referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Nedeľa, 29. mája 2022
Maturita z informatiky
Dátum pridania: 27.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Karci
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 19 585
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 56.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 93m 50s
Pomalé čítanie: 140m 45s
 
S počítačom sa dohovárame pomocou klávesnice. Každý jednotlivý stisk klávesy na klávesnici znamená predanie určitého alfanumerického znaku (vrátane zátvoriek, uvodzoviek, hviezdičiek atď.), prípadne riadiaceho znaku v prípade funkčných kláves. Počítač musí byť schopný zobraziť tieto znaky na štandardnom výstupe, teda na monitore. Ako má tieto znaky počítač zobraziť, tzn. ako tieto znaky vyzerajú, má počítač uložené (zakódované) vo svojej pamäti vo forme tzv. kódovej stránky.

V počítačoch sa využíva tzv. osembitová logika. Keďže jeden bajt sa skladá z ôsmich bitov, môže teda nadobudnúť 28 rôznych stavov (matematicky sa jedná o variáciu s opakovaním ôsmej triedy z dvoch prvkov).

Prvým stavom je osem núl ( 00000000 ), posledným stavom je osem jedničiek ( 11111111 ). 28 je práve 256. To znamená, že každý znak tabuľky ASCII sa dá vyjadriť pomocou jemu prideleného kódu a tento kód je vyjadriteľný len jediným bajtom. Číslo 256 je teda pre počítač číslom okrúhlym, pretože jeho vyjadrenie v hexadecimálnej (šestnástkovej) podobe má tvar: 100H.

Obsadenie kódov 33 až 127: text – MATURA (červeným písmom )
33!57981Q105i
34"58:82R106j
35#59;83S107k
36$6086V110n
39'63?87W111o
40([email protected]
41)65A89Y113q
42*66B90Z114r
43+67C91[115s
44,68D92116t
45-69E93]117u
46.70F94^118v
47/71G95_119w
48072H96`120x
49173I97a121y
50274J98b122z
51375K99c123{
52476L100d124|
53577M101e125}
54678N102f126~
55779O103g127
56880P104h


ASCII
Skôr existovala jedna najrozšírenejšia norma kódovej stránky, ktorú používali prakticky všetky osembitové počítače dostupné širokej verejnosti. Bola to kódová tabuľka ASCII. ASCII znamená American Standart Code for Information Interchange a slovo STANDART hrá v názve významnú úlohu. Ide vlastne o súbor 256 znakov, ktoré musia byť pre všetky počítače rovnaké z dôvodu kompatibility pri prenose dát. Okrem ASCII sa používala ešte kódová tabuľka EBCDIC (Extended Binary Decimal Interchange Code).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5B )

Pamäte počítača

(- definujte pojem pamäť počítača
- charakterizujte pamäte počítača - vnútorné, vonkajšie – kapacita, vybavovacia doba, výhody, nevýhody jednotlivých typov počítačov, princíp práce, cena... )

Pamäť – slúži na uchovávanie rôznych druhov údajov

vnútorná - RAM (Random Acces Memory) - slúži na uchovávanie údajov a programov počas činnosti počítača. Z RAM pamäti je možné informácie nielen čítať, ale aj zapisovať ich do nej. Je závislá na dodávke elektrického prúdu, po vypnutí počítača sa údaje z nej strácajú. Nazýva sa aj operačná pamäť. V súčasnosti sa za minimum považuje 256 MB, odporúča sa 1 GB a viac.
-
ROM (Read Only Memory) – slúži na uchovanie rôznych obslužných programov, ktoré nie sú určené na prepisovanie, napr. BIOS na základnej doske či grafickej karte apod. Dá sa prepísať iba pomocou špeciálnych programov. Kapacita týchto pamätí býva malá, najviac niekoľko MB.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.