váhu a divný Janko – balada
Ján Botto: T: Žltá ľalia-L
Smarť Jánošíková – L-E skladba, romanca
J. M. Hurban: T: Olejkár – povesť
Od Silvestra do troch kráľov – satirická novela
Ján Kalinčiak: T: Púť lásky - roman. povesť
Reštavracia – humoristická próza
J.M.Hodža, S. Tomášik, V.P.Tóht, S.B.Hroboň


Ján BOTTO – SMRŤ JÁNOŠÍKOVÁ

Hlavné postavy: Jánošík, Gajdošík
Téma: Obraz zlapania a popravy Juraja Jánošíka
Kompozícia: Predspev + 9 spevov

Obsah:
Predspev tvorí alegória matky a detí. V prvom speve autor zobrazuje Jánošíka, jeho družinu a ich hrdinské činy z minulosti. Jánošík si uvedomuje svoj koniec. Druhý spev predstavuje obraz chytenia Jánošíka a obraz smútku jeho družiny. Jánošík však ostáva nezlomený. Tretí spev opisuje väznenie Jánošíka. Za Jánošíkom prichádza duša ľudu a lúči sa s ním baladou. Štvrtý spev je najpochmúrnejší. Jánošík sníva sen o mladosti. Diabol mu pripomína blížiacu sa smrť. Piaty spev patrí medzi najkrajšie básne s témou slobody. Hrdina ospravedlňuje svoje činy tým, že už nemohol zniesť utláčanie poddaných. V šiestom speve autor vyjadruje, že túžba po slobode ostane večne živá. Kňaz káže Jánošíkovi modliť sa, on sa však nemodlí za seba, ale za svoj ľud. Siedmi spev je opisom popravy Jánošíka. On sa lúči a spomína na svoj boj proti zlu. V ôsmom speve autor vykresľuje obraz Slovenska – zakliatej krajiny, v ktorej ľud rozpráva povesti o Jánošíkovi. Posledný deviaty spev je obrazom svatby Jánošíka s kráľovnou víl, čo je dôkaz o Jánošíkovej nesmrteľnosti.
Záver: Toto dielo je vrcholným dielom Jána Botta. Prostredníctvom Jánošíka v ňom zobrazil koniec štúrovskej generácie.


S. CHALÚPKA – ZAKLIATA PANNA VO VÁHU A DIVNÝ JANKO

Literárny druh: lyrika
Literárny žáner: balada
Téma: právo človeka na vlastnú identitu
Idea: autor prežíva sklamanie z doby, ktorá nemá pochopenie pre uskutočňovanie veľkých snov a ideálov
Kompozícia: 3 časti
1. časť – predhovor; opis prostredia
2. časť – povera o zakliatej panne
3. časť – chýr o Jankovej smrti

Hlavná postava: divný Janko (za ktorým sa skrýva sám autor)

Dej:
Autor opisuje dedinku pri Váhu, slobodný život na salaši a život tichej chudobnej rodiny, ktorá všetku svoju nádej vkladá do jediného syna Janíka. Syn je však od malička hrdý, ukrutný, divý, samotársky. Nikoho si neváži a nikdy nie je veselý. Otec ho len od malička mláti a mama ho len plačom napomína. Zakliata panna zláka divného Janka do hlbín rieky. Junák, ktorý sa odvážil oslobodzovať zakliatu pannu, musel byť neobyčajným človekom – divným a divým. Na sviatok Vstúpenia sa Janko vyberie po večeri do temnej noci. Rozhodne sa, že oslobodí zakliatu pannu. Starí ľudia hovoria o zakliatej panne, ktorá vychádza práve na sviatok Vstúpenia presne o polnoci. Janík prichádza na breh rieky Váh. Tu vidí zakliatu pannu uprostred Váhu a vrhne sa do vody, aby ju zachránil. Ráno ho nájde pastierik idúci dolinôčkou mŕtveho na brehu Váhu. Pastier prichádza do dediny a prináša novinu o Janíkovej tragickej smrti. Dôvod, že sa Janíkovi pannu zachrániť nepodarilo bol v tom, že podľa povery, kto chce pannu zachrániť před skokom do vody si musí naopak obrátiť šaty – to však Janík neurobil.
Štúrovci bol hlavný prúd slovenského národného hnutia v polovici 19. storočia nazvaný podľa najvýznamnejšej osobnosti Ľudovíta Štúra. Formoval sa v 30. rokoch zo študentov evanjelického lýcea v Bratislave, ktorí sa združovali v spoločnosti českoslovanskej. V duchu moderných európskych politických ideí štúrovci odmietali feudalizmus, absolutizmus, privilégiá šľachty, maďarizáciu.. Veľkú pozornosť venovali ľudovej kultúre a životu neprivilegovaných vrstiev, ku ktorým sa obracali svojou literárnou tvorbou i praktickou činnosťou.


Štýlový diagram

Legenda k diagramu

A – archaizmus
Po – poetizmus
T – termíny
C – Cudzie slová
N – neologizmy
Pf – profesionalizmy
S – slang
D – dialektizmy
Ž – Žargón
V – vulgarizmy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk