referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Maturita z informatiky
Dátum pridania: 27.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Karci
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 19 585
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 56.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 93m 50s
Pomalé čítanie: 140m 45s
 
Linux – podobný ako windows, používa sa v súčasnosti aj na školách...

Mac OS

MS DOS – zastaralý operačný systém. Človek zadával príkazy a počítač mu na ne odpovedal alebo ich vykonával

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8B)

Popíšte stručne textový editor. Zamerajte sa na možnosti a spôsob formátovania textu a odstavca

(- formát stránky, hlavička, päta, koniec strany )

Hlavička – Záhlavie, čiže text na hornom okraji strany
Päta - čiže text na dolnom okraji strany
Ak sa neskôr rozhodneme obsah hlavičky, alebo päty zmeniť, stačí urobiť jednu zmenu a tá bude platiť pre všetky strany dokumentu
Koniec strany - Tvrdý, mäkký dá sa priamo nastaviť na paneli úloh


Charakteristika MS WORD

Je textový editor pracujúci v prostredí Windows. Umožňuje vytvárat‘ textové dokumenty na vysokej grafickej úrovni s veľmi jednoduchým intuitívnym ovládaním. Najpoužívanejšie úpravy textu, vkladanie tabuliek a objektov môžeme robiť priamo pomocou myši. Špeciálne panely nástrojov nám uľahčujú a urýchl‘ujú prácu.

Popis okna (Wordu)

Po spustení programu na obrazovke sa zobrazí pracovná plocha, kde píšeme text, vkladáme obrázky, grafy, tabuľky. Pod pracovnou plochou a na pravej strane sa nachádza - rolovacia lišta, ktorá umožňuje posúvanie sa po strane. Na ľavej strane sú ikony z ktorých je 1 vždy zapnutá podl‘a toho, v akom režime je zobrazovaný dokument. Posledný riadok je stavový — informuje nás o tom, na ktorej strane dokumentu sa nachádzame, kol‘ko strán má dokument, kde sa momentálne nachádza kurzor, o zapnutí niektorých volieb. Ak ukážeme ne niektorú ikonu, alebo vol‘bu hlavného menu, zobrazí sa podrobnejšia nápoveda k aktivovanej vol‘be. Tvorba dokumentu, základné zásady, základné pojmy:
--- kurzor, riadok, mäkký koniec riadku, tvrdý koniec riadku, odstavec, blok.

Základné zásady pre tvorbu dokumentu:

1.text píšeme v nekonečnom riadku. Enter stlačíme len na konci odstavca alebo ked‘ chceme vynechat‘ prázdny riadok
2.na zvýraznenie textu na začiatku riadku využívame odrážky a číslovanie z form. panelu, alebo z hlavného menu Formát!Odrážky/Císlovanie
3.ak chceme usporiadat‘ text do stlpcov, nepoužívame na oddelenie textu medzerník, ale tabulátor
4.ak omylom urobíme nejakú chybnú činnosť, využijeme príkaz krok spät‘
5.po napísaní textu použijeme kontrolu pravopisu
6.text upravíme pomocou panelov nástrojov Formát
7.pred tlačou textu si pozrieme ako bude vyzerat‘ pomocou ikony Lupa (náhl‘ad)

Nastavenie stránky, formátovanie odstavca

Nastavenie vzhl‘adu stránky môžeme urobit‘ pomocou volieb: Súbor, Vzhl‘ad stránky. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom nastavíme vzhl‘ad podl‘a našich potrieb:

-okraje
-vel‘kost‘ papiera
-zdroj papiera
-rozmiestnenia.........

Pre vonkajšiu úpravu textu slúži nastavenie parametrov odstavca zadaním príkazov Formát/Odstavec, tiež i pomocou panelu nástrojov Formát. Pre zarovnanie textu v stlpcoch používame tabulátory. Ľavý a pravý okraj, prvý riadok odstavca nastavujeme na pravítku umiestnením značiek: L
 
späť späť   7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.