Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Téma č.11 Kritický realizmus

Téma č.11 kritický realizmus

Jozef Gregor Tajovský
(1874 - 1940)

-Tajovský = pseudonym podľa rodiska – Banskej Bystrice
-predstaviteľ kritického realizmu v našej literatúre
-pre nesmierne kritický postoj k nedostatkom nášho národa bol nazvaný až „tupiteľom národa“
-veľmi odsudzoval pasivitu, odmietanie vzdelanie a kultúry, odnárodňovanie, alkoholizmus
-zlé sociálne podmienky zvyčajne vyúsťujú v jeho literárnych dielach do pocitu pesimizmu
-prostriedkom jeho spoločenskej kritiky je tragizmus
-vždy vychádzal z osobných skúseností a zážitkov
-písal poviedky a divadelné hry

Pochádzal z remeselníckej a mnohodetnej rodiny. Detstvo a mladosť prežil u svojich starých rodičov. Mal veľmi rád starého otca, ktorého zobrazil i v mnohých poviedkach. Ukončil učiteľský ústav v Kláštore pod Znievom. Nechcel pomaďarčovať slovenské deti, preto opustil svoje povolanie. Potom absolvoval obchodnú akadémiu v Prahe. Pôsobil ako bankový úradník. Na základe osobných skúseností napísal napr. poviedku Mamka Pôstková. Pochovaný je v Tajove.

Znaky tvorby:
-prevláda tragizmus
-prevláda dedinské prostredie a dedinský človek („Chlebové poviedky“ – mestské prostredie = Horký chlieb, Na chlieb)
-vplyv vlastných skúseností
-pozornosť venuje sociálnym podmienkam na slovenskej dedine, ktoré vplývajú i na charakter postavy
-mnohé poviedky sú nazvané podľa hlavnej postavy (napr. Apoliena)
-využíva jednoduchý hovorový štýl
-rozprávačom príbehu je sám autor

Žliebky – poviedka o starom otcovi
Apoliena – ostrá kritika následkov alkoholizmu na nešťastnom osude dedinskej slúžky
Mamka Pôstková – Idea: 1. kritika lenivosti, nezodpovednosti, alkoholizmu
2. vážiť si pracovitosť, zmysel pre zodpovednosť a ľudskú dvostojnosť

Maco Mlieč – najtragickejšia poviedka zo zbierky Besednice
Bol to dedinský sluha. 40 rokov podstivo pracoval u richtára. Po smrti svojich rodičov nedostával za prácu žiadnu mzdu, iba stravu, odev a ubytovanie. Žije v maštali a postupne sa veľmi zanedbával. O dobytok sa veľmi staral. So svojím životom bol spokojný. Zmysel života videl v statočnej práci. Keď zostarol, ochorel a trápili ho výčitky či nie je gazdovi niečo dlžný (lebo pracovať nevládal). Do konca životy si vôbec neuvedomil, že bol veľmi vykorisťovaný. Po rozhovore s gazdom, ktorému sa poďakoval za to, že mohol uňho pracovať, ho sluhovia ráno našli mŕtveho v telínci.

Idea:1. odsúdiť vykorisťovanie
2. vážiť si poctivú prácu
3. zvýrazniť hodnotu vzdelanie (lebo napr. vzdelaný človek nie je tak ľahko zmanipulovateľný ako nevzdelaný človek)
Charakteristika hl. postavy:
-jednoduchý a veľmi pracovitý človek, dobromyseľný, skromný, zodpovedný, nevzdelaný, dôverčivý
-hlavnou príčinou jeho tragického osudu bola najmä zlá sociálna situácia


Božena Slančíková Timrava
(1867 - 1951)
(pseudonym súvisí s názvom studničky neďaleko jej rodiska)

-je predstaviteľkou kritického realizmu
-prostriedkami spoločenskej kritiky sú irónia a satira
-pochádzala z evanjelickej rodiny
-doma získala základné vzdelanie
-získala iba minimálne vzdelanie

Znaky literárnej tvorby:
-jednoduchý hovorový štýl
-miestami slová z novohradského dialektu
-prevláda dedinské prostredie i dedinský človek
-z tematického hľadiska možno jej tvorbu rozdeliť do štyroch skupín:
1.Z dedinského prostredia, z ľudu (napr. poviedka Ťapákovci)
2.Zo života vidieckej inteligencie (tzv. „pánske poviedky“ – Veľké štastie)
-vyčíta je záhalčivý život, duševnú plytkosť
3.Tematika prvej svetovej vojny (napr. novela Hrdinovia)
4.Autobiografické práce (napr. novela Skúsenosť)

Ťapákovci – najkritickejšia poviedka zo života dedinského ľudu
-základný konflikt je medzi Iľou – kráľovnou (manželka najstaršieho z Ťapákovcov) a ostatnými členmi rodiny
Snažila sa zmeniť zaostalý život Ťapákovcov. Žili v jednom dome – izbe 16-ti, ale im to vyhovovalo. Iľa sa snažila presvedčiť ich, aby postavili väčší dom a aby opravili studňu. Vyčítala im nedodržiavanie základnej hygieny. Prezívali ju kráľovnou pre jej panovačnú povahu. Bola hrdá na to, že mala vzdelanie – kurz babice. Tragickou postavou je sestra Ťapákovcov Anča – zmija. Bola telesne postihnutá (nemohla chodiť, iba sa plazila). Svoje nešťastie i zatrpknutosť skrývala za uštipačnou povahou. Iľa nepresvedčila Ťapákovcov. Pochopil ju iba jej muž s ktorým odišla z rodiny.

Idea: kritika lenivosti, ľahostajnosti, pasivity, poverčivosti,
obmädzenosti = „ťapákovčiny“

Hrdinovia – novela s tematikou 1. sv. vojny
-autorka zobrazila vplyv vojny na slovenskej dedine
-hlavnými hrdinami sú predstavitelia vidieckej inteligencie, notár Baláň a podnotár Širický
-autorka sústredila pozornosť na vykreslenie ich charakteru
Notár mal radosť z plaču žien, ktoré vyprevádzali mužov na front = cynizmus. Považoval za vlasteneckú povinnosť ísť na front, ale keď sám dostal povolávací rozkaz omdlel od strachu a vybavil si falošné potvrdenie, že má choré srdce = sebectvo = zbabelosť = „hrdina“. Podnotár spolucíti s ľudom, odchádza na front, chce byť sanitárom, nechce zabíjať. Pri záchrane zraneného nepriateľského vojaka bol zastrelený. Bol veľmi humánny, nebol zbabelý, ani sebecký = hrdina.
Idea: 1. odsúdiť falošných hrdinov
2. odsúdiť násilie, vojnu


Morfológia skúma gramatický význam slov. ( všetky slovné druhy )

Gramatická kategória
-je gramatický význam slova, ktorý sa uplatňuje vo vete a vyjadruje pomocou ohýbacích prípon (rod, pád, číslo, osoba, čas, spôsob, slovesný vid)
-základná jednotka gramatickej stavby jazyka

N mn.č: gazdiná – gazdiné
Stará mať – staré matere

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk