referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Utorok, 25. januára 2022
Maturita z informatiky
Dátum pridania: 27.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Karci
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 19 585
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 56.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 93m 50s
Pomalé čítanie: 140m 45s
 
tlačiareň– umožňuje výstup z počítača na papier (prípadne CD, látku apod.). Používajú sa 3 druhy tlačiarní – ihličková, atramentová a laserová.

Ihličková – zastaraná, princíp tlače je podobný písaciemu stroju – nad papierom je páska a zo zadnej strany na ňu narážajú ihličky a tým otláčajú farbu z pásky na papier. Takáto tlač je pomalá, hlučná, jednofarebná, ale zato lacnejšia ako u ostatných typov. Využíva sa napr. v pokladniciach či rôznych automatoch.

Atramentová – farba sa na papier nanáša vystrekovaním drobných kvapôčiek (obyčajne niekoľko pikolitrov – 10-12 litrov). Farebná tlačiareň používa tzv. CMYK farebný model (C – cyan, azúrová, M – magenta, purpurová, Y – yellow, žltá, K – key, čierna). Pre tlač fotografií sa pridávajú ešte ďalšie špeciálne farby. Atramentová tlač je dostatočne rýchla a kvalitná, umožňuje farebnú tlač ako aj tlač fotografií. Náklady sú vyššie ako pri ihličkovej tlačiarni, hlavne pre farebnú tlač a fotky.

Laserová – laserový lúč vykresľuje obraz na svetelnom valci, tým sa zmení polarita osvetlených miest. Potom sa na valec nanáša toner (farbivo), ktoré sa zachytí iba na osvetlených miestach. Z valca sa farbivo otlačí na papier a na koniec sa toner tepelne zapečie do papiera. Laserová tlač je vysoko kvalitná a rýchla, ale aj dosť nákladná (hlavne farebná tlač).

reproduktory– elektro-akustické meniče, teda zariadenie, ktoré mení elektrický prúd na zvuk. Umožňujú nám produkovať zvukový výstup z počítača. Počet reproduktorov môže byť rôzny: 2 (stereo sústava), 2.1 (stereo + basový reproduktor), 5.1 (priestorový zvuk) či až 9.1. Špeciálnym typom reproduktorov sú slúchadlá. Tie takisto môžu mať rôzny počet reproduktorov – 2 až 5.1 (v skutočnosti sú v každom slúchadle 3 reproduktory + 1 basový).


ďalšie zariadenia
– plotter, projektor

Vstupnovýstupné : modem

(HDD, USB, Floppy….). Zabezpečuje prevod analógového signálu na digitálny a naopak (modulácia demodulácia). Modemy sa používajú na prenos digitálnych dát po analógových linkách. Existujú aj rádiové modemy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7B )

Operačné systémy – rozdelenie, charakteristika

(- stručne charakterizujte operačný systém
- vysvetlite základné pojmy operačného systému – adresáre(priečinky), súbory, hierarchická štruktúra adresárov
- uveďte druhy op. systémov, ktoré poznáte a porovnajte ich
- vysvetlite pojem multitasking )


Operačný systém

Operačný systém je špeciálny soflvér, ktorý v určitom zmysle riadi celý počítač. Dovoľuje a ul‘ahčuje používateľom spúšťať aplikácie, vhodným spôsobom pracovať so súbormi, komunikovať s počítačmi pripojenými na sieť atď. Môžeme si ho predstaviť ako skupinu programov a mnohých súborov, ktoré umožnujú beh ďalších aplikácií. Existuje veľa operačných systémov, spomeňme operačné systémy známych finem MS Windows alebo Linux, Mac OS a iné. Pri používani počítača si možno vôbec neuvedomujeme, akým spôsobom operačný systém uľahčuje ovládanie počitača a prácu s aplikáciami.

Prostredie Microsoft Windows zjednocuje vzhľad a ovládanie aplikácií. Ak napr. chceme nejaky dokument uložiť na disk alebo na disketu alebo do iného počítača v sieti, použijeme v aplikácii vo všetkých troch prípadoch rovnaký postup. Takto ľahko a jednotne môžeme postupovať iba vďaka tomu, že operačný systém sa snaží pred používateľom zakryť rozdiely medzi odlišnými druhmi hardvéru. Samozrejme, že operačný systém musí používať rozdielne metódy pri ovládaní disku, diskety alebo pri posielaní údajov po sieti. Pre používateľov sú však tieto rozdlely nezaujímavé — dóležité je, že sa nám s aplikáciami pohodlne pracuje.

adresáre (priečinky)- Každý má názov podľa obsahujúcich súborov kt. s ním logicky súvisí( Hry.. ) = hierarchická štruktúra adresárov, (sú usporiadané prehľadne )
súbory- sú ich tisícky, musí mať meno, oper. systém ich umožňuje organizovať

Multitasking- Operačný systém je schopný spracovať niekoľko úloh súčasne (Paralelne- hrá hudba , píšeme text, sťahujeme )

MS Windows- rovnako ako väčšina súčasných operačných systémov, umožňuje na jedinom počítači spúšťanie a beh viacerých aplikácií súčasne. Je to veľmi döležitá vlastnost‘ operačných systémov, ktorá výrazne ul‘ahčuje prácu a zefektívňuje čas strávený pri počítači. Predstavme si napríklad, že chceme vytvoriť ilustrovanú slohovú prácu o našich hradoch. Spustíme teda aplikácie Word, Skicár a Internet Explorer. Pokým sa budú z Internetu nahrávat‘ stránky a sťahovať obrázky, stihneme v programe MS Word napísať niekol‘ko riadkov textu, prípadne v programe Skicár upravit‘ niektoré obrázky.
 
späť späť   6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.